Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zakłady Młynarskie w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1945-1975
- brak danych - 1945 - 1975
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes system informatyczny
Zakłady Młynarskie w Poznaniu były podstawowym przedsiębiorstwem przemysłu młynarsko – zbożowego na terenie miasta i jego najbliższych okolic. Ulegały one częstym przekształceniom organizacyjnym. Główną jednostką Zakładów Młynarskich w Poznaniu była “Hermanka” – młyn żytni przy ulicy Fabrycznej 53. Młyn ten będący przed 1939 r. przedsiębiorstwem prywatnym został w październiku 1945 r. poddany przymusowemu zarządowi państwowemu, a 30 kwietnia 1948 r. upaństwowiono go. Wraz z młynem pszennym w Zielińcu tworzył w tym okresie przedsiębiorstwo pod nazwą Młyny Parowe “Hermanka”. W maju 1948 r. wraz z innymi zakładami przemysłu młynarsko – zbożowego w Poznaniu zostało ono przejęte przez państwowo – spółdzielcze przedsiębiorstwo “Polskie Zakłady Zbożowe” Oddział w Poznaniu. Wraz z młynem “Cerealia” na Głównej, magazynami zbożowymi w Luboniu i na Starołęce Młyny Parowe “Hermanka” weszły w skład przedsiębiorstwa Poznańskie Młyny i Magazyny w Poznaniu.
W 1951 r. nastąpiło organizacyjne wyodrębnienie przemysłu młynarskiego z Polskich Zakładów Zbożowych. Poznańskie Młyny i Magazyny w Poznaniu zostały podporządkowane nowoutworzonym Poznańskim Okręgowym Zakładom Młynarskim, zmieniając równocześnie nazwę najpierw na Poznańskie Zakłady Młynarskie w Poznaniu, a od 1 stycznia 1952 r. na Zespół Młynów w Poznaniu. Zespół Młynów w Poznaniu obejmował młyny: “Hermanka” przy ulicy Fabrycznej, “Cerealia” przy ulicy Głównej, “Hermanka” w Zielińcu, młyn w Śremie oraz przejściowo młyny w Murowanej Goślinie i Nowym Tomyślu. W dniu 1 stycznia 1957 r. Zespół Młynów w Poznaniu zmienił nazwę na Zakłady Młynarskie w Poznaniu Przedsiębiorstwo Państwowe. Przejściowo Zakładom Młynarskim w Poznaniu podlegał młyn we Wrześni.
W 1958 roku nastąpiło ponowne organizacyjne scalenie przemysłu młynarsko – zbożowego. W Poznaniu zostało utworzone Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego Polskie Zakłady Zbożowe, któremu podporządkowano Zakłady Młynarskie w Poznaniu, obejmujące wówczas młyny nr 1, nr 2, nr 3 w Poznaniu, młyn nr 4 w Śremie. Po likwidacji Zjednoczenia w 1968 roku Zakłady Młynarskie w Poznaniu stały się jednostką organizacyjną Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Zbożowo – Młynarskiego w Poznaniu, zmieniając równocześnie nazwę na Zakłady Zbożowo – Młynarskie. Zakłady zostały poszerzone o nowe jednostki organizacyjne: magazyn zbożowy w Rokietnicy, elewatory w Czerwonaku i na Starołęce w Poznaniu.
Zasięg terytorialny Zakładów Zbożowo – Młynarskich w Poznaniu uległ w ciągu kilku następnych lat istnienia poszerzeniu. Poza magazynem technicznym i bazą opakowań do Zakładów włączono magazyny zbożowe w Środzie, Kórniku, Kostrzynie i Rokietnicy. W 1975 roku w związku z utworzeniem Okręgowego Przedsiębiorstwa Zbożowo – Młynarskiego w Poznaniu, Zakłady przestały istnieć jako odrębna jednostka organizacyjna.
SERIA 1 Organy kolegialne
Liczba j.a.: 6 Daty skrajne: 1945 - 1973
SERIA 2 Akta normatywne
Liczba j.a.: 19 Daty skrajne: 1959 - 1974
SERIA 3 Plany
Liczba j.a.: 16 Daty skrajne: 1950 - 1968
SERIA 4 Sprawozdawczość ogólna
Liczba j.a.: 24 Daty skrajne: 1946 - 1975
SERIA 5 Protokoły kontroli i rewizji
Liczba j.a.: 7 Daty skrajne: 1945 - 1974
SERIA 6 Bilanse i sprawozdania finansowe
Liczba j.a.: 35 Daty skrajne: 1945 - 1969
SERIA 7 Materiały poszczególnych jednostek organizacyjnych
Liczba j.a.: 11 Daty skrajne: 1947 - 1952
- brak danych -

Amount of archival material

118

118

0

1.35

1.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -