Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Repatriacyjny. Wojewódzki Oddział w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1945-1951
- brak danych - 1945 - 1951
- brak danych - tak
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia polski
spis roboczy Yes kat. B 2848 j.inw. (osobowe z lat 1945 - 1951: zał. do inw. ks. tradycyjnego jako t. II)
inwentarz książkowy Yes system informatyczny, patrz także tradycyjny
indeks osobowy No system informatyczny
Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7.10.1944 roku został utworzony Państwowy Urząd Repatriacyjny. Po częściowych zmianach wprowadzonych dekretem z dnia 7 maja 1945 w ostatecznym brzmieniu jednolitego tekstu dekretu z dnia 17 lipca 1945 roku działalność Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przedstawia się następująco:
a) organizacja repatriacji ludności z obszaru innych państw na terytorium Państwa Polskiego
b) organizacja powrotu wysiedlonych przez niemieckiego okupanta do poprzednich miejsc zamieszkania oraz organizacja przesiedlenia na tereny odzyskane ludności z innych okręgów Państwa Polskiego
c) regulowanie planowanego napływu repatriantów i przesiedleńców
d) opieka sanitarno-żywnościowa podczas przeprowadzenia repatriacji
e) planowe rozmieszczenie repatriantów i przesiedleńców oraz organizacja ich osadnictwa na ziemiach polskich
f) prowadzenia akcji pomocy repatriantom w zakresie gospodarczej odbudowy warsztatów pracy
g) popieranie zrzeszeń i instytucji społecznych w kraju i za granicą, o ile ich celem jest niesienie pomocy i opieki nad repatriantami.
W momencie powstania Państwowy Urząd Repatriacyjny podlegał Prezydium PKWN, następnie Prezydium Rady Ministrów, Ministerstwu Administracji Publicznej, Ministerstwu Ziem Odzyskanych. W organizacji Państwowego Urzędu Repatriacyjnego wyróżnić można trzy instancje: organem I instancji były oddziały powiatowe, II instancji oddziały wojewódzkie, organem naczelnym był Zarząd Centralny Państwowego Urzędu Repatriacyjnego z siedzibą w Łodzi. Z dniem 1 marca 1945 roku został utworzony Oddział Wojewódzki Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Poznaniu, który początkowo obejmował swą działalnością teren województwa poznańskiego w granicach z 1939 roku. W październiku 1945 roku Rejonowe Inspektoraty Państwowego Urzędu Repatriacyjnego tak na ziemiach starych zostały przemianowane na Powiatowe Oddziały Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. W myśl instrukcji organizacyjnej Zarządu Centralnego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Łodzi z dnia 16 VI 1945 Wojewódzki Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego posiadał dziewięć działów: Sekretariat Dyrektora, Ogólny, Prawny, Planowania i statystyki, Osadnictwa, Etapowy, Transportowy, Zdrowia, Inspekcji. W Powiatowych Oddziałach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego zamiast działów były referaty. Ustawą z dnia 22 marca 1951 roku Państwowy Urząd Repatriacyjny został zniesiony. Na tej podstawie przystąpiono do likwidacji Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu, którą ostatecznie zakończono z dniem 31 maja 1951 roku. Istniejące w terenie referaty Repatriacyjne przejęły Prezydia Rad Narodowych. [Na podst. wstępu do inwentarza Cz. Hruszki]

Zespół zawiera m. in.: akta organizacyjne, sprawozdania statystyczne, dotyczące wydatków na utrzymanie urzędu i doraźnej pomocy repatriantom, osadnictwa przesiedleńców, pomocy w zatrudnieniu, stanu zdrowia repatriantów i udzielonej im opiece sanitarno-zdrowotnej, opisy obiektów miejskich względnie gospodarstw wiejskich, orzeczenia odszkodowawcze oraz akta powiatowych oddziałów PUR. Spis roboczy - kat. B ( 2848 j.a..), spis w II t. inw. ks. tradycyjnego;
W zespole zmikrofilmowano 918 j.a. o sygn.: 1-242 (nr O: 79233-79474), 243-258 (nr O: 79476-79491), 259 (nr O 79494), 260-602 (nr O: 79496-79838), 603-913 (nr O: 79840-80150), 3156 (nr O 79475), 3157-3158 (nr O: 79492-79493), 3159 (nr O 79839), 3164 (nr O 79495)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Dział Ogólny 222 1945-1951 0
2 Dział Statystyki i Planowania 260 1945-1950 0
3 Dział Finansowo-Budżetowy 238 1945-1950 0
4 Dział Osadnictwa 236 1945-1951 0
5 Dział Transportowy 8 1946-1949 0
6 Dział Etapowy 18 1946-1951 0
7 Dział Zdrowia 9 1945-1949 0
8 Dział Inspekcji 7 1945-1946 0
9 Dział Prawny 915 1845-1951 0
10 Dział Likwidacyjny 118 1945-1951 0
11 Inspektorat Osadnictwa Wojskowego 35 1945-1946 0
12 Dział akt tajnych 58 1945-1949 0
13 Oddziały Powiatowe 0 0
13.1 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Chodzieży (w tym Czarnków, Wągrowiec) 64 1945-1948 0
13.2 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Gnieźnie (w tym Września, Mogilno, Żnin) 51 1945-1951 0
13.3 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Jarocinie (w tym Środa, Śrem) 65 1945-1949 0
13.4 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Kaliszu (w tym Turek) 57 1945-1950 0
13.5 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Kępnie 21 1945-1949 0
13.6 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Kole 5 1945-1949 0
13.7 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Koninie 31 1945-1950 0
13.8 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lesznie (w tym Kościan, Rawicz, Gostyń) 50 1945-1951 0
13.9 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Zbąszyniu (w tym Nowy Tomyśl, Wolsztyn) 51 1945-1949 0
13.10 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Szamotułach (w tym Oborniki, Międzychód) 43 1945-1948 0
13.11 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Ostrowie (w tym Krotoszyn, Ostrzeszów) 40 1945-1950 0
13.12 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Poznaniu (w tym Punkty Etapowe Poznań-Dębiec, Poznań-Dworzec Główny, Poznań-ul. Rybaki 18a) 84 1945-1951 0
13.13 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Gorzowie 72 1945-1948 0
Punkt Etapowy Dąbroszyn 17 1945-1949 0
13.15 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Gubinie 36 1945-1950 0
13.16 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Krośnie nad Odrą 28 1945-1951 0
13.17 Punkt Etapowy Zemsz 3 1945-1947 0
13.18 Punkt Etapowy Lubsk 2 1945-1950 0
13.19 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Kurowie 16 1845-1948 0
13.20 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Międzyrzeczu 18 1945-1950 0
13.21 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Pile 24 1945-1950 0
13.22 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Rzepinie 18 1945-1951 0
13.23 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Skwierzynie 14 1945-1949 0
13.24 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Sulęcinie 35 1945-1950 0
13.25 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Świebodzinie 20 1945-1949 0
13.26 Punkt Etapowy Sulechów 4 1945-1946 0
13.27 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Trzciance 44 1945-1948 0
13.28 Punkt Etapowy Krzyż 27 1945-1947 0
13.29 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego we Wschowie 20 1945-1948 0
13.30 Punkt Etapowy Żary 51 1945-1951 0
13.31 Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Zielonej Górze 38 1945-1951 0

Amount of archival material

3166

3166

0

45.52

45.52

0.00

Amount of non-archival material

2848

9.50

1945 - 1951

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.