^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Nowy Tomyśl - akta koła.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokumentacja aktowa 285
- brak danych -
1934-1939

1934 - 1939
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - 26
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Buk, 12.10.1937 r. Uwierzytelnione poświadczenie o zaangażowaniu Karola Kapeli w powstaniu wielkopolskim. Maszynopis, oryginał. 6
Nowy Tomyśl, 10.02.1936 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Okręgu Poznańskiego w sprawie możności noszenia odznaki weterańskiej do munduru policyjnego. Maszynopis, oryginał. 9
Nowy Tomyśl, 1.10.1935 r. Raport miejscowego koła ZWPN. Blankiet drukowany wypełniony odręcznie. 1
Nowy Tomyśl, 19.10.1936 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZPW do Zarządu Głównego,przewodnie do dokumentacji weryfikacyjnej 15 członków koła w Nowym Tomyślu. Maszynopis, kopia. 5
Nowy Tomyśl, 1937 r. Lista weryfikowanych członków miejscowego koła ZWPN. Rękopis. 4
Nowy Tomyśl, 1938 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZPW do Zarządu Okręgu Poznańskiego, przewodnie do wniosku Karola Kapeli o uzyskanie pracy, z prośbą o poparcie. Rękopis. 23
Nowy Tomyśl, 2.11.1935 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Okręgu Poznańskiego, w bieżących sprawach weryfikacyjnych. Maszynopis, oryginał. 2
Nowy Tomyśl, 22.12.1937 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Okręgu Poznańskiego, popierające prośbę Franciszka Owczarza o przyznanie pożyczki budowlanej. Maszynopis, oryginał. 15
Nowy Tomyśl, 24.01.1937 r. Sprawozdanie z rocznego walnego zebrania miejscowego koła ZWPN. Maszynopis, oryginał. 13
Nowy Tomyśl, 28.02.1938 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZPW do Zarządu Okręgu Poznańskiego,w bieżących sprawach organizacyjnych. Rękopis. 21
Nowy Tomyśl, 28.04.1939 r. Pismo Franciszka Piszczoły do Ministerstwa Komunikacji w sprawie przyznania koncesji na przewóz towarów. Maszynopis, kopia. 25-26
Nowy Tomyśl, 29.01.1937 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Okręgu Poznańskiego, przewodnie do sprawozdania z rocznego walnego zebrania członków koła. Aktualny skład zarządu koła. Maszynopis, oryginał. 12
Nowy Tomyśl, 9.12.1937 r. Pismo zarządu miejscowego koła ZWPN do Zarządu Okręgu Poznańskiego w sprawie odznaczenia niepodległościowego dla powstańca Jana Szczeszyńskiego. Maszynopis, oryginał. 8
Nowy Tomyśl, b.d. Życiorys Karola Kapeli, żołnierza kompanii nowotomyskiej. Rękopis. 7
Poznań, 11.02.1937 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do zarządu koła w Nowym Tomyślu, zatwierdzające skład zarządu koła. Maszynopis, kopia. 14
Poznań, 11.04.1938 r. Pismo Zarządu Głównego ZPW do zarządu koła w Nowym Tomyślu, zatwierdzające skład nowowybranego zarządu koła. Maszynopis na drukowanym blankiecie, kopia, z odręcznymi uściśleniami. 22
Poznań, 11.11.1935 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do zarządu koła w Nowym Tomyślu, w bieżących sprawach ewidencyjnych. Maszynopis, kopia. 3
Poznań, 21.07.1938 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZPW do Wojewódzkiej Komendy Policji Państwowej w Poznaniu, popierające wniosek K. Kapeli z Nowego Tomyśla, o uzyskanie pracy. Maszynopis, kopia. 24
Poznań, 27.02.1936 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do zarządu koła w Nowym Tomyślu, wyjaśniające sprawę możności noszenia odznaki weterańskiej do munduru policyjnego. Odpis pism organów policyjnych w tej sprawie. Maszynopis, kopia. 10-11
Poznań, 29.12.1937 r. Pismo Zarządu Okręgu Poznańskiego ZWPN do Komitetu Rozbudowy Stołecznego miasta Poznania, popierające prośbę F. Owczarza o przyznanie pożyczki budowlanej. Maszynopis, kopia. 17

Javascript support needed to browse indexes

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.