^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Podania powstańców o zapomogi.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 106
- brak danych -
1939

1939 - 1939
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - 78
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
luzy w teczce
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Buk, 6.07.1939 r. Pismo Feliksa Kubickiego do Zarządu Okręgu Poznańskiego ZPW z wnioskiem o przyznanie stałego zaopatrzenia finansowego. Rękopis. 35
Czerwonak, 30.07.1939 r. Prośba Konstantego Kubickiego do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w sprawie umożliwienia zdobycia pracy. Rękopis. 60
Mogilno, 3.06.1939 r. List Ignacego Pachulskiego do Opiekuna nad Uczestnikami Walk o Niepodległość, w sprawie możliwości otrzymania wsparcia finansowego. Rękopis. 55
Mogilno, 31.07.1939 r. Pismo b. legionisty Oskara Bartosza do Starostwa Powiatowego z Mogilnie, z wnioskiem o przyznanie zaopatrzenia finansowego. Maszynopis, Rękopis. Na odwrocie rękopiśmienna prośba w tej samej sprawie, skierowana przez O. Bartosza do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 38
Ostrów Wlkp., 11.06.1939 r. Zażalenie Walentego Najrakowskiego do Prezesa Rady Ministrów, na burmistrza Ostrowa Wielkopolskiego, w związku z niesprawiedliwym potraktowaniem. Rękopis. 22
Ostrzeszów, 17.07.1939 r. Zaświadczenie wydane przez Komunalną Kasę Oszczędności Powiatu Kępińskiego, o zatrudnieniu Walentego Wieczorka. Tekst maszynowy na listowniku drukowanym KKO. Oryginał. 58
Poznań, 10.08.1939 r. Pismo Elżbiety Nowaczyk, żony weterana powstania wielkopolskiego, w sprawie możliwości przyznania zapomogi finansowej. Rękopis. 44
Poznań, 10.08.1939 r. Pismo zarządu koła ZPW Poznań Dębiec do Delegatury Grodzkiej z wnioskiem o udzielenie zapomogi Janowi Brzeuszkiweiczowi. Rękopis. 29a
Poznań, 1.07.1939 r. Pismo weterana Sylwestra Korpika, do Wojewody Poznańskiego, z prośbą o umożliwienie zdobycia pracy. Rękopis. 52
Poznań, 1.12.1938 r. Odpis zaświadczenia Referatu Historycznego DOK Nr VII w Poznaniu o zaangażowaniu patriotycznym Edwarda Deutscha. Maszynopis, kopia. 12
Poznań, 12.08.1939 r. Pismo Antoniego Haufy do zarządu koła ZAPW Poznań Jeżyce, w sprawie udzielenia zapomogi. Rękopis. 33
Poznań, 14.08.1939 r. Karta rejestracyjna Zenona Bąka, członka ZPW. Blankiet drukowany, wypełniony odręcznie, oryginał. 48
Poznań, 14.08.1939 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZPW do zarządu koła Poznań Główna, informujące o ponownym przyjęciu do Związku weterana Walentego Cichowlasa. Maszynopis, oryginał. 46
Poznań, 14.08.1939 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZPW do zarządu koła Poznań-Śródmieście, przewodnie do załączonej karty rejestracyjnej weterana Zenona Bąka. Blankiet maszynowy, wypełniony maszynowym pismem, oryginał. 47
Poznań, 16.07.1938 r. Odpis zaświadczenia Referatu Historycznego DOK Nr VII o zaangażowaniu Władysława Burdajewicza w działalność niepodległościową. Maszynopis, kopia. 42
Poznań, 17.07.1939 r. Pismo Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego do Zarządu Głównego ZPW, przewodnie do załączonej prośby Edwarda Deutscha o załatwienie pracy. Blankiet powielaczowy, wypełniony odręcznie. 10
Poznań, 17.08.1939 r. List weterana Józefa Brzozowskiego do Zarządu Głównego ZPW, z prośbą o udzielenie zapomogi. Rękopis. 17
Poznań, 17.08.1939 r. Pismo zarządu koła ZPW Pracowników Kolejowych do Zarządu Okręgu Poznańskiego, przewodnie do załączonego pisma weterana Władysława Makowskiego. Rękopis. 50
Poznań, 17.08.1939 r. Zaświadczenie koła ZPW Poznań-Jeżyce, o zaangażowaniu niepodległościowym Józefa Brzozowskiego. Blankiet powielaczowy, wypełniony odręcznie, atramentem. 16
Poznań, 17.12.1938 r. Maszynopisowy blankiet upoważnienia do noszenia plakatu i rozdawania ulotek Narodowego Obozu Pracy Samorządowej. Kopia. 21a

Javascript support needed to browse indexes

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.