^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Lista członków Związku Powstańców Wielkopolskich przesłane przez hitlerowców S.D. - Toruń do S.D. - Leitabschnitt - Poznań.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 119
- brak danych -
1941

1941 - 1941
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
63 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

Burzyński Jan ur. 17.01.1897 16
Ciesielski Władysław ur. 06.11.1900 16
Czarnecki Jan ur. 05.05.1899 57
Dembowy Wincenty ur. 23.03.1888 59
Drewa Leon ur. 07.08.1884 44
Gałężewski Wincenty ur. 24.03.1889 3
Graczyk Franciszek ur. 10.10.1885 16
Gralik Kazimierz ur. 20.02.1888 16
Jabłoński Kazimierz ur. ? 16
Jałoszyński Stanisław ur. 28.04.1894 16
Jankowski Józef Benedykt ur. 05.03.1870 51
Jędrzejczak Franciszek ur. 15.11.1886 16
Kaliski Józef ur. 13.03.1901 16
Kieszkowski Adam ur. 26.12.1898 16
Kozłowski Bolesław ur. 20.07.1902 16
Krzysztofiakowa Kazimiera ur. 23.12.1895 31
Lehmann Marcin ur. 20.10.1896 33
Linczewski Józef ur. 02.03.1899 16
Lipski Andrzej ur. 19.12.1890 16
Lipski Michał ur. 01.02.1898 16

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Barcin, 1939 r. Lista członków ZPW, z ich kwalifikacjami wojskowymi. Rękopis na drukowanym blankiecie. 18
Barcin, 29.04.1938 r. Deklaracja członkowska do ZPW Kazimiery Krzysztofiakowej, pielęgniarki w powstaniu wielkopolskim,. Druk wypełniony pismem maszynowym. 31-32
Borek, 12.04.1939 r. Kwestionariusz dla uczestników powstania wielkopolskiego, Referatu Historycznego przy DOK nr VII, Wincentego Dembowego, żołnierza m.in. Grupy "Leszno". Druk wypełniony pismem maszynowym. 59-61
Chełmice, 1939 r. Lista członków ZPW, z ich kwalifikacjami wojskowymi. Rękopis na drukowanym blankiecie. Odręczne notatki w języku niemieckim, uściślające przeznaczenie listy. 14-15
Inowrocław, 20.02. 1939 r. Kwestionariusz dla uczestników powstania wielkopolskiego, Referatu Historycznego przy DOK nr VII, Jana Czarneckiego, uczestnika walk powstańczych na Kujawach. Druk wypełniony pismem maszynowym. 57-58
Inowrocław, 29.09.1933 r. Wykaz własnych kwestionariuszy [członków miejscowego koła ZWPN] Maszynopis, kopia, z napisaną odręcznie po niemiecku nazwą miasta. 17
Inowrocław, 5.10.1938 r. Deklaracja członkowska do ZPW Leona Drewsa, żołnierza Straży Ludowej w Inowrocławiu. Druk wypełniony pismem maszynowym, kopia. 44-45
Janikowo, 1939 r,. Strona wykazu zweryfikowanych weteranów powstania wielkopolskiego. Druk, z wpisanymi odręcznie danymi Ludwika Gajewskiego. 37
Kruszwica, 1939 r. Lista członków ZPW, z ich kwalifikacjami wojskowymi. Rękopis na drukowanym blankiecie. 26-29
Międzychód, 17.07.1933 r. Zaświadczenie o zaangażowaniu niepodległościowym Wincentego Gałężewskiego. Rękopis. 3
Ostrów Wlkp., 1.06.1934 r. Życiorys Józefa Zawidzkiego, z podkreśleniem zaangażowania w działalność niepodległościową. Maszynopis, oryginał. 6-8
Pakość, Żnin, 6-16.12.1937 r. Zaświadczenie z przebiegu służby Marcina Lehmanna. Odpis z oryginału, rękopis. 35-36
Poznań, 16.02.1934 r. Wykaz zweryfikowanych członków ZWPN, koło 1 p. strzelców wielkopolskich. Rękopis. 9-12
Poznań, 20.05.1938 r. Kwestionariusz dla uczestników powstania wielkopolskiego, Referatu Historycznego przy DOK nr VII, Michała Pawlickiego, żołnierza m.in. kompanii wielichowskiej. Druk wypełniony odręcznie, atramentem. Notatka odręczna ołówkiem: Niezweryfikowany. 46-47
Poznań, 25.08.1939 r. Pismo Komisji Weryfikacyjnej ZPOW do zarządu koła w Gostyniu, uściślające kwestie weryfikacyjne. Maszynopis, kopia. 63
Poznań, 25.08.1939 r. Pismo Komisji Weryfikacyjnej ZPW do zarządu koła w Gnieźnie informujące o możliwości odbioru legitymacji członkowskiej Walentego Włoszczyńskiego. Maszynopis, kopia. 62
Poznań, 7.09.38 r. Zaświadczenie o zaangażowaniu niepodległościowym Serwacego Ruszkiewicza, wystawione przez Referat Historyczny przy DOK VII. Maszynopis, oryginał. 41
Poznań, b.d. Kwestionariusz dla uczestników powstania wielkopolskiego, Referatu Historycznego przy DOK nr VII, Stanisława Pluszkoty, żołnierza 31 pułku piechoty. Druk wypełniony odręcznie, atramentem. 19-22
Radziejów, 1939 r. Lista członków koła [Związku] Powstańców Wielkopolskich. Maszynopis, kopia. 16
Spadłowice, 1939 r. Lista członków ZPW, z ich kwalifikacjami wojskowymi. Rękopis na drukowanym blankiecie. 13

Javascript support needed to browse indexes

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.