^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Chojno, powiat Rawicz akta koła.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 199
- brak danych -
1935-1939

1935 - 1939
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - 24
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Chojno, 10.02.1936 r. Lista członków miejscowego koła ZWPN odznaczonych Medalem Niepodległości. Rękopis. 11
Chojno, 10.06.1935 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Głównego, z wnioskiem o zweryfikowanie 23 członków koła. Rękopis. 10
Chojno, 1.09.1935 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Głównego, w sprawie obiegu dokumentacji weryfikacyjnej członków koła. 9
Chojno, 14.02.1937 r. Protokół walnego zebrania miejscowego koła. ZWPN. Rękopis. 15-16
Chojno, 18.02.1936 r. Lista członków miejscowego koła ZWPN, zasługujących na odznaczenie niepodległościowe. Dwie wersje, rękopis. 2-8
Chojno, 1936 r. Lista członków miejscowego koła ZWPN, przewidzianych do odznaczenia. Maszynopis z odręcznymi uzupełnieniami. 22
Chojno, 20.01.1936 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Głównego, informujące o nowym składzie zarządu koła. Rękopis. 12
Chojno, 30.06.1936 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Głównego, z wnioskiem o zweryfikowanie 6 członków koła. Rękopis. 13
Gać, 20.02.1937 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Głównego, przewodnie do załączonego protokołu walnego zebrania koła. Rękopis. Na odwrocie odręczna notatka o zatwierdzeniu podjętych uchwał. 14
Gać, 20.11.1937 r. Pismo prezesa koła ZWPN w Chojnie do Zarządu Głównego, w bieżących sprawach odznaczeniowych. Rękopis. 23
Poznań, 10.03.1937 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do zarządu koła w Chojnie, zatwierdzające skład zarządu. Blankiet powielaczowy wypełniony pismem maszynowym, kopia. 17
Poznań, 1.10.1935 r. Raport koła ZWPN w Chojnie pow. Rawicz. Blankiet drukowany wypełniony odręcznie. 1
Poznań, 1939 r. Karta ewidencyjna koła ZPW w Chojnie. Blankiet drukowany wypełniony pismem odręcznym. 20
Poznań, 25.04.1936 r. Legitymacja tymczasowa ZWPN Tomasza Łukowiaka z koła w Chojnie. 18
Poznań, 30.03.1939 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do zarządu koła w Chojnie, zatwierdzające skład zarządu. Kopia powielaczowa wypełniona pismem maszynowym, kopia. 21
Poznań, 8.03.1938 r. Pismo Zarządu Głównego ZPW do zarządu koła w Chojnie, zatwierdzające skład zarządu koła. Blankiet drukowany wypełniony pismem maszynowym z odręcznymi uzupełnieniami. 19

Javascript support needed to browse indexes

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.