^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wnioski o odznaczenia krzyżem zasługi.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 391
- brak danych -
1929-1933

1929 - 1933
polski
- brak danych -
- brak danych - 46a
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - 455
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

B.d. i m. Krótki opis udziału w powstaniu polskim Ignacego Horowskiego, uczestnika konspiracji przedpowstańczej. Rękopis. 407
B.d i m. Życiorys i fotografia Bronisława Mochowicza, uczestnika walk pod Osieczną. Rękopis. 405-406
B.d. i m. Życiorys i fotografia Jerzego Głani, żołnierza Służby Straży i Bezpieczeństwa w Poznaniu. Rękopis. 401-403
B.d. i m. Życiorys i fotografia Józefa Kędzierskiego, uczestnika powstania wielkopolskiego w Wolsztynie. Rękopis. 417-418
B.d. i m. Życiorys i fotografia Józefa Przerackiego, uczestnika powstania wielkopolskiego na froncie północnym. Rękopis. 430-431
B.d. i m. Życiorys i fotografia n.n., uczestnika powstania wielkopolskiego w Lesznie i w Osiecznej, Rękopis. Brak skanu drugiej strony dokumentu. 432-433
B.d. i m. Życiorys i fotografia Stefana Horowskiego, żołnierza kompanii krzywińskiej. Rękopis. 408
B.m. 20.11.1933 r. Wniosek o nadanie Krzyża Zasługi Janowi Kozaneckiemu, żołnierzowi kompanii powidzkiej. Rękopis na blankiecie maszynopisowym. 90
B.m. 20.11.1933 r. Wniosek o nadanie Krzyża Zasługi Wiktorowi Kołodziejczakowi, uczestnikowi wydarzeń powstańczych w Babimoście i w Nowym Kramsku. Maszynopis, oryginał i 2 kopie.. 84-89
B.m., 20.11.1933 r. Wniosek o nadanie Tomaszowi Musielakowi Krzyża Zasługi. Maszynopis, oryginał i 3 kopie. 138-144
B.m.d. Brudnopis wniosku odznaczeniowego Władysława Wojciechowskiego. Rękopis. 307
B.m.d. Wspomnienia z niewoli niemieckiej z roku 1919, Bernarda Bigdowskiego. Maszynopis, kopia. 383-386
B.m.d. Życiorys Antoniego Kubiaka, uczestnika walk o Leszno i Zbąszyń. Rękopis. 112-113
B.m.d. Życiorys i fotografia Feliksa Stankowiaka, uczestnika wydarzeń powstańczych m.in.. We Włoszakowicach. Rękopis. 442-443
B.m.d. Życiorys Józefa Meika, uczestnika akcji plebiscytowej. Rękopis, 2 wersje. 354-355
B.m. i d. Życiorys i fotografia Franciszka Walkowskiego, uczestnika walk o Włoszakowice i Zbąszyń. Rękopis. 451-452
B.m.i r. Życiorys Stefana Formanowicza, żołnierza 1 kompanii jarocińskiej. Rękopis. 34
B.m.r. Brudnopis życiorysu Franciszka Różalskiego (?) pierwszego powstańczego komendanta dworca w Poznaniu. Maszynopis, oryginał, rękopis. 101-102
B.m.r. Notatki biograficzne Franciszka Wojtkowiaka. Rękopis. 262
B.m.r. Notatki biograficzne Leona Koniecznego. Rękopis. 260

Javascript support needed to browse indexes

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.