Archival resources online szukajwarchiwach.pl

vacat - Akta miasta Brdów - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie (nr koresp. III-54-15 z dn. 16.12.1965r.); materiały archiwalne z okresu staropolskiego pozostały jako depozyt w Archiwum Państwowym w Poznaniu, tamże nr 1117 - Akta miasta Brdów (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - tak
data not found - brak danych -
data not found - brak danych - - brak danych - - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -