^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Imienny spis powstańców frontu zachodniego.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 42
- brak danych -
1919

1919 - 1919
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - 188
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
akta klejone
Number of scans per page
1 2 3 4
...
6 7 8 9 10
...
13 14 15 16

Index of persons

Adamczak Ewerst ur. 25.10.1901 6v
Adamczak Franciszek ur. 15.10.1891 161
Adamczak Franciszek ur. 26.12.1899 144v
Adamczak Jan ur. 06.05.1890 163
Adamczak Jan ur. 07.06.1886 151
Adamczak Jan ur. 13.01.1894 121
Adamczak Józef ur. 25.02.1899 59
Adamczak Maciej ur. 24.01.1871 152
Adamczak Stanisław ur. 14.11.1896 158
Adamczak Stefan ur. 06.12.1900 126
Adamczak Wacław ur. 12.09.1900 131
Adamczewski Jakub ur. 15.07.1894 13
Adamczewski Marian ur. 02.02.1900 13v
Adamczewski Stanisław ur. 05.05.1896 143
Adamski Ignacy ur. 03.07.1900 35v
Adamski Leon ur. 18.02.1902 35v
Adam Wincenty ur. 22.04.1872 153
Aitner Edmund ur. 01.01.1901 13v
Aleksanderski Antoni ur. 01.01.1898 111v
Andersa Ignacy ur. 18.01.1896 9v

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

B.m. styczeń 1919 r. Lista kompanii powstańczej dowodzonej przez plutonowego Jana Sitę. Rękopis. Ten sam dokument: 884, sygn. 42, a. 120-123 (kopia). 146-149
B.m., styczeń 1919 r. Lista żołnierzy kompanii powstańczej dowodzonej przez plutonowego Jana Sitę. Rękopis. Ten sam dokument: 88, sygn. 42, s. 146-149 (kopia). 120-123
Kamionna i Grolewo, styczeń 1919 r. Lista żołnierzy miejscowej kompanii powstańczej. Rękopis. 185-187
Kębłowo, 4.02.1919 r. Lista zaprzysiężonych powstańców kompanii zapasowej z Wroniaw. Rękopis. 126-131
Kraków, 15.09.1923 r. Pismo Dowództwa Okręgu Korpusu r V w Krakowie do dowództwa 15 Dywizji Piechoty w Bydgoszczy. Okólnik w sprawie pracy kulturalno-oświatowej w wojsku. Odbitka hektograficzna. 188
Obra i Wolsztyn, styczeń 1919 r. Lista powstańców kompanii oberskiej i II batalionu Grupy Zachodniej. Rękopis. 182-184
Obra, styczeń 1919 r. Lista żołnierzy kompanii oberskiej. Rękopis. 165-167
Poznań, 1918-1919 r. Spis ludzi 1 komp[anii] Służby Straży i Bezpieczeństwa, przydzielonych na Wildę. 57
Poznań 1918-1919 r. Spis odkomenderowanych. Wykaz żołnierzy II batalionu garnizonowego w Poznaniu, z określeniem przydziału. Rękopis. 60-61
Poznań, 1918-1919 r. Spis żołnierzy z 2 g[arnizonowej] komp.[anii] straży i bezpieczeństwa w Poznaniu, rocznik 1897/9. Rękopis. 58-59
Poznań, 1919 r. Batalion garnizonowy II. Spis chorych żołnierzy, którzy w grudniu i styczniu do lazaretu odstawieni zostali. Rękopis. 62
Poznań, 1919 r. Do 7 pułku strzelców wlkp. Spis oficerów, podoficerów i szeregowców, którzy w czasie od 11 XI do 28 XI w koszarach Raucha i Prittwitza służyli. Rękopis. 75
Poznań, 22.01.1919 r. Lista ludzi odchodzących na odwach, z 6 kompanii II batalionu pułku poznańskiego. Rękopis. 78
Poznań, 22.01.1919 r. Lista odkomenderowanych do batalionu odwachowego, z 8 kompanii II batalionu 2 pułku poznańskiego. Rękopis. 77
Poznań, 22.01.1919 r. Spis ludzi z 4 kompanii I batalionu 2 pułku garnizonowego, wysłanych na Fort Prittwitz. Rękopis. 80
Poznań, 23.01.1919 r. Lista zwolnionych podoficerów i szeregowców z II batalionu pułku poznańskiego. Rękopis. 79
Poznań, 23.01.1919 r. Spis żołnierzy wysłanych do Fortu Prittwitza, w myśl rozkazu II batalionu garnizonowego w Poznaniu. Rękopis. 90
Poznań, 24.01.1919 r. Pismo komendanta koszar 6 p. grenadierów do komendy Fortu Prittwitz - przewodnie do spisu żołnierzy tam przydzielonych oraz dokumentów aresztowanego. Rękopis. 81
Poznań, 24.01.1919 r. Pismo przewodnie adiutanta I batalionu pułku poznańskiego do komendy koszar w Poznaniu, przy spisie żołnierzy odkomenderowanych do Fortu Prittwitza. Maszynopis, oryginał. 76
Poznań, 24.01.1919 r. Spis ludzi 3 kompanii I batalionu 2 pułku garnizonowego, wysłanych na Fort Prittwitz. Rękopis. 82

Javascript support needed to browse indexes

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.