^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Poznań - Wilda akta koła.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 179
- brak danych -
1936-1937

1936 - 1937
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - 40
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Poznań, 10.02.1937 r. Pismo zarządu koła ZWPN Poznań Wilda do Zarządu Okręgu Poznańskiego, z prośbą o poparcie starań powstańca Cezarego Szczepańskiego w poszukiwaniu pracy. Maszynopis, oryginał. 32
Poznań, 10.02.1937 r. Pismo zarządu koła ZWPN Poznań Wilda do Zarządu Okręgu Poznańskiego, z wykazem delegatów koła na zjazd delegatów Okręgu. Maszynopis, oryginał. 20
Poznań, 1.02.1937 r. Pismo zarządu koła ZWPN Poznań Wilda do Zarządu Okręgu Poznańskiego, informujące o aktualnym składzie zarządu koła. Maszynopis, oryginał. 17
Poznań, 1.04.1937 r. Pismo zarządu koła ZWPN Poznań Wilda do Zarządu Okręgu Poznańskiego, z wnioskiem o przeniesienie dwóch członków koła do koła 10 pułku strzelców Wielkopolskich. Maszynopis, oryginał. 24
Poznań, 1.10.1935 r. Raport koła ZWPN Poznań Wilda. Blankiet drukowany wypełniony pismem maszynowym, kopia. 2
Poznań, 1.12.1931 r. Legitymacja członkowska ZWPN Tomasza Kurpisza z koła Poznań Wilda. 13
Poznań, 1.12.1931 r. Legitymacja członkowska ZWPN Tomasza Kurpisza z koła Poznań Wilda., okładka i niektóre strony wewnętrzne. 16
Poznań, 12.04.1937 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do zarządu koła Poznań Wilda, zatwierdzające przejście dwóch członków koła 10 pułku Strzelców Wielkopolskich do ich koła. Maszynopis, kopia. 27
Poznań, 12.10.1936 r. Raport ewidencyjny sztandaru koła ZWPN Poznań Wilda. Blankiet drukowany wypełniony odręcznie. 1
Poznań, 12.12.1935 r. Pismo zarządu koła ZWPN Poznań Wilda do Zarządu Okręgu Poznańskiego, przewodnie do załączonych deklaracji członkowskiej 5 kandydatów do Związku. Maszynopis, oryginał. 8
Poznań, 13.02.1937 r. Pismo zarządu koła ZWPN Poznań Wilda do Zarządu Okręgu Poznańskiego, z prośbą o poparcie starań powstańca Jana Bieleckiego w poszukiwaniu pracy. Maszynopis, oryginał. Na odwrocie: Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do dyrekcji firmy H. Cegielski, popierające starania Jana Bieleckiego o uzyskanie pracy. Maszynopis, kopia.(4.03.1937 r.) 34
Poznań, 13.02.1937 r. Pismo zarządu koła ZWPN Poznań Wilda do Zarządu Okręgu Poznańskiego, z prośba o poparcie starań powstańca Nikodema Obarskiego w poszukiwaniu pracy. Maszynopis, oryginał. 36
Poznań, 13.02.1937 r. Pismo zarządu koła ZWPN Poznań Wilda do Zarządu Okręgu Poznańskiego, z prośbą o poparcie starań powstańca Stanisława Głodka w poszukiwaniu pracy. Maszynopis, oryginał. 35
Poznań, 13.02.1937 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do zarządu koła Poznań Wilda, zatwierdzające skład zarządu koła. Maszynopis, kopia. 22
Poznań, 13.11.1935 r. Rezolucja uchwalona na zebraniu koła ZWPN Poznań Wilda, w sprawie pomijania weteranów powstania wielkopolskiego przy zatrudnianiu. Maszynopis, kopia.. 5
Poznań, 14.04.1937 r. Pismo zarządu koła ZWPN Poznań Wilda do Zarządu Okręgu Poznańskiego, informujące o losach legitymacji członkowskiej Jana Szymoniaka. Maszynopis, oryginał. 28
Poznań, 16.02.1937 r. Pismo zarządu koła ZWPN Poznań Wilda do Zarządu Okręgu Poznańskiego, z prośba o poparcie starań powstańca Władysława Schnierba w poszukiwaniu pracy. Maszynopis, oryginał. Na odwrocie: Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do dyrekcji Pocztowej Kasy Oszczędności, popierające starania Władysława Schnierba o uzyskanie pracy. Maszynopis, kopia.(4.03.1937 r.) 37
Poznań, 18.01.1936 r. Okólnik specjalny Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN w sprawie wakującej posady elektrotechnika. Pogrzeb zmarłego członka Związku. Odbitka powielaczowa. 12
Poznań, 18.04.1936 r. Pismo zarządu koła ZWPN Poznań Wilda do Zarządu Okręgu Poznańskiego, z wykazem 6 członków Związku skreślonych z listy koła. Maszynopis, oryginał. 14
Poznań, 20.01.1937 r. protokół walnego zebrania koła ZWPN Poznań Wilda. Rękopis. 18-19

Javascript support needed to browse indexes

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.