^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Poznań - Wilda sprawozdania z zebrań.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 178
- brak danych -
1935

1935 - 1935
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - 3
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Poznań, 10.01.1935 r.-Sprawozdanie z rocznego walnego zebrania koła Towarzystwa Powstańców i Wojaków im., ks. Ignacego Skorupki, Poznań Wilda. Maszynopis, kopia. 3
Poznań, 10.01.1935 r.-Sprawozdanie z rocznego walnego zebrania koła Towarzystwa Powstańców i Wojaków im. ks. Ignacego Skorupki, Poznań Wilda. Rękopis. 1
Poznań, 15.01.1935 r. Pismo zarządu koła Towarzystwa Powstańców i Wojaków im. Ks. Ignacego Skorupki Poznań Wilda do pisma "Zew Polski Zachodniej", przewodnie do załączonego sprawozdania z rocznego walnego zebrania koła. Rękopis. 2

Javascript support needed to browse indexes

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.