Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Niemiecki Front Pracy "Kraju Warty" w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - [1934-1938] 1939-1944
Die Deutsche Arbeitsfront in Posen 1934 - 1938
1939 - 1944
- brak danych - tak
administracja specjalna - urzędy pracy, zatrudnienia niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
W wyniku realizacji programu “ujednolicenia” (Gleichschaltung) ruchu zawodowego wedle zasad doktryny hitlerowskiej, w maju 1933 roku powstała organizacja faszystowska “Deutsche Arbeitsfront”, która przejęła cały majątek i “dobrowolny akces” dotychczasowych wolnych związków zawodowych. Deutsche Arbeitsfront (DAF), jako organizacja stanowo – zawodowa była przedłużeniem organizacyjnym partii (NSDAP) do szeregów klasy robotniczej. Oficjalnie DAF nie miała żadnych funkcji administracyjnych wyznaczonych przez państwo. Przynależność do niej teoretycznie była dobrowolna, ale składki ściągano robotnikom przy wypłacie zarobków, bez wyrażenia na to zgody zainteresowanego.
W Poznaniu od 1939 r. znajdowała się siedziba okręgu (Gauwaltung) Deutsche Arbeitsfront na cały kraj tak zwany Wartheland. Okręgowi podlegały zarządy powiatowe (Kreiswaltung). Administracja DAF była silnie rozbudowana. Biuro okręgu składało się z kilkunastu wydziałów i oddziałów: “Wohnungs- und Siedlungsbau”, “Bau- und Siedlungswesen”, “Bauwirtschaft”, “Der Deutsche Handel”, “Einkauf” oraz z głównego wydziału “Gauheimstättenamt”, w którym mieściły się między innymi oddziały personalny i finansowy. Ponadto Deutsche Arbeitsfront miał własny sąd dla spraw honorowych i dyscyplinarnych swoich członków (”Ehren- und Disziplinargericht”). Organizacja przestała działać w Wielkopolsce wraz z wycofywaniem się Niemców. [Na pdost. wstępu do inwentarza Cz. Hruszki].
Zespół zawiera zarządzenia, okólniki, sprawozdania z produkcji fabryki likierów w Kościanie, instrukcje w sprawie przeszkolenia polskich robotników budowlanych i pomocniczych pracowników handlowych, plany budowy i zabudowy miast w Kraju Warty oraz akta dotyczące nadużyć gospodarczych i naruszenia dyscypliny pracy przez kilku pracowników zakładu w Kaliszu. - brak danych -

Amount of archival material

621

621

0

4.18

4.18

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.