Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Poznania

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1254 - 1945
- brak danych - 1254 - 1254
1280 - 1280
1284 - 1284
1299 - 1299
1302 - 1302
1343 - 1344
1352 - 1352
1358 - 1358
1364 - 1364
1372 - 1372
1376 - 1376
1388 - 1391
1397 - 1945
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
włoski
japoński
inwentarz kartkowy Yes kartografia - 310 j. inw. (patrz też system informatyczny)
inne pomoce Yes - brak danych -
bez ewidencji No 2678 j.a.
indeks osobowy No elektroniczny, dotyczy kartoteki meldunkowej
inwentarz książkowy Yes A) dokumenty (syg. D 1- D 236, D 238-D 745) B) aktowe: a) starop.(syg. I 1- I 2343) b) XIX-XX w. (syg. 1- ...)
spis zdawczo-odbiorczy Yes aktowe - 11 j.a. (4 spisy w całości + 1- lp.:1-2), techniczna - 4 j.a. (lp.: 3-6)
Poznań do końca XVIII w. nie stanowił jednolitej całości administracyjnej, obok miasta królewskiego istniały niezależne jurydyki, posiadające samorząd, do miasta należały natomiast wsie. Miasto lewobrzeżne oparte było na dokumencie lokacyjnym z 1253 r. i z chwilą wykupu wójtostwa pod koniec XVI w. osiągnęło pełny samorząd. Przedstawicielem samorządu była Rada Miejska ze swym zwierzchnikiem -burmistrzem (było ich 2) - na czele, wybierana co roku i zatwierdzana przez starostę generalnego wielkopolskiego. Od 1779 r. wprowadzono urzędy prezydenta i wiceprezydenta. Rada miejska była organem zarządzającym, ustawodawczym i sądowniczym. W 1809 r. wprowadzono ustrój municypalny na wzór francuski, który przetrwał do 1831 r. W 1831 r. wprowadzono nową ordynację miejską, na podstawie której członków Rady Miejskiej wybierali mieszkańcy, posiadający wymagany cenzus majątkowy. Kolejna ordynacja pochodziła z 1853 r. Istotne zmiany ustrojowe wprowadziły dopiero władze polskie, które w 1928 r. umocniły zależność samorządu od władz państwowych.
Akta zespołu kończą się na 1945 r. (na podst. opracowania M. Miki).
Zespół zawiera materiały do dziejów miasta Poznania od XIII w. (dokumenty), poprzez księgi radzieckie, wójtowskie, przyjęć do prawa miejskiego itp. do akt spraw kancelarii XIX i XX w. Obejmują one wszystkie aspekty życia miasta i jego mieszkańców, także kartotekę meldunkową mieszkańców, prowadzoną od 1870 r. do poł. lat 30. XX w. inw. ks. - A) dokumenty (sygn. D 1- D 236, D 238-D 745) B), aktowe = a) starop.(sygn. I 1- I 2343), b) XIX-XX w.) inw. kart. przyjęty - kartografia:: 310 j. inw. (patrz też system informatyczny) spis zd.-odb. - aktowe - 11 j.a. (4 spisy w całości + 1- lp.:1-2), techniczna - 4 j.a. (lp.: 3-6) bez ewidencji - 2678 j.a.
W zespole zmikrofilmowano 372 j. a. o sygn.: I1 (nr O 67150), I38 (nr O 67151), I41-I42 (nr O 67152-67153), I108-I197 (nr O: 67154-67242), I199-I201 (nr O: 67243-67245), I203-I204 (nr O: 67246-67247), I223-I238 (nr O: 67248-67263), I240-I270 (nr O: 67264-67294), I273-I277 (nr O: 67297-67301), I279-I290 (nr O: 67302-67313), I324 (nr O 67314), I328 (nr O 67315), I330-I333 (nr O: 67316-67319), I335-I336 (nr O: 67320-67321), I341 (nr O 67322), I343 (nr O 67323), I356 (nr O 67324), I358 (nr O 67325), I398 (nr O 67326), I402-I403 (nr O:67327-67328), I405 (nr O 67329), I452 (nr O 67330), I456 (nr O 67331), I460 (nr O 67332), I462 (nr O 67333), I471-I475 (nr O: 67334-67338), I477 (nr O 67339), I479-I480 (nr O: 67340-67341), I484-I488 (nr O: 67342-67346), I490 (nr O 67347), I492-I605 (nr O: 67348-67461), I609-I613 (nr O: 67462-67466), I615-I630 (nr O: 67467-67482), I632-I637 (nr O: 67483-67488), I641 (nr O 67489), I643-I646 (nr O: 67490-67493), I648-I656 (nr O: 67494-67502), I658 (nr O 67503), I662 (nr O 67504), I664-I665 (nr O: 67505-67506), I668 (nr O 67507), I670-I675 (nr O: 67508-67513), I677-I686 (nr O: 67514-67523) oraz zdigitalizowano (skany) 1091 j. a. o sygn.: 14227-15317 (nr 53 91954-53 93044) oraz dokumenty pergaminowe i papierowe.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 311 0
1 Wydział Ogólny 1 1937-1937 0
1.1 Sprawy organizacyjne, okólniki, zarządzenia 43 1837-1939 0
1.2 Sprawy ogólno-administracyjne 15 1888-1936 0
1.3 Sprawy administracyjno-policyjne 14 1900-1939 0
1.4 Rada miejska, deputacje 71 1850-1939 0
1.5 Sprawy biurowe 7 1804-1936 0
1.6 Posiedzenia magistratu 32 1897-1938 0
1.7 Topografia miasta (poszerzenie granic miasta, włączenie gmin podmiejskich) 25 1816-1936 0
1.8 Sprawy urzędnicze - wybór, nominacje 112 1817-1970 0
1.9 Sprawy majątku miejskiego, kasy miejskie 26 1876-1937 0
1.10 Sprawy ogólne dotyczące przedsiębiorstw i zakładów miejskich 8 1870-1938 0
1.11 Gazownia 23 1818-1939 0
1.12 Poznańska Kolej Elektryczna 22 1923-1939 0
1.13 Elektrownia 11 1922-1938 0
1.14 Wodociągi 11 1934-1939 0
1.15 Targi Poznańskie 21 1922-1938 0
1.16 Komunalna Kasa Oszczędności 13 1929-1938 0
1.17 Zakład Oczyszczania Miasta 18 1844-1939 0
1.18 Przeładownia Miejska 1 1903-1930 0
1.19 Majątek miejski Naramowice 4 1935-1938 0
1.20 Organizacja wydziałów i przedsiębiorstw miejskich 103 1847-1939 0
1.21 Sprawy dotyczące wydziałów budowlanych 27 1846-1934 0
1.22 Skargi i zażalenia 3 1882-1935 0
1.23 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - pracownicy niżsi 12 1848-1934 0
1.24 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - robotnicy i straż nocna 6 1859-1935 0
1.25 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - uposażenie urzędników 19 1793-1935 0
1.26 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - sprawy robotnicze, wynagrodzeń, wydziały 27 1894-1939 0
1.27 Urzędnicy, funkcjonariusze i robotnicy miejscy - ubezpieczenia, emerytury 25 1912-1937 0
1.28 Biblioteka ratuszowa 12 1852-1936 0
1.29 Archiwum miejskie 15 1797-1936 0
1.30 Zakup obrazów 8 1904-1934 0
1.31 Ratusz i pomieszczenia biurowe dla Wydziałów 20 1828-1936 0
1.32 Sprawy podatków miejskich 10 1834-1934 0
1.33 Ubezpieczenia inwentarza i majątku miejskiego 19 1864-1940 0
1.34 Sprawy prasowe 7 1866-1936 0
1.35 Sprawy pocztowe 7 1873-1939 0
1.36 Sprawy budżetowe 10 1879-1936 0
1.37 Wydatki i fundusze na różne cele 13 1886-1936 0
1.38 Kontrola wydziałów 12 1886-1936 0
1.39 Urząd Stanu Cywilnego 28 1874-1939 0
1.40 Rada Miejska - działalność Rady Miejskiej, protokolarze 449 1825-1939 0
1.41 Rada Miejska - wybory do Rady Miejskiej 59 1894-1938 0
1.42 Sprawy rozjemcze - instytucja rozjemców 13 1841-1937 0
1.43 Sprawy rozjemcze - wybory sędziów rozjemczych 26 1851-1936 0
1.44 Sądy pokoju, ławnicze 5 1870-1930 0
1.45 Naczelnicy obwodów 25 1845-1939 0
1.46 Sprawozdania Zarządu Miejskiego 8 1867-1921 0
1.47 Sejm i Senat - wybory do sejmu prowincjalnego oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 26 1826-1939 0
1.48 Sejm i Senat - wybory do sejmu Rzeszy Niemieckiej (Reichstag) 48 1878-1919 0
1.49 Sejm i Senat - wybory do senatu niemieckiego (Abgeordnetenhaus) 7 1873-1913 0
1.50 Sejm i Senat - Sejmik prowincjonalny 4 1904-1917 0
1.51 Związek Miast 74 1873-1939 0
1.52 Powodzie 26 1888-1895 0
1.53 Statystyka - sprawy pożyczek 2 1889-1901 0
1.54 Statystyka - spisy ludności 8 1885-1932 0
1.55 Statystyka - spisy zwierząt 29 1910-1918 0
1.56 Działalność Urzędu Statystycznego 141 1866-1935 0
1.57 Statystyka cen 36 1912-1940 0
1.58 Statystyka - statystyka płac i zatrudnienia 9 1920-1940 0
1.59 Statystyka - spisy zwierząt i gospodarstw rolnych, statystyka produkcji rolnej 15 1920-1939 0
1.60 Statystyka - ruch ludności 20 1825-1940 0
1.61 Statystyka - zdrowotność 15 1925-1940 0
1.62 Statystyka - budownictwo 22 1919-1940 0
1.63 Statystyka - materiały statystyczne różnych instytucji, przedsiębiorstw itp.. 39 1919-1940 0
1.64 Statystyka - sprawy przemysłowe i handlowe 10 1921-1940 0
1.65 Statystyka - budżety domowe rodzin 3 1932-1934 0
1.66 Statystyka - wybory 8 1922-1939 0
1.67 Miejski Urząd Statystyczny - korespondencja, sprawy ogólne 27 1920-1939 0
1.68 Rocznik Statystyczny 23 1921-1939 0
1.69 Obywatelstwo miejskie 9 1871-1939 0
1.70 Herb miasta 5 1827-1936 0
1.71 Odznaki honorowe 10 1817-1938 0
1.72 Przyjęcia, uroczystości 87 1840-1939 0
1.73 Uroczystości związane z odsłonięciem pomników 15 1891-1936 0
1.74 Przyjęcie zagranicznych wycieczek, obchody, zjazdy itp.. 85 1906-1939 0
1.75 Towarzystwa, organizacje 172 1852-1939 0
1.76 Wystawy (niemieckie) 28 1894-1939 0
1.77 Wystawy - Powszechna Wystawa Krajowa i inne 31 1894-1936 0
1.78 Sprawa prezydenta miasta Poznania 32 1901-1937 0
1.79 Zwalczanie bezrobocia 10 1896-1938 0
1.80 Zdrowie publiczne - szpitale, komisje 30 1846-1949 0
1.81 Sprawy budowlane, polityka mieszkaniowa 10 1885-1933 0
1.82 Odznaczenia, nagroda literacka 7 1823-1937 0
1.83 Akademia 3 1909-1938 0
1.84 Teatr Miejski, Teatr Wielki 34 1874-1937 0
1.85 Wrzesień 1939 (administracja w czasie wojny od 1 do 14 IX 1939 r.) 7 1874-1939 0
1.86 Urząd Kontroli 4 1939-1939 0
1.87 Zarządzenia na wypadek wojny, gospodarka wojenna 68 1821-1939 0
2 Wydział Personalny 1 1939-1939 0
2.1 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - burmistrzowie miasta 4 1857-1916 0
2.2 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - radcowie miejscy (etatowi i nieetatowi) 63 1843-1924 0
2.3 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - inni wyżsi urzędnicy 63 1833-1936 0
2.4 Akta personalne urzędników miejskich z okresu zaborów - lekarze miejscy 27 1855-1922 0
3 Wydział Szkolny 0 0
3.1 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - organizacja szkolnictwa 22 1843-1935 0
3.2 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - opieka szkolna /klasy dla słabo rozwiniętych, świetlice/ 17 1877-1923 0
3.3 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - frekwencja 6 1842-1919 0
3.4 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - budynki szkolne /budowa i rozbudowa szkół, sprawy budżetowe/ 40 1869-1928 0
3.5 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - sprawy nauczycieli, podania o zatrudnienie 15 1870-1921 0
3.6 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - programy nauczania w szkołach powszechnych 16 1834-1923 0
3.7 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - stypendia 7 1880-1923 0
3.8 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - Szkoła Wieczorowa 3 1871-1895 0
3.9 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - Szkoła Budowlana i Budowy Maszyn 9 1889-1936 0
3.10 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - szkoły zawodowe i dokształcające, kursy specjalne 34 1873-1927 0
3.11 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - Szkoła Handlowa 10 1896-1923 0
3.12 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - nauczanie prywatne, szkoły prywatne 8 1833-1926 0
3.13 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - higiena, zdrowie 4 1899-1925 0
3.14 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - wychowanie fizyczne 16 1879-1924 0
3.15 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - biblioteki szkolne 3 1893-1921 0
3.16 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - żłobki, przedszkola 29 1867-1924 0
3.17 Wydział Szkolny - okres pruski /1827-1918/ - problematyka mieszana 13 1800-1926 0
3.18 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - organizacja szkolnictwa miejskiego 32 1843-1939 0
3.19 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - zarządzenia, sprawozdania 13 1895-1939 0
3.20 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - spis szkół, rozbudowa 4 1930-1940 0
3.21 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - dzienniki klasyfikacyjne różnych szkół 7 1931-1939 0
3.22 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - sprawy nauczycieli 12 1897-1939 0
3.23 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - biblioteki szkolne 5 1876-1939 0
3.24 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - opłaty szkolne 2 1899-1939 0
3.25 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - stypendia 7 1911-1939 0
3.26 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły powszechne 36 1884-1940 0
3.27 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły prywatne 5 1919-1936 0
3.28 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły wydziałowe 4 1900-1925 0
3.29 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły handlowe /miejska, liceum/ 39 1899-1939 0
3.30 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły dokształcające 10 1909-1939 0
3.31 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły zawodowe 11 1891-1939 0
3.32 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - szkoły specjalne 2 1921-1934 0
3.33 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - ochronki, schroniska szkolne 18 1909-1939 0
3.34 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - wychowanie fizyczne, pływalnie itp.. 16 1875-1938 0
3.35 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - akcja dożywiania 10 1926-1939 0
3.36 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - opieka lekarska 7 1912-1938 0
3.37 Wydział Szkolny - okres polski /1919-1939/ - kolonie, wycieczki, rozrywki kulturalne 7 1900-1939 0
4 Akta dotyczące kościołów /1829-1938/ 0 0
4.1 Kościół parafialny św. Marii Magdaleny w Poznaniu 15 1829-1938 0
4.2 Kościół parafialny w Głuszynie 16 1796-1934 0
4.3 Inne kościoły 5 1838-1931 0
5 Wydział Kultury i Sztuki 0 0
5.1 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - sprawy ogólne Biblioteki 23 1869-1930 0
5.2 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - rozbudowa Biblioteki 5 1832-1922 0
5.3 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - wydzierżawienie pomieszczeń instytucjom obcym i osobom prywatnym 7 1832-1930 0
5.4 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - ubezpieczenie biblioteki i zbiorów 4 1884-1923 0
5.5 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - zakup książek, katalogi 17 1865-1924 0
5.6 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - zarząd Biblioteki 5 1845-1929 0
5.7 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - personel Biblioteki 13 1829-1927 0
5.8 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - sprawy finansowe 31 1845-1965 0
5.9 Kuratorium Biblioteki Raczyńskich - kapitały fundacyjne Biblioteki 22 1831-1928 0
5.10 Ogólne sprawy dotyczące kultury - okres pruski /1850-1918/ 38 1850-1927 0
5.11 Ogólne sprawy dotyczące kultury - okres polski /1918-1939/ 64 1920-1939 0
5.12 Sprawozdania Zarządu Miejskiego 15 1920-1938 0
5.13 Nagrody literackie 4 1924-1935 0
5.14 Kronika Miasta Poznania 20 1922-1937 0
5.15 Inne wydawnictwa 19 1920-1938 0
5.16 Afisze teatralne 135 1826-1938 0
6 Wydział Opieki Społecznej 0 0
6.1 Okres pruski /1803-1939/ - budżet, sprawy finansowe 7 1826-1924 0
6.2 Okres pruski /1803-1939/ - domy pracy, zwalczanie żebractwa, bezdomni 5 1830-1926 0
6.3 Okres pruski /1803-1939/ - deputacja ubogich 4 1824-1925 0
6.4 Okres pruski /1803-1939/ - domy starców 6 1803-1925 0
6.5 Okres pruski /1803-1939/ - sierocińce, opieka nad dziećmi i młodzieżą 29 1871-1937 0
6.6 Okres pruski /1803-1939/ - organizacja rady sierocej /Waisenrat/ 14 1830-1929 0
6.7 Okres pruski /1803-1939/ - opieka nad chorymi 12 1896-1925 0
6.8 Okres pruski /1803-1939/ - pomoc w czasie wojny 6 1914-1921 0
6.9 Okres pruski /1803-1939/ - opieka nad niemowlętami i kalekami 7 1894-1929 0
6.10 Okres pruski /1803-1939/ - zwalczanie chorób zakaźnych i alkoholizmu 6 1900-1925 0
6.11 Okres pruski /1803-1939/ - leczenie ubogich, umieszczanie w zakładach leczniczych i psychiatrycznych 27 1838-1929 0
6.12 Okres pruski /1803-1939/ - pomoc w naturaliach dla ubogich 8 1891-1925 0
6.13 Okres pruski /1803-1939/ - towarzystwa dobroczynne 22 1844-1922 0
6.14 Okres pruski /1803-1939/ - zakłady wychowawcze i inne formy pomocy społecznej 43 1823-1929 0
6.15 Okres polski /1919-1939/ - organizacja opieki nad ubogimi 25 1884-1939 0
6.16 Okres polski /1919-1939/ - lecznictwo 7 1927-1939 0
6.17 Okres polski /1919-1939/ - domy starców 13 1927-1939 0
6.18 Okres polski /1919-1939/ - opieka nad więźniami 3 1883-1936 0
6.19 Okres polski /1919-1939/ - bezdomni, dom pracy 8 1914-1936 0
6.20 Okres polski /1919-1939/ - tanie kuchnie 4 1892-1939 0
6.21 Okres polski /1919-1939/ - zakłady opiekuńcze 15 1901-1939 0
6.22 Okres polski /1919-1939/ - budżet, subwencje 11 1929-1939 0
6.23 Okres polski /1919-1939/ - sprawozdania ogólne Wydziału, zarządzenia 36 1908-1939 0
6.24 Okres polski /1919-1939/ - komisje opieki społecznej 22 1912-1939 0
6.25 Okres polski /1919-1939/ - przytułki miejskie 24 1911-1939 0
6.26 Okres polski /1919-1939/ - pomoc dla bezrobotnych i inne rodzaje pomocy 31 1903-1939 0
6.27 Okres polski /1919-1939/ - czasopisma 6 1911-1939 0
7 Wydział Zdrowia Publicznego 0 0
7.1 Okres pruski /1836-1918/ - - sprawy lecznictwa i zwalczania chorób, apteki 90 1836-1924 0
7.2 Okres polski /1919-1939/ - sprawy lecznictwa i zwalczania chorób 31 1899-1939 0
8 Wydział Nadzoru Budowlanego /1833-1939/ 0 0
8.1 Organizacja i działalność 9 1836-1940 0
8.2 Prawo budowlane i przepisy budowlane 38 1837-1939 0
8.3 Rozbudowa miasta 9 1889-1940 0
8.4 Komisja artystyczna 25 1886-1939 0
8.5 Kontrola urządzeń elektrotechnicznych 13 1897-1911 0
8.6 Zezwolenia i opiniowanie 13 1860-1939 0
8.7 Badanie materiałów budowlanych 11 1833-1936 0
9 Wydział Budownictwa Naziemnego /1798-1939/ 0 0
9.1 Okres pruski /1798-1918/ - budowa szkół 45 1884-1921 0
9.2 Okres pruski /1798-1918/ - budowa szpitala 10 1892-1916 0
9.3 Okres pruski /1798-1918/ - budowa teatru 15 1874-1927 0
9.4 Okres pruski /1798-1918/ - budowa rzeźni 12 1865-1921 0
9.5 Okres pruski /1798-1918/ - budowa budynków miejskich na cele użyteczności publicznej 35 1891-1928 0
9.6 Okres pruski /1798-1918/ - odnowienie Starego Ratusza 22 1909-1917 0
9.7 Okres pruski /1798-1918/ - budowa domów mieszkalnych 20 1911-1924 0
9.8 Okres pruski /1798-1918/ - sprawy techniczne, zarządzenia, uchwały itp.. 12 1884-1921 0
9.9 Okres pruski /1798-1918/ - budowa i utrzymanie pomników, studzienek itp.. 26 1844-1924 0
9.10 Okres pruski /1798-1918/ - budowa fortyfikacji i innych obiektów 23 1798-1933 0
9.11 Okres polski /1919-1939/ - organizacja Wydziału 2 1888-1939 0
9.12 Okres polski /1919-1939/ - sprawy budowlane 8 1913-1940 0
9.13 Okres polski /1919-1939/ - komisje budowlane, sprawozdania 9 1907-1938 0
9.14 Okres polski /1919-1939/ - budowa domów mieszkalnych, szkół i obiektów użyteczności publicznej 41 1921-1940 0
9.15 Okres polski /1919-1939/ - budowa pomników 10 1924-1934 0
10 Wydział Budownictwa Podziemnego /1795-1939/ 0 0
10.1 Sprawy budżetowe i sprawozdania 5 1888-1937 0
10.2 Nazwy ulic, numeracja domów 8 1876-1940 0
10.3 Łazienki miejskie 13 1894-1927 0
10.4 Palmiarnia 4 1883-1921 0
10.5 Zarządzenia dotyczące sieci drożnej 35 1843-1928 0
10.6 Budowa kolei 21 1842-1924 0
10.7 Regulacja Warty 52 1838-1933 0
10.8 Kolej elektryczne /tramwaje/ 32 1874-1924 0
10.9 Drogi i przepusty 19 1839-1930 0
10.10 Most Cybiński 6 1858-1924 0
10.11 Sprawy dróg i ulic na dawnych przedmieściach 6 1888-1916 0
10.12 Wykup gruntów pod nowe ulice lub ich poszerzenie 7 1909-1926 0
10.13 Materiał na budowę dróg, żwirownie 27 1837-1927 0
10.14 Zakładanie nowych ulic i ich utrzymanie 98 1795-1932 0
10.15 Mosty 22 1807-1923 0
10.16 Stacja pomp 3 1895-1927 0
10.17 Ogroblenie Warty 29 1795-1920 0
10.18 Łaźnia przy Nowym Rynku 3 1895-1927 0
10.19 Zabezpieczenie przed powodzią 17 1833-1927 0
10.20 Regulacja terenów pofortecznych 34 1894-1929 0
10.21 Oczyszczanie miasta 46 1818-1929 0
10.22 Kanalizacja, melioracja 42 1865-1935 0
10.23 Wystawy i inne prace budowlane 5 1889-1929 0
10.24 Przeładownia miejska, port rzeczny 35 1841-1933 0
10.25 Regulacja Sołacza 15 1905-1924 0
10.26 Włączenie gmin podmiejskich 17 1890-1924 0
10.27 Budowa elektrowni i lotnisko 2 1912-1928 0
11 Wydział Administracyjno-Sądowy 0 0
11.1 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - władza przemysłowa, organizacja rzemiosła 17 1844-1928 0
11.2 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - prawo pracy, bezpieczeństwo pracy 11 1893-1920 0
11.3 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - Izba Rzemieślnicza, Izba Kupiecka 14 1809-1920 0
11.4 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - jarmarki i targi 29 1801-1971 0
11.5 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - koncesje 91 1800-1922 0
11.6 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - cechy 88 1812-1927 0
11.7 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - komisje egzaminacyjne dla rzemieślników, sprawy uczniów i czeladników 37 1849-1919 0
11.8 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - kasy chorych cechów 11 1906-1920 0
11.9 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - zakłady przemysłowe 14 1892-1925 0
11.10 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - nadzór nad kotłami parowymi i ich zatwierdzenie 9 1890-1920 0
11.11 Władza przemysłowa I instancji - okres pruski /1801-1918/ - Towarzystwo Przemysłowe 3 1891-1914 0
11.12 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - sprawozdania Wydziału 11 1917-1937 0
11.13 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - prawo pracy 13 1891-1936 0
11.14 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - Izba Rzemieślnicza, Izba Handlowa 2 1914-1927 0
11.15 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - ruch targowy 9 1921-1939 0
11.16 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - świadectwa przemysłowe 7 1923-1932 0
11.17 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - cech i związki cechów, korporacje 87 1899-1940 0
11.18 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - wytwórnie cechowe 4 1933-1934 0
11.19 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - sprawy uczniów i czeladników 6 1909-1929 0
11.20 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - kasy chorych cechów 3 1911-1932 0
11.21 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - zakłady przemysłowe 62 1918-1939 0
11.22 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - komunikacja 14 1889-1939 0
11.23 Władza przemysłowa I instancji - okres polski /1919-1939/ - różne 7 1890-1936 0
11.24 Sądy: Kupiecki i Przemysłowy - okres pruski /1801-1918/ 27 1892-1922 0
11.25 Sądy: Kupiecki i Przemysłowy - okres polski /1919-1939/ 18 1895-1935 0
11.26 Urząd do spraw najmu 20 1912-1924 0
11.27 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - sprawy ogólne 70 1884-1935 0
11.28 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenia pracowników rolnych i ziemnych 9 1888-1923 0
11.29 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - nadzór nad obowiązkiem ubezpieczenia 6 1909-1931 0
11.30 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - kasy pośmiertne 10 1902-1927 0
11.31 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenia robotników 11 1883-1920 0
11.32 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - związki kas chorych 3 1918-1918 0
11.33 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - sprawy ogólne ubezpieczeń 29 1883-1923 0
11.34 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - kasy chorych w przedsiębiorstwach 92 1862-1922 0
11.35 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - obwodowe kasy chorych 77 1876-1921 0
11.36 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - kasy pomocy 39 1844-1914 0
11.37 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i starości 13 1891-1927 0
11.38 Urząd Ubezpieczeń /1844-1935/ - ubezpieczenie pracowników umysłowych 3 1912-1924 0
12 Zarząd Majątkiem Miejskim 0 0
12.1 Wykup pretensji i uprawnień 11 1818-1941 0
12.2 Oczyszczanie miasta 3 1905-1924 0
12.3 Słupy ogłoszeniowe 5 1867-1925 0
12.4 Zmiany własnościowe 18 1845-1941 0
12.5 Przewóz rzeczny 3 1878-1913 0
12.6 Wykup gruntów 16 1845-1941 0
12.7 Obwody łowieckie 14 1833-1939 0
12.8 Kupno i sprzedaż gruntów 24 1889-1941 0
12.9 Wydzierżawienie gruntów miejskich 12 1826-1939 0
12.10 Procesy o własność miejską 11 1855-1934 0
12.11 Różne 3 1910-1938 0
12.12 Sprawozdania zarządu majątkiem miejskim 26 1889-1939 0
12.13 Komisja przewłaszczeniowa 2 1923-1937 0
12.14 Waga miejska 3 1879-1889 0
12.15 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Św. Wojciech 12 1853-1923 0
12.16 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Stare miasto 12 1774-1924 0
12.17 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Kolumbia, Grobla, Rybaki 20 1838-1940 0
12.18 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Św. Marcin 16 1876-1933 0
12.19 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Św. Roch 3 1852-1928 0
12.20 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Chwaliszewo. Ostrówek 10 1855-1933 0
12.21 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Jeżyce 17 1889-1939 0
12.22 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Łazarz, Górczyn 10 1875-1941 0
12.23 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Wilda 9 1874-1964 0
12.24 Kupno i sprzedaż parcel, gruntów itp.. /układ według ksiąg hipotecznych/ - Winiary 15 1907-1937 0
12.25 Zakup terenów dla rzeźni miejskiej 6 1894-1925 0
12.26 Hipoteki na gruntach miejskich 42 1889-1939 0
12.27 Lombard 38 1847-1940 0
12.28 Pożyczki zaciągnięte przez gminę miejską, gwarancje hipoteczne 26 1890-1938 0
12.29 Założenie banku miejskiego 3 1891-1923 0
12.30 Pożyczki miejskie na budownictwo mieszkaniowe 27 1816-1938 0
12.31 Wykazy długów miejskich 20 1854-1933 0
12.32 Spłacanie długów miejskich 22 1852-1935 0
12.33 Pożyczki miejskie 78 1877-1939 0
12.34 Gospodarka wojenna 16 1914-1923 0
12.35 Fundacje - sprawy ogólnoorganizacyjne 8 1859-1937 0
12.36 Fundacje - sprawy majątkowe 15 1800-1939 0
12.37 Fundacje - sprawy hipoteczne 9 1829-1934 0
12.38 Fundacje - sprawozdania fundacyjne 7 1803-1939 0
12.39 Fundacje dla domu panującego i państwowe 15 1816-1939 0
12.40 Fundacje dla Instytutu 7 wdów i 5 panien 25 1795-1939 0
12.41 Fundacje pomocy dla zubożałych rzemieślników 11 1884-1939 0
12.42 Różne fundacje i legaty 280 1805-1974 0
13 Wydział Ogrodów Miejskich 0 0
13.1 Organizacja i administracja 18 1898-1940 0
13.2 Ogrodnictwa hodowlane 9 1914-1940 0
13.3 Ogródki działkowe 39 1922-1940 0
13.4 Parki 29 1903-1941 0
13.5 Boiska, dziecińce, pływalnie 31 1905-1940 0
13.6 Zieleńce i zieleń w mieście 72 1898-1940 0
13.7 Projekty zieleńców /nie zrealizowane/ 11 1900-1940 0
13.8 Cmentarze 3 1929-1940 0
14 Wodociągi Miejskie 0 0
14.1 Okres pruski /1857-1918/ 57 1857-1920 0
14.2 Okres polski /1919-1939/ 55 1917-1940 0
15 Rzeźnia Miejska i Targowisko 0 0
15.1 Okres pruski /1793-1918/ - sprawy ogólne Rzeźni przed budową nowej 16 1793-1939 0
15.2 Okres pruski /1793-1918/ - zarządzenia i statuty 23 1897-1921 0
15.3 Okres pruski /1793-1918/ - sprawy odszkodowań, ubezpieczenia 28 1894-1920 0
15.4 Okres pruski /1793-1918/ - budowa Rzeźni 91 1882-1989 0
15.5 Okres pruski /1793-1918/ - różne 4 1891-1920 0
15.6 Okres polski /1919-1939/ - zarządzenia i okólnik 10 1910-1939 0
15.7 Okres polski /1919-1939/ - bilanse, budżety, sprawozdania 12 1923-1939 0
15.8 Okres polski /1919-1939/ - dalsza rozbudowa Rzeźni i urządzeń 9 1922-1939 0
15.9 Okres polski /1919-1939/ - wywóz i przywóz mięsa 18 1928-1939 0
15.10 Okres polski /1919-1939/ - różne 2 1923-1939 0
16 Wydział Finansowy 0 0
16.1 Okres pruski /1794-1918/ - budżety kasy miejskiej 8 1769-1911 0
16.2 Okres pruski /1794-1918/ - spłaty długów 63 1800-1864 0
16.3 Okres pruski /1794-1918/ - dochody z innych źródeł 16 1796-1891 0
16.4 Okres pruski /1794-1918/ - księgi rachunkowe 91 1794-1861 0
16.5 Okres pruski /1794-1918/ - dochody z młynów 6 1799-1820 0
16.6 Okres pruski /1794-1918/ - oświetlenie ulic 9 1804-1835 0
16.7 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe Głównej Kasy Miejskiej 276 1794-1922 0
16.8 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe różnych opłat administracyjnych 22 1821-1842 0
16.9 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe spraw wojskowych 31 1804-1850 0
16.10 Okres pruski /1794-1918/ - księgi depozytowe 20 1826-1863 0
16.11 Okres pruski /1794-1918/ - dowody do ksiąg depozytowych 29 1797-1849 0
16.12 Okres pruski /1794-1918/ - księgi kasowe funduszu budowlanego 68 1803-1872 0
16.13 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasowe funduszu budowlanego 19 1800-1906 0
16.14 Okres pruski /1794-1918/ - rachunki kasy szkolnej 27 1824-1849 0
16.15 Okres pruski /1794-1918/ - cegielnie 7 1797-1815 0
16.16 Okres pruski /1794-1918/ - dochody z wodociągów masztalarni itp.. 21 1800-1843 0
16.17 Okres pruski /1794-1918/ - budżety kasy ubogich 4 1822-1846 0
16.18 Okres pruski /1794-1918/ - księgi kasowe kasy ubogich 7 1818-1845 0
16.19 Okres pruski /1794-1918/ -dowody kasowe kasy ubogich 183 1798-1849 0
16.20 Okres pruski /1794-1918/ - dowody kasy depozytowej ubogich 4 1827-1830 0
16.21 Okres pruski /1794-1918/ -dowody kasowe zakładu sierot 8 1827-1893 0
16.22 Okres pruski /1794-1918/ - księgi i dowody kasowe szpitala miejskiego 10 1797-1895 0
16.23 Okres pruski /1794-1918/ - sumy zahipotekowane na posesjach na rzecz ubogich 124 1779-1873 0
16.24 Okres pruski /1794-1918/ - sprawy organizacyjne 26 1832-1922 0
16.25 Okres pruski /1794-1918/ - komisje finansowe 5 1882-1913 0
16.26 Okres polski /1919-1939/ - sprawy organizacyjne 4 1913-1937 0
16.27 Okres polski /1919-1939/ - sprawy budżetowe 23 1921-1940 0
16.28 Okres polski /1919-1939/ - bilanse, sprawozdania 6 1922-1934 0
16.29 Komunalna Kasa Oszczędności 23 1827-1938 0
17 Wydział Podatkowy 0 0
17.1 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek gruntowy 6 1813-1859 0
17.2 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek przemysłowy 11 1812-1834 0
17.3 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek kominowy /podymne/ 14 1794-1829 0
17.4 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: podatek osobisty albo fortyfikacyjny 7 1809-1813 0
17.5 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: pogłówne 4 1808-1830 0
17.6 Okres pruski /1794-1918/ - rejestry podatników: inne podatki 3 1813-1826 0
17.7 Okres pruski /1794-1918/ - sprawy organizacyjne kasy podatkowej 15 1875-1922 0
17.8 Okres pruski /1794-1918/ - generalia podatków 17 1822-1926 0
17.9 Okres pruski /1794-1918/ - specjalia podatków 20 1826-1926 0
17.10 Okres pruski /1794-1918/ - podatek dochodowy od przedsiębiorstw i instytucji 70 1889-1925 0
17.11 Okres polski /1919-1939/ - sprawy podatkowe różne 62 1838-1939 0
17.12 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Św. Wojciech 154 1801-1899 0
17.13 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Stare Miasto 390 1795-1925 0
17.14 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Kolumbia 22 1828-1899 0
17.15 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Przy Tumie 5 1824-1895 0
17.16 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Rybaki 129 1814-1899 0
17.17 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Grobla 40 1807-1899 0
17.18 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Św. Marcin 361 1805-1900 0
17.19 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Ostrówek 27 1822-1899 0
17.20 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Św. Roch 23 1818-1898 0
17.21 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Śródka 59 1807-1900 0
17.22 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Chwaliszewo 125 1814-1900 0
17.23 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Zagórze 18 1816-1899 0
17.24 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : Zawady 43 1823-1900 0
17.25 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - podatek od nieruchomości : różne dzielnice miasta 12 1797-1869 0
17.26 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - zmiany własności nieruchomości 10 1875-1900 0
17.27 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - spisy domów i karty zakwaterowań 186 1900-1905 0
17.28 Okres pruski /1794-1905/ - sprawy dotyczące nieruchomości - pożyczki hipoteczne 87 1836-1977 0
18 Wydział Administracji Ogólnej I Instancji 0 0
18.1 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy ogólne, zarządzanie 52 1895-1930 0
18.2 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy ogólnopaństwowe 9 1920-1929 0
18.3 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy polityczne i konsularne 29 1818-1929 0
18.4 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - migracje ludności, opcja, majątek 35 1826-1930 0
18.5 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy karno-administracyjne 67 1922-1929 0
18.6 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy porządkowe -administracyjne 79 1920-1935 0
18.7 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy rodzinne 13 1915-1929 0
18.8 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - sprawy sanitarne i weterynaryjne 23 1911-1932 0
18.9 Miejski Urząd Policyjny /1836-1930/ - komunikacja, handel, przemysł , biura wywiadowcze 79 1836-1931 0
18.10 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy organizacyjne, zarządzanie 35 1920-1932 0
18.11 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy polityczne i konsularne 37 1924-1932 0
18.12 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy karno-administracyjne 10 1920-1932 0
18.13 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy porządkowo-administracyjne 84 1919-1939 0
18.14 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - mniejszości narodowe 20 1920-1932 0
18.15 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - komunikacja. handel, przemysł 50 1906-1933 0
18.16 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy sanitarne i weterynaryjne 44 1919-1937 0
18.17 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - bezpieczeństwo przeciwpożarowe 10 1923-1932 0
18.18 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - biura wywiadowcze i pośrednictwa 10 1920-1932 0
18.19 Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /1906/ 1919-1937 - sprawy rodzinne, nazwiska 3 1920-1932 0
18.20 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy organizacyjne 26 1925-1939 0
18.21 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy obywatelstwa i konsularne 47 1922-1939 0
18.22 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy zmiany nazwisk 6 1920-1938 0
18.23 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy inwalidzkie 19 1915-1939 0
18.24 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy karno-administracyjne 51 1920-1940 0
18.25 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - opieka nad dziećmi 29 1926-1939 0
18.26 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - nadzór nad stowarzyszeniami 37 1928-1939 0
18.27 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy gminy żydowskiej 15 1928-1939 0
18.28 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy sanitarne 6 1928-1937 0
18.29 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - komunikacja, przemysł, handel 16 1926-1939 0
18.30 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - sprawy rolnicze, weterynaryjne, łowieckie 88 1920-1940 0
18.31 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - społeczne i zarobkowe biura pośrednictwa pracy 24 1924-1939 0
18.32 Władza Administracji Ogólnej I Instancji 1920-1939 - Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracyy 94 1918-1939 0
19 Wydział Ewidencji Ludności 0 0
19.1 Akta ogólne 38 1843-1940 0
19.2 Spis ksiąg meldunkowych z lat 1830-1939 2514 1630-1969 0
19.3 Kartoteka ewidencji ludności /1870-1931/ 1091 1025507
19.4 Rejestr domów miasta Poznania /1931-1940/ 436 1924-1939 0
20 Stadtverwaltung Posen 0 0
20.1 Hauptgeschaeftastelle - Hauptamt 38 1938-1944 0
20.2 Hauptgeschaeftastelle - Organisationsabteilung / 9 1940-1944 0
20.3 Personalamt - Beamtenabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy wyżsi/ 8 1939-1944 0
20.4 Personalamt - Angestellten- und Arbeiterabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy niżsi i pracownicy techniczni/ 97 1936-1944 0
20.5 Rechnungspruefungsamt /Wydział Kontroli Księgowej/ 30 1939-1944 0
20.6 Schulamt /Wydział Szkolny/ 44 1939-1944 0
20.7 Kulturamt - Allgemeine Kulturverwaltung /Wydział Kultury/ 15 1939-1944 0
20.8 Stadtarchiv /Archiwum miejskie/ 5 1939-1944 0
20.9 Pressereferat /Referat prasowy/ 11 1942-1945 0
20.10 Stadtwerke /Wodociągi, Gazownia, Elektrownia/ 23 1939-1945 0
20.11 Ewidencja ludności /Haushaltalisten/ - rok 1940 122 1940-1940 0
20.12 Ewidencja ludności /Haushaltalisten/ - rok 1941 144 1940-1941 0
20.13 Ewidencja ludności /Haushaltalisten/ - rok 1943 189 1943-1943 0
21 Księgi kancelaryjne. Acta consularia (akta urzędu i sądu rady miejskiej) 0 0
21.1 Czystopisy protokołów ksiąg rady - libri cosulatus 5 1398-1525 671
21.2 Czystopisy protokołów ksiąg rady - libri obligatiorum, decrotorum etc. 6 1525-1626 1291
21.3 Czystopisy protokołów ksiąg rady - libri controversiarum 25 1535-1626 15931
21.4 Czystopisy protokołów ksiąg rady - liber proconsulis 1 1551-1553 41
21.5 Czystopisy protokołów ksiąg rady - liber contumaciorum 1 1551-1557 50
21.6 Czystopisy protokołów ksiąg rady - litterae missivae 4 1535-1569 881
21.7 Czystopisy protokołów ksiąg rady - acta consularia (Protocollon officii consularis) 59 1615-1790 39157
21.8 Wtóropisy ksiąg rady 6 1722-1763 2983
21.9 Fragmenty i ekstrakty z ksiąg rady 3 1728-1761 0
21.10 Bruliony ksiąg rady 94 1527-1727 0
21.11 Acta consularia - decreta 5 1772-1793 0
21.12 Acta consularia, inscriptiones, quietationes etc. 5 1777-1793 0
21.13 Acta consularia - resolutiones 5 1778-1793 0
21.14 Acta consularia - indeksy do ksiąg 3 1615-1772 0
21.15 Rejestry spraw sądu radzieckiego - rejestry oraz akta spraw 17 1594-1772 0
21.16 Rejestry spraw sądu radzieckiego - rejestry spraw 28 1710-1793 0
21.17 Księgi sądu opiekuńczego rady (iudicium puppilare) 5 1730-1782 0
21.18 Księgi przyjęć do prawa miejskiego 2 1575-1793 0
21.19 Księgi taks 6 1595-1793 0
21.20 Księgi trzech porządków miejskich (tres ordines) 5 1649-1792 0
21.21 Ekstrakty z ksiąg grodzkich 5 1600-1771 0
22 Księgi kancelaryjne. Acta advocatalia et scabinalia (księgi wójta i ławy) 0 0
22.1 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji 9 1430-1511 0
22.2 Księgi sądu niespornego ławy - wtóropisy ksiąg rezygnacji z kancelarii ławy 9 1512-1622 0
22.3 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji z kancelarii ławy 14 1500-1693 0
22.4 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji sądu wiejskiego 1 1518-1533 0
22.5 Księgi sądu niespornego ławy - księgi rezygnacji - bruliony 11 1500-1641 0
22.6 Księgi sądownictwa spornego ławy - księgi powiatku 6 1491-1580 0
22.7 Księgi sądownictwa spornego ławy -księgi sądownictwa potrzebnego (iudicim forense) czystopisy 12 1501-1633 0
22.8 Księgi sądownictwa spornego ławy -księgi sądownictwa potrzebnego - bruliony 7 1544-1638 0
22.9 Księgi wójtowskie i ławnicze księgi sądu wójtowskiego 86 1508-1694 0
22.10 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi sądu wójtowskiego i ławniczego 37 1694-1790 0
22.11 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi sądu wójtowskiego - rezygnacje 7 1764-1793 0
22.12 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi wójtowskie - bruliony 104 1530-1760 0
22.13 Księgi wójtowskie i ławnicze - rejestry i akta sądu wójtowskiego i ławniczego 18 1632-1781 0
22.14 Księgi wójtowskie i ławnicze - rejestry sądu wójta 20 1645-1793 0
22.15 Księgi wójtowskie i ławnicze - księgi testamentów 9 1495-1769 0
22.16 Księgi sądu kryminalnego - czystopisy 4 1502-1629 0
22.17 Księgi sądu kryminalnego - złożonego 15 1652-1793 0
22.18 Księgi sądu kryminalnego dla szlachty 1 1588-1610 0
22.19 Księgi sądu kryminalnego - bruliony 11 1553-1723 0
22.20 Akta sądu kryminalnego - zeznania 6 1718-1778 0
22.21 Kontrakt z katem 1 1763-1888 0
23 Księgi kancelaryjne. Sądy miejskie w okresie Konstytucji 3 maja 0 0
23.1 Sąd I instancji cyrkułu i miasta wydzielonego 2 1792-1792 0
23.2 Sąd Apelacyjny w sprawach cywilnych 6 1791-1792 0
23.3 Sąd Apelacyjny w sprawach kryminalnych 2 1791-1792 0
24 Księgi kancelaryjne. Acta dispensatorum (księgi urzędu i sądu szafarskiego) 0 0
24.1 Księgi administracyjne i sądowe - księgi urzędu i sądu szafarskiego 15 1545-1793 0
24.2 Księgi administracyjne i sądowe - księgi sądu szafarskiego - rejestry spraw 5 1732-1793 0
24.3 Księgi administracyjne i sądowe - księgi sądu szafarskiego na papierze stemplowym 3 1776-1792 0
24.4 Księgi administracyjne i sądowe - księgi sądu szafarskiego - bruliony 4 1591-1688 0
24.5 Księgi administracyjne i sądowe - księgi szafarskie (stan majątku miejskiego) 2 1759-1777 0
24.6 Księgi administracyjne i sądowe - księgi depozytów 3 1542-1669 0
24.7 Księgi administracyjne i sądowe - księgi wagi i dochodów z bud jarmarcznych i innych 3 1549-1713 0
24.8 Księgi administracyjne i sądowe - akta dotyczące wsi miejskich, przedmieść oraz młynów 22 1529-1785 0
24.9 Księgi rachunkowe kasy miejskiej - rachunki szafarskie 239 1493-1780 0
24.10 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki ekonomii 16 1780-1792 0
24.11 Księgi administracyjne i sądowe -inwentarze dochodów i rozchodów (proventus ordonarii) 29 1591-1648 0
24.12 Księgi administracyjne i sądowe - księgi kasy miejskiej 12 1534-1779 0
24.13 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki długów 6 1601-1792 0
24.14 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki remontów miejskich 18 1589-1784 0
24.15 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki pomocy społecznej 3 1604-1657 0
24.16 Księgi administracyjne i sądowe - rachunki czynszów ze wsi miejskich po operacji 14 1691-1810 0
24.17 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki cegielni i wapniarni 28 1538-1632 0
24.18 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Bogdanka 102 1527-1793 0
24.19 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna za Dominikanami i na Czapnikach 8 1594-1718 0
24.20 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna folusz * * Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Podgórnik 1 1736-1742 0
24.21 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Podgórnik 3 1647-1762 0
24.22 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Topolnik 12 1626-1643 0
24.23 Księgi rachunkowe przedsiębiorstw miejskich - rachunki młyna Wierzbak 4 1634-1764 0
24.24 Rejestry rachunkowe wodociągów miejskich 25 1556-1784 0
24.25 Księgi rachunkowe giełdy i kratki (wyszynk piwa) 15 1720-1792 0
24.26 Rachunki folwarku Bonin 28 1584-1628 0
24.27 Rachunki folwarku Bonin i Sołacz 6 1636-1641 0
24.28 Rachunki folwarku Górczyn 6 1610-1643 0
24.29 Rachunki folwarku Sołacz 10 1598-1628 0
24.30 Rachunki folwarku Wilda 44 1581-1644 0
24.31 Rachunki folwarku Dębiec 1 1721-1731 0
24.32 Rachunki folwarku Zegrze i Rataje 19 1600-1776 0
24.33 Rejestry podatkowe - czopowego 58 1534-1788 0
24.34 Rejestry podatkowe - hiberny 2 1714-1730 0
24.35 Rejestry podatkowe - mostowego, dyszlówki, akcyzy 7 1585-1719 0
24.36 Rejestry podatkowe - podymnego 20 1634-1799 0
24.37 Rejestry podatkowe - pogłównego 114 1635-1788 0
24.38 Rejestry podatkowe - serwisgeltu i kontrybucji na rzecz wojska 108 1587-1812 0
24.39 Rejestry podatkowe - strażnego 10 1647-1793 0
24.40 Rejestry podatkowe - szosu 59 1514-1657 0
24.41 Rejestry podatkowe - ungeltu 65 1556-1740 0
24.42 Rejestry podatkowe - czynszu ziemnego 8 1520-1740 0
24.43 Rejestry podatkowe - podatków i składek specjalnych 13 1462-1779 0
24.44 Dochody i wydatki szpitali miejskich i bractw miłosierdzia 34 1420-1794 0
24.45 Dochody i wydatki kościoła parafialnego Marii Magdaleny 4 1590-1798 0
25 Księgi kancelaryjne. Księgi nieseryjne (wydzielone z miscellaneów i variów) 0 0
25.1 Kodeksy prawne, statuty, kopiarze i spisy dokumentów miejskich 12 1520-1764 0
25.2 Księgi Dobrego porządku 6 1779-1784 0
25.3 Wykazy nieruchomości miejskich 7 1712-1790 0
25.4 Księgi kupieckie 14 1576-1786 0
26 Księgi kancelaryjne. Fragmenty ksiąg miejskich 47 1482-1791 0
27 Akta luźne 1 0
27.1 Sprawy ogólno-administracyjne (m.in.. wykazy i sumariusze dokumentów miejskich) 38 1443-1826 0
27.2 Obronność i bezpieczeństwo miasta, ciężary wojskowe 17 1550-1817 0
27.3 Zarządzanie majątkiem miejskim, wsie, folwarki miejski 12 1718-1806 0
27.4 Kasa miejska 23 1555-1805 0
27.5 Podatki i opłaty 33 1569-1813 0
27.6 Handel i rzemiosło 42 1496-1793 0
27.7 Opieka społeczna 20 1449-1799 0
27.8 Kościoły 45 1424-1824 0
27.9 Klasztory 32 1592-1789 0
27.10 Żydzi 20 1537-1792 0
27.11 Dysydenci 2 1551-1785 0
27.12 Rozruchy w mieście 4 1596-1699 0
27.13 Sprawy majątkowe mieszczan (m. in sprzedaże i kupna nieruchomości) 24 1536-1793 0
27.14 Sprawy sądowe dotyczące władz miejskich i mieszczan 27 1536-1792 0
27.15 Ekstrakty z ksiąg sądowych 24 1406-1792 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/474/0/19.2/15986 Wyspiańskiego 35 Schronisko I, II, III 1893-1936 0
53/474/0/19.2/15987 Wyspiańskiego 35 Pawilon 60 1931-1938 0
53/474/0/19.2/15988 Wyspiańskiego 35 Pawilon Ogrodnictwa 1932-1934 0
53/474/0/19.2/15989 Wyspiańskiego 35 Pawilon Dancingowy 1932-1936 0
53/474/0/19.2/15990 Zagórze 1 1861-1889 0
53/474/0/19.2/15991 Zagórze 1 1889-1940 0
53/474/0/19.2/15992 Zagórze II 1897-1940 0
53/474/0/19.2/15993 Zagórze III 1890-1940 0
53/474/0/19.2/15994 Zagórze IV 1873-1940 0
53/474/0/19.2/15995 Zagórze 5 1852-1873 0
53/474/0/19.2/15996 Zagórze 14 1925-1940 0
53/474/0/19.2/15997 Zawady 22 1932-1938 0
53/474/0/19.2/15998 Zielna 20-22-24 1928-1939 0
53/474/0/19.2/15999 Zwierzyniecka 18/19 1885-1940 0
53/474/0/19.2/16000 Źródlana 3 1890-1937 0
53/474/0/19.2/16778 Brombergerstrasse 1 - Bydgoska 1 1847-1928 0
53/474/0/19.2/16779 Domstrasse 1 - Tumska 1 1859-1867 0
53/474/0/19.2/16780 Fabrikstrasse 2 - Fabryczna 2 1890-1921 0
53/474/0/19.2/16781 Fischerei 93 - Rybaki 93 1833-1846 0
53/474/0/19.2/16782 Grabenstrasse 11 - Grobla 11 1818-1859 0
53/474/0/19.2/16783 Grabenstrasse 25 - Grobla 25 1847-1872 0
53/474/0/19.2/16784 Halbdorfstrasse 15 - Półwiejska 15 1833-1860 0
53/474/0/19.2/16786 St. Lazarusstrasse 26 - Łazarza 26 1890-1900 0
53/474/0/19.2/16787 Neuer Markt 12 - Nowy Rynek 12 1859-1869 0
53/474/0/19.2/16788 Schenkendorfstrasse 19-22 - Kopanina 19-22 1901-1932 0
53/474/0/19.2/16789 Schumacherstrasse 128 - Szewska 120 1855-1858 0
53/474/0/19.2/16790 Wallischei 29 - Chwaliszewo 29 1833-1846 0
53/474/0/19.2/16791 Zagórze 5 Zagórze 5 1852-1873 0
53/474/0/19.3/14227 Abakanowicz - Adalbert b.d. 878
53/474/0/19.3/14228 Adam - Adamczak b.d. 975
53/474/0/19.3/14229 Adamczewski - Adamowski b.d. 1130
53/474/0/19.3/14230 Adams - Adamski (żonaci i samotni mężczyźni) b.d. 765
53/474/0/19.3/14231 Adamska (samotne kobiety) - Adziński b.d. 969
53/474/0/19.3/14232 Aehle - Albęs b.d. 675
53/474/0/19.3/14233 Albitz - Aleksandrzak b.d. 833
53/474/0/19.3/14234 Aleksja - Alzner b.d. 881
53/474/0/19.3/14235 Amm - Anders b.d. 966
53/474/0/19.3/14236 Anderseck - Andrzejak b.d. 726
53/474/0/19.3/14237 Andrzejczak - Andrzejewski (żonaci) b.d. 874
53/474/0/19.3/14238 Andrzejewski (wdowy i samotni mężczyźni) b.d. 671
53/474/0/19.3/14239 Andrzejewski (samotne kobiety) b.d. 796
53/474/0/19.3/14240 Andrzejszczak - Anplink b.d. 804
53/474/0/19.3/14241 Anshal - Antkowiak (żonaci i samotni mężczyźni) b.d. 781
53/474/0/19.3/14242 Antkowiak (samotne kobiety) - Anzuhn b.d. 918
53/474/0/19.3/14243 Apala - Arentowska b.d. 789
53/474/0/19.3/14244 Arędzka - Arndt b.d. 984
53/474/0/19.3/14245 Arnej - Aschott b.d. 1015
53/474/0/19.3/14246 Atzbach - Azembski b.d. 1015
53/474/0/19.3/14247 Bab - Baczkiewicz b.d. 846
53/474/0/19.3/14248 Baczkowski - Bajdzyński b.d. 1000
53/474/0/19.3/14249 Bajer (Bayer, Beyer) b.d. 1021
53/474/0/19.3/14250 Bajerczyk - Bajzert b.d. 836
53/474/0/19.3/14251 Bak - Balce b.d. 658
53/474/0/19.3/14252 Balcer - Balk b.d. 1099
53/474/0/19.3/14253 Balke - Banasz b.d. 910
53/474/0/19.3/14254 Banaszak - Banaszyńska b.d. 855
53/474/0/19.3/14255 Banat - Baran b.d. 1072
53/474/0/19.3/14256 Barańczak - Barano b.d. 1065
53/474/0/19.3/14257 Barański - Barcz (Bartsch) b.d. 1009
53/474/0/19.3/14258 Barczak - Barłoga b.d. 895
53/474/0/19.3/14259 Barluschke - Bartkiewicz b.d. 897
53/474/0/19.3/14260 Bartknecht - Bartkowiak (żonaci i samotni mężczyźni) b.d. 902
53/474/0/19.3/14261 Bartkowiak (samotne kobiety) - Bartnicz b.d. 725
53/474/0/19.3/14262 Bartnik - Barzylewicz b.d. 1059
53/474/0/19.3/14263 Basener - Batycka b.d. 825
53/474/0/19.3/14264 Bau - Baumberg b.d. 948
53/474/0/19.3/14265 Baumeister - Bazyński b.d. 731
53/474/0/19.3/14266 Bąbczyński - Bąk b.d. 988
53/474/0/19.3/14267 Bąkiewicz - Bechert b.d. 698
53/474/0/19.3/14268 Bechholz - Beg b.d. 944
53/474/0/19.3/14269 Beharie - Boecklin b.d. 724
53/474/0/19.3/14270 Bel - Belżyńska b.d. 700
53/474/0/19.3/14271 Bem (Böhm) - Bemski b.d. 636
53/474/0/19.3/14272 Ben - Bentkowski b.d. 1237
53/474/0/19.3/14273 Bentz - Behrerd b.d. 1135
53/474/0/19.3/14274 Beres - Berghofer b.d. 803
53/474/0/19.3/14275 Bergmann - Bernauer b.d. 945
53/474/0/19.3/14276 Bernabaum - Bert b.d. 770
53/474/0/19.3/14277 Bertel - Betcher (Böttcher) b.d. 1157
53/474/0/19.3/14278 Bete - Białagłowska b.d. 725
53/474/0/19.3/14279 Białas - Białożyńska b.d. 1131
53/474/0/19.3/14280 Biały - Biedowicz b.d. 927
53/474/0/19.3/14281 Biedroń - Bielewski b.d. 1109
53/474/0/19.3/14282 Bielicki - Biesiada b.d. 800
53/474/0/19.3/14283 Biesiadecki - Bilk (Bülk) b.d. 920
53/474/0/19.3/14284 Bilke - Binert b.d. 962
53/474/0/19.3/14285 Bing - Birkert b.d. 840
53/474/0/19.3/14286 Birkhahn - Biskupski b.d. 937
53/474/0/19.3/14287 Bisler - Bitniok b.d. 677
53/474/0/19.3/14288 Bitow (Bütow) - Blasius b.d. 918
53/474/0/19.3/14289 Blask - Blaschke b.d. 996
53/474/0/19.3/14290 Błaszkiewicz - Błażejuk b.d. 1026
53/474/0/19.3/14291 Błażek - Blober b.d. 830
53/474/0/19.3/14292 Bloch - Blume b.d. 1043
53/474/0/19.3/14293 Blumenau - Boch b.d. 952
53/474/0/19.3/14294 Bochaniowski - Boczyński b.d. 851
53/474/0/19.3/14295 Bodach - Bogdziewicz b.d. 1095
53/474/0/19.3/14296 Boge - Bojanowicz b.d. 969
53/474/0/19.3/14297 Bojanowski - Bolik b.d. 956
53/474/0/19.3/14298 Bolin - Borch b.d. 1127
1 2 3 4 ... 144 145 146 147 148 ... 192 193 194 195

Amount of archival material

28966

20098

0

567.69

484.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.