Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - [1918 - 1937] 1937 - 1950 [1950 - 1951]
- brak danych - 1918 - 1937
1937 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes fotografie, patrz też Fotobaza (268 sztuk)
indeks osobowy No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes a) aktowe - 405 j.a., system informatyczny, także tradycyjny
Po powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 r. zaczęły powstawać różne stowarzyszenia b. Powstańców, o czym wspomina okólnik wojewody poznańskiego z 7 września 1921 r. Związku Powstańców Wielkopolskich powstał z połączenia Związku Weteranów Powstań Narodowych i Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich. Związek Weteranów Powstań Narodowych 1914-1919 r. powstał w 1932 r. a jego celem było zespolenie wszystkich uczestników walk o niepodległość, utrzymanie wśród członków braterstwa broni i koleżeństwa, strzeżenie godności weterana polskiego, obrona interesów członków i niesienie wzajemnej pomocy. Według statusu z 20 lipca 1934 r. Zarząd Główny pełnił jednocześnie funkcję Zarządu Okręgu Poznańskiego. Komisja Weryfikacyjna rozpatrywała wnioski: powstańców wielkopolskich hallerczyków, legionistów, obrońców Lwowa i Małopolski Wschodniej, sybiraków, kongresowiaków, powstańców śląskich, dowborczyków, peowiaków i innych. Walne zjazdy Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-19 odbywały się w Poznaniu w 1933, 1936 i w 1937 roku. Pierwszy walny zjazd delegatów okręgu poznańskiego odbył się 1 marca 1936 r. Łącznikami między kołami a Zarządem Okręgu byli delegaci powiatowi, wyznaczeni przez Zarząd Okręgu. Przy Zarządzie Okręgu działała Komisja a później Referat Bratniej Pomocy, który zajmował się wyszukiwaniem pracy lub uzyskiwaniem zapomóg dla bezrobotnych powstańców. Ze Związkiem Weteranów Powstań Narodowych współpracowało stowarzyszenie pod nazwą: „Rodzina Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-19”, działające na podstawie statutu zatwierdzonego przez wojewodę poznańskiego dnia 30 marca 1935 r., istniała też kasa bezprocentowa „Jedność Powstańcza”. Towarzystwo Powstańców Wielkopolskich z roku 1918-19 działalnością swoją obejmowało obszar województwa poznańskiego, a siedzibą zarządu było m. Poznań. Celem Towarzystwa było „podtrzymywanie ofiarności dla ojczyzny, szerzenie oświaty, zwalczanie wrogów państwa, utrzymywanie tężyzny moralnej” itd. Towarzystwo Powstańców Wielkopolskich 1918-19 i Związek Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-19 na swych walnych zjazdach 28 listopada i 18 grudnia 1937 r. powzięły uchwały połączenia się w jeden Związek Powstańców Wielkopolskich, którego statut został zatwierdzony 7 stycznia 1938 r. (Z.W.P.N.R.P. już 18 kwietnia 1937 r. uchwalił zmianę nazwy na Związek Powstańców Wielkopolskich). Związek Powstańców Wielkopolskich – według statutu miał na celu: zespolenie wszystkich powstańców wielkopolskich w karną, twardą organizacyjną całość na pożytek narodowego Państwa Polskiego ku utrwaleniu jego mocarstwowej potęgi i bezpieczeństwa, krzewienie wśród społeczeństwa polskiego ideałów i cnót obywatelskich, dla których poszli w bój powstańcy ostatniej doby, obrona interesów członków i niesienie wzajemnej pomocy, utrwalenie wśród członków braterstwa broni i koleżeństwa. Siedzibą Zarządu Głównego było m. Poznań. Związek przeprowadzał weryfikację powstańców, organizował obchody rocznic narodowych, zjazdy, zebrania, odczyty, opiekował się wdowami i sierotami po powstańcach, umożliwiał członkom rodzin korzystanie z pomocy prawnej i opieki lekarskiej. Władzami Związku były: Walne Zjazdy Delegatów, Zarząd Główny, walne zebrania delegatów okręgów i zarządy okręgowe, walne zebrania członków kół i zarządy kół oraz komisje weryfikacyjne. Przy Zarządzie Głównym stale była czynna Komisja Weryfikacyjna, a przy każdym Zarządzie Okręgowym i przy Zarządzie Głównym Komisja oświatowa, kapelan i sąd honorowy. Sprawami związanymi ze szkoleniem i przysposobieniem wojskowym zajmowali się komendanci (główny, okręgowi i komendanci kół). Najmniejszą komórką organizacyjną było koło, które mogło powstać w każdej miejscowości, jeżeli znajdowało się w niej co najmniej 15 członków. Członkiem zaś mógł być tylko chrześcijanin narodowości polskiej, który brał udział w powstaniu wielkopolskim 1918-1919 r., i został zweryfikowany. [na podst. wstępu do inwentarza Cz. Skopowskiego] Zespół zawiera m. in.: akta organizacyjne, statuty, okólniki i zarządzenia, wykazy członków, protokoły posiedzeń Prezydium, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności i statystyczne, korespondencje, bilanse, wnioski o odznaczenia, akta Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Bratniej Pomocy, delegatów powiatowych oraz dotyczące ewidencji Kół w Poznaniu i poza Poznaniem. W zespole zdigitalizowano (skany) 557 j.a. o sygn.: 1-557 (nr 53: 89133-89689)
Show all units in the collection:
Units in series:: 6 Koła poza Poznaniem
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/884/0/6/153 [Lista roczników od 16 do 50 lat z gminy Nowawieś skierowanych do Straży Obywatelskiej na Województwo Poznańskie i Pomorskie, potwierdzenia uczestnictwa w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, w Straży Ludowej i Obronie Krajowej dla następujących osób: Bartkowiak Wincenty, Bąk Stanisław, Duchalski Leon, Jabłoński Wojciech, Sokołowski Franciszek] 1911-1937 7
53/884/0/6/186 Bieżyn, powiat Kościan - akta koła. 1937-1938 28
53/884/0/6/187 Bnin, powiat Śrem - akta koła. 1936-1937 58
53/884/0/6/188 Bojanowo, powiat Rawicz - akta koła. 1935-1939 36
53/884/0/6/189 Borek, powiat Gostyń - akta koła. 1936-1939 68
53/884/0/6/190 Borzykowo, powiat Września - akta koła. 1936-1939 22
53/884/0/6/191 Brenno, powiat Leszno - akta koła. 1938 11
53/884/0/6/192 Brenno, powiat Leszno - akta koła. 1938 15
53/884/0/6/193 Buk, powiat Nowy Tomyśl, akta koła. 1936-1937 14
53/884/0/6/194 Bukowiec, powiat Nowy Tomyśl akta koła. 1936-1939 33
53/884/0/6/195 Bukowiec Górny, powiat Leszno akta koła. 1935-1936 15
53/884/0/6/196 Chludowo, powiat Poznań akta koła. 1938-1939 24
53/884/0/6/197 Chobienice, powiat Wolsztyn akta koła. 1934-1938 18
53/884/0/6/198 Chodzież, akta koła. 1932-1939 97
53/884/0/6/199 Chojno, powiat Rawicz akta koła. 1935-1939 38
53/884/0/6/200 Chrzypsko Wielkie "Międzychód [indywidualne poświadczenia o uczestnictwie w powstaniu wielkopolskim] 1939 36
53/884/0/6/201 Chrzypsko Wielkie, powiat Międzychód akta koła. 1936-1939 39
53/884/0/6/202 Czempiń, powiat Kościan akta koła. 1936-1939 32
53/884/0/6/203 Czempiń, powiat Kościan akta koła. 1936-1939 52
53/884/0/6/204 Czarnków n/Notecią akta koła. 1933-1939 96
53/884/0/6/205 Koło Damasławek, powiat Wągrowiec, członkowie Związku Powstańców Wielkopolskich którzy zasługują na odznaczenia. 1936 27
53/884/0/6/206 Dolsk powiat Śrem - wnioski o odznaczenia. 1936 10
53/884/0/6/207 Dopiewo, powiat Poznań akta koła. 1934-1939 25
53/884/0/6/208 Drawsko, powiat Czarnków akta koła. 1935-1938 28
53/884/0/6/209 Duszniki, powiat Szamotuły akta koła. 1935-1939 32
53/884/0/6/210 Gąsawa, powiat Żnin akta koła. 1934-1939 16
53/884/0/6/211 Gębice, powiat Mogilno akta koła. 1934-1937 152
53/884/0/6/212 Gębice, powiat Czarnków akta koła. 1936-1937 22
53/884/0/6/213 Gniewkowo, powiat Inowrocław akta koła. 1934-1936 20
53/884/0/6/214 Gałęczewo, powiat Poznań akta koła. 1936 19
53/884/0/6/215 Grabów n/Prosną, powiat Kępno akta koła. 1936-1937 12
53/884/0/6/216 Granowiec, powiat Ostrów. 1936-1939 32
53/884/0/6/217 Grodzisk, powiat Nowy Tomyśl - akta koła. 1934-1939 76
53/884/0/6/218 Grodzisko, powiat Leszno akta koła. 1934-1937 11
53/884/0/6/219 Grzebienisko, powiat Szamotuły akta koła. 1936-1938 25
53/884/0/6/220 Gulcz, powiat Czarnków akta koła. 1935-1938 21
53/884/0/6/221 Janikowo, powiat Inowrocław, lista członków. 1936 9
53/884/0/6/222 Janków Zaleśny, powiat Kościan akta koła. 1937-1938 13
53/884/0/6/223 Janowiec, powiat Żnin akta koła. 1935-1936 10
53/884/0/6/224 Jarocin akta koła. tom I. 1928-1938 192
53/884/0/6/225 Koło Jarocin - korespondencja. 1937-1938 64
53/884/0/6/226 Akta Koła Jarocin im. Ostroróg Górzyńskiego. 1938-1939 65
53/884/0/6/227 Jerka, powiat Kościan akta koła. 1935-1939 52
53/884/0/6/228 Jutrosin, powiat Rawicz akta koła. 1931-1939 51
53/884/0/6/229 Jutrosin, powiat Rawicz akta koła. 1936 82
53/884/0/6/230 Jutrosin, powiat Rawicz wykaz członków koła. 1936 14
53/884/0/6/231 Kaczlin, powiat Międzychód akta koła. 1936-1939 26
53/884/0/6/232 Kaczory, powiat Chodzież okólniki Zarządu Głównego. 1934-1936 82
53/884/0/6/233 Koło w Kaczorach, powiat Chodzież - protokolarz. 1934-1939 69
53/884/0/6/234 Kaczory, powiat Chodzież - akta koła. 1937-1938 65
53/884/0/6/235 Kaczory powiat Chodzież - akta koła. 1937-1939 79
53/884/0/6/236 Koło w Kaczorach, powiat Chodzież. 1938-1939 24
53/884/0/6/237 Kaszczor, powiat Wolsztyn - akta koła. 1931-1939 59
53/884/0/6/238 Kaźmierz, powiat Szamotuły - akta koła. 1935-1939 46
53/884/0/6/239 Kąkolewo, powiat Leszno - akta koła. 1935-1939 39
53/884/0/6/240 Kępno akta koła. 1929-19396 36
53/884/0/6/241 Kiszkowo, powiat Gniezno akta koła. 1937-1938 28
53/884/0/6/242 Kobylin, powiat Krotoszyn akta koła. 1932-1939 85
53/884/0/6/243 Kopanica, powiat Wolsztyn, akta koła. 1930-1936 15
53/884/0/6/244 Kostrzyn, pow. Środa, akta koła 1934-1939 121
53/884/0/6/245 Kościan - akta koła. tom I. 1930-1937 276
53/884/0/6/246 Kościan - akta koła. tom II. 1936-1939 69
53/884/0/6/247 Kotlin, powiat Jarocin - akta koła. 1933-1939 26
53/884/0/6/248 Koźmin, powiat Krotoszyn - akta koła. 1931-1939 44
53/884/0/6/249 Krobia, powiat Gostyń - akta koła. 1933-1937 21
53/884/0/6/250 Krotoszyn akta koła. 1935-1939 89
53/884/0/6/251 Kruszewo, powiat Czarnków - akta koła. 1937-1939 34
53/884/0/6/252 Krzemieniewo, powiat Leszno - akta koła. 1934-1938 21
53/884/0/6/253 Urzycko Wielkie wykaz członków. 1936 16
53/884/0/6/254 Krzycko Wielkie, powiat Leszno akta koła. 1938 14
53/884/0/6/255 Krzykosy, powiat Środa - akta koła. 19837-1938 13
53/884/0/6/256 Krzywin powiat Kościan. 1935-1939 142
53/884/0/6/257 Krzyżowniki, powiat Poznań - akta koła. 1936-1939 34
53/884/0/6/258 Książ, powiat Śrem - akta koła. 1936-1939 51
53/884/0/6/259 Kwilcz, powiat Międzychód - akta koła. 1936-1939 43
53/884/0/6/260 Koło Leszno - książka składek członkowskich. 1934 12
53/884/0/6/261 Leszno - akta koła. 1937-1939 117
53/884/0/6/262 Ewidencja bezrobotnych członków Związku Powstańców Wielkopolskich Koło Leszno. 1938 20
53/884/0/6/263 Leszno - akta koła. 1939 36
53/884/0/6/264 Leszno - akta koła. 1939 17
53/884/0/6/265 Lipa, powiat Chodzież - akta koła. 1936-1939 20
53/884/0/6/266 Lubasz, powiat Czarnków - akta koła. 1939 10
53/884/0/6/267 Lubin, powiat Kościan - akta koła. 1938-194 127
53/884/0/6/268 Ludwina, powiat Jarocin - akta koła. 1934-1939 31
53/884/0/6/269 Lwówek, powiat Nowy Tomyśl - akta koła. b.d. 93
53/884/0/6/270 Ławica wieś, powiat Poznań - akta koła. 1935-1939 15
53/884/0/6/271 Łowyń, powiat Międzychód - akta koła. 1937-1938 31
53/884/0/6/272 Margonin, powiat Chodzież - akta koła. 1933-1939 111
53/884/0/6/273 Miejska Górka, powiat Rawicz - akta koła. 1933-1939 64
53/884/0/6/274 Mieszkowo, powiat Jarocin - akta koła. 1936-1939 12
53/884/0/6/275 Międzychód - akta koła. 1929-1939 82
53/884/0/6/276 Miłosław, powiat Września - akta koła. 1933-1939 35
53/884/0/6/277 Mirosław, powiat Chodzież. 1934-1939 29
53/884/0/6/278 Mochy, powiat Wolsztyn [zaświadczenia indywidualne o uczestnictwie w powstaniu] 1936 18
53/884/0/6/279 Mochy, powiat Wolsztyn - akta koła. 1936-1939 25
53/884/0/6/280 Mosina, powiat Śrem - akta koła. 1937-1939 16
53/884/0/6/281 Murowana Goślina, powiat Oborniki - akta koła. 1936-1939 30
53/884/0/6/282 Naramowice, powiat Poznań - akta koła. 1938-1939 11
53/884/0/6/283 Nekla, powiat Środa - akta koła. 1935-1939 13
53/884/0/6/284 Niszczewice, powiat Inowrocław - akta koła. 1934-1937 13
1 2

Amount of archival material

561

561

0

4.05

4.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -