^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Chodzież, akta koła.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 198
- brak danych -
1932-1939

1932 - 1939
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - 79
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Blankiet dyplomu nadania odznaki Związku Weteranów Powstań Narodowych R. P. 1914-1919. 8a
Chodzież, 10.08.1938 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZPW do Zarządu Okręgowego Bractw Kurkowych w Poznaniu, wyrażające dezaprobatę z powodu nieobecności przedstawicieli Bractwa na powiatowym zjeździe ZPW w Chodzieży. Maszynopis, kopia, przeznaczona dla Zarządu Okręgu Poznańskiego ZPW. 50
Chodzież, 1.06.1936 r. Raport miejscowego koła ZWPN. Blankiet drukowany, wypełniony odręcznie. 1
Chodzież, 11.11.1937 r., Sprawozdanie z obchodów Święta Niepodległości. Rękopis. 45
Chodzież, 14.01.1939 r. Sprawozdanie z walnego zebrania tamtejszego koła ZPW. Maszynopis, Oryginał. 70-76
Chodzież, 15.01.1935 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Głównego, informujące o aktualnym składzie zarządu koła. Rękopis. 11
Chodzież, 17.01.1933 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Głównego, przewodnie do 5 deklaracji członkowskich. Rękopis. 5
Chodzież, 17.02.1936 r. Imienny wykaz członków miejscowego koła ZWPN osób wnoszących o odznaczenie niepodległościowe. Rękopis. 14-15
Chodzież, 17.02.1936 r. Imienny wykaz członków miejscowego koła ZWPN posiadających odznaczenie niepodległościowe. Rękopis, 2 egzemplarze. 16-17
Chodzież, 17.02.1936 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Głównego, przewodnie do 73 wniosków o odznaczenie niepodległościowe. Rękopis. 13
Chodzież, 1936 r. Lista członków koła ZWPN w Chodzieży. Maszynopis z uściśleniami rękopiśmiennymi. 39
Chodzież, 20.01.1939 r. Pismo Antoniego Drzewieckiego do Zarządu Głównego ZPW, informujące o nieprawidłowościach podczas wyboru zarządu miejscowego koła ZPW. Maszynopis,. Oryginał. Na odwrocie odręczna notatka ZG, kierująca list do Zarządu Okręgu Poznańskiego, z poleceniem wyjaśnienia sprawy. 67
Chodzież, 2.04.1937 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Okręgu Poznańskiego, informujące o aktualizacji składu zarządu koła. Rękopis na listowniku koła. 43
Chodzież, 2.05.1936 r. Wycinek prasowy z "Gazety Nadnoteckiej", zawierający ogłoszenia w sprawie udziału członków miejscowego koła ZWPN w obchodach święta 3 Maja. 22
Chodzież, 2.08.1936 r. Zaproszenie na uroczystość poświęcenia sztandaru miejscowego koła ZWPN. Druk. 26
Chodzież, 2.08.1938 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Okręgu Poznańskiego, informujące o stanowisku koła w sprawie awantury po niefortunnej wypowiedzi gen. K. Raszewskiego. Maszynopis, oryginał. 48
Chodzież, 21.05.1939 r. Zaproszenie na apel ZPW połączony z nadaniem miastu Chodzieży odznaki 58. pułku piechoty. Druk. 79
Chodzież, 2.11.1936 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Okręgu Poznańskiego, z wykazem 12 osób, którym wycofano legitymacje członkowskie. Rękopis na listowniku koła. 27
Chodzież, 24.07.1933 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Głównego, z prośba o umorzenie kwot zaległych składek członkowskich. Rękopis. 7
Chodzież, 25.01.1937 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Okręgu Poznańskiego, informujące o aktualnym składzie zarządu koła. Rękopis na listowniku koła. 40

Javascript support needed to browse indexes

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.