^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Bojanowo, powiat Rawicz - akta koła.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 188
- brak danych -
1935-1939

1935 - 1939
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - 25
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Blankiet dyplomu odznaki Związku Weteranów Powstań Narodowych R. P. 1914-1919. 19a
Bojanowo, 10.01.1937 r. Odpis protokołu walnego zebrania członków miejscowego koła ZWPN. Maszynopis, oryginał. 5-6
Bojanowo, 10.01.1937 r. Skład zarządu miejscowego koła ZWPN. Maszynopis z odręcznymi poprawkami i uzupełnieniami. 4
Bojanowo, 1.10.1935 r. Raport miejscowego koła ZWPN. Blankiet drukowany, wypełniony odręcznie. 1
Bojanowo, 15.06.1936 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Głównego, przewodnie do załączonej dokumentacji 5 weteranów. Maszynopis, oryginał. 17
Bojanowo, 16.01.1936 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Okręgu Poznańskiego, informujące o składzie zarządu koła. Maszynopis, oryginał. 3
Bojanowo, 16.02.1936 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Głównego, przewodnie do załączonej dokumentacji 5 weteranów. Maszynopis, oryginał. 20
Bojanowo, 16.02.1936 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Głównego, przewodnie do załączonej dokumentacji 9 weteranów. Maszynopis, oryginał. 21
Bojanowo, 1935 r. Wykaz członków miejscowego koła ZWPN dotychczas pominiętych przy odznaczeniu Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Maszynopis, oryginał. 24
Bojanowo, 1935 r. Wykaz członków miejscowego koła ZWPN, odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Maszynopis, oryginał. 25
Bojanowo, 1938 r. Spis członków koła. Maszynopis, oryginał, z odręcznymi uzupełnieniami. 14
Bojanowo, 2.03.1937 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Okręgu Poznańskiego, z prośbą o interwencję w sprawie pracy weterana Jana Urbaniaka. Maszynopis, oryginał. 12
Bojanowo, 24.11.1937 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Okręgu Poznańskiego, w sprawie otrzymywanych przez koło materiałów oświatowych. Maszynopis, oryginał. 11
Bojanowo, 3.04.1937 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Komisji Weryfikacyjnej, przewodnie do załączonej dokumentacji 9 weteranów. Maszynopis, oryginał. 15
Bojanowo, 3.12.1935 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Głównego, przewodnie do załączonej dokumentacji 6 weteranów. Maszynopis, oryginał. 18
Bojanowo, 4.12.1935 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Głównego, przewodnie do załączonej dokumentacji 9 weteranów. Maszynopis, oryginał. 23
Bojanowo, 6.02.1937 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Okręgu Poznańskiego, informujące o składzie zarządu koła. Maszynopis, oryginał. 7, 10
Bojanowo, 9.02.1937 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Okręgu Poznańskiego, przewodnie do załączonego sprawozdania z walnego zebrania. Koła. Maszynopis, oryginał. 8
Poznań, 10.03.1937 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do zarządu koła w Bojanowie, zatwierdzające skład zarządu koła. Blankiet maszynowy, wypełniony też pismem maszynowym, kopia. 9
Poznań, 12.01.1934 r. Pismo Komisji Weryfikacyjnej ZWPN do zarządu koła w Bojanowie w sprawie nadesłania świadectw udziału w powstaniu dwóch weteranów z koła. Maszynopis, kopia. 19

Javascript support needed to browse indexes

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.