^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Poznań - Winiary akta koła.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 180
- brak danych -
1936-1939

1936 - 1939
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - 46
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Poznań, 1.10.1935 r. Raport koła ZWPN Poznań Winiary. Blankiet drukowany wypełniony odręcznie. 23
Poznań, 11.02.1937 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do zarządu koła Poznań Winiary, zatwierdzające skład zarządu koła. Maszynopis, kopia. 27
Poznań, 13.01.1936 r. Pismo zarządu koła ZWPN Poznań Winiary do Zarządu Okręgu Poznańskiego, informujące o podwyższeniu opłaty wpisowej. Rękopis. 6
Poznań, 13.01.1936 r. Pismo zarządu koła ZWPN Poznań Winiary do Zarządu Okręgu Poznańskiego, informujące o składzie zarządu koła. Rękopis. 4
Poznań, 13.01.1936 r. Pismo zarządu koła ZWPN Poznań Winiary do Zarządu Okręgu Poznańskiego, z bieżącymi postulatami związkowymi. Rękopis. 5
Poznań, 13.01.1936 r. Raport ewidencyjny sztandaru koła ZWPN Poznań Winiary. Blankiet drukowany wypełniony odręcznie. 24
Poznań, 13.01.1936 r. Sprawozdanie z rocznego walnego zebrania koła ZWPN Poznań Winiary.. Maszynopis, oryginał. 28-29
Poznań, 13.01.1937 r. Sprawozdanie z walnego zebrania koła ZWPN Poznań Winiary. Rękopis. 26
Poznań, 14.10.1936 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do Edwarda Stęsika, zatwierdzające wykluczenie go ze Związku. Maszynopis, kopia. 19
Poznań, 14.10.1936 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do zarządu koła Poznań Winiary, informujące o zatwierdzeniu decyzji wykluczenia E. Stęsika ze Związku. Maszynopis, kopia. 20
Poznań, 14.10.1936 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do zarządu koła Poznań Winiary, zatwierdzające decyzję o skreśleniu 5 członków koła z listy Związku. Maszynopis, kopia. 22
Poznań, 15.05.1939 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZPW do redakcji "Głosu Powstańca Wielkopolskiego", przewodnie do załączonego sprawozdania z uroczystości poświęcenia chorągwi koła Poznań Winiary. Maszynopis, kopia. Kopia sporządzona na odwrocie deklaracji członkowskiej ZWPN Wincentego Boruszewskiego z Gniezna. (19.10.1934 r.) 44
Poznań, 15.05.1939 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZPW do Zarządu Głównego, przewodnie do załączonego sprawozdania z uroczystości poświęcenia chorągwi koła Poznań Winiary. Maszynopis, kopia. 46
Poznań, 15.05.1939 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZPW do zarządu koła Poznań Winiary, przewodnie do załączonego sprawozdania z uroczystości poświęcenia chorągwi koła. Maszynopis, kopia. Kopia sporządzona na odwrocie deklaracji członkowskiej ZWPN Władysława Bernaciaka z Gniezna. (14.05.1934 r.) 45
Poznań, 18.01.1939 r. Protokół nr 45 rocznego walnego zebrania członków koła ZWPN Poznań Winiary. Rękopis. 34-35
Poznań, 19.02.1935 r. Legitymacja tymczasowa ZWPN Józefa Wośkowiaka. 30
Poznań, 1938 r. Spis legitymacji wydanych dla członków koła ZPW Poznań Winiary. Maszynopis z odręcznymi uzupełnieniami. 1
Poznań, 1939 r. Karta ewidencyjna koła ZWPN Poznań Winiary. Blankiet drukowany wypełniony odręcznie. 36
Poznań, 21.03.1938 r. Pismo Zarządu Głównego ZWPN do zarządu koła Poznań Winiary, zatwierdzające skład zarządu koła. Blankiet drukowany, wypełniony pismem maszynowym, kopia. 33
Poznań, 22.01.1936 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do zarządu koła Poznań Winiary, m. in. zatwierdzające zarząd koła. Maszynopis, kopia. 3

Javascript support needed to browse indexes

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.