Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Majątek Objezierze - Turnowie

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1733 - 1945 [1945-1965]
- brak danych - 1733 - 1945
1945 - 1965
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - niemiecki
francuski
polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
inwentarz kartkowy Yes 17 j.inw. (22 j.a.), kartografia (sygn.: Maj. Objez. 5001-5017); patrz też baza ZOSIA
Majątek Objezierze wniosła Turnom w posagu w pierwszej połowie XIX w. Helena z Kwileckich, żona Wincentego Turno. W ręku tej rodziny majątek pozostał do 1939 r. [Na podst. wstępu do inwentarza K. Górskiej-Gołaskiej] Zespół zawiera m.in.: korespondencje z bankami, instytucjami i przedsiębiorstwami rolniczymi, akta rodzinne (listy), rękopisy literackie oraz fragmenty katalogu biblioteki. Ponadto zespół zawiera mapy. inw. kart. przyjęty - 17 j.inw. (22 j.a.), kartografia; patrz też baza ZOSIA (sygn. Maj.Objez. 5001-50017)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 34 0
1 I. Akta dot. tytułów prawnych 2 1939-1951 0
1.1 Kupno-sprzedaż majątków 10 1838-1952 0
1.2 Dzierżawy 4 1931-1939 0
1.3 Hipoteki 11 1750-1934 0
1.4 Procesy sądowe 3 1797-1880 0
2 II. Akta charakteru administracyjno-gospodarczego 0 0
2.1 Korespondencja gospodarcza 0 0
2.1.1 Akta Biura Centralnego 3 1919-1939 0
2.1.2 Korespondencja z władzami 11 1878-1944 0
2.1.3 Korespondencja z bankami 4 1930-1944 0
2.1.4 Korespondencja z instytucjami i przedsiębiorstwami rolnymi 6 1916-1939 0
2.1.5 Korespondencja w sprawie zakupu narzędzi i maszyn rolniczych 13 1909-1944 0
2.1.6 Korespondencja z cukrowniami 4 1922-1944 0
2.1.7 Korespondencja w sprawie upraw zbożowych 6 1924-1944 0
2.1.8 Korespondencja w sprawie uprawy roślin przemysłowych 7 1934-1944 0
2.1.9 Korespondencja w sprawie dostaw spirytusu 2 1916-1922 0
2.1.10 Różna korespondencja w sprawach gospodarczych 8 1835-1944 0
2.2 Akta dot. robotników folwarcznych 24 1039-1944 0
2.3 Raporty dzienne z wykonanych prac na folwarkach 12 1933-1942 0
2.4 Akta dot. zakupu narzędzi rolniczych, maszyn itp. 10 1925-1944 0
2.5 Melioracje pól 14 1867-1939 0
2.6 Akta dot. budowy kolejki polowej 4 1911-1918 0
2.7 Akta dot. hodowli 0 0
2.7.1 Bydło rogate 5 1916-1942 0
2.7.2 Konie 2 1916-1944 0
2.7.3 Świnie 2 1940-1944 0
2.7.4 Owce 1 1943-1943 0
2.7.5 Udój mleka 4 1927-1944 0
2.8 Rozliczenie roczne dot. rolnictwa i hodowli 2 1932-1936 0
2.9 Akta dot. gospodarstwa leśnego 8 1776-1943 0
2.10 Akta dot. gospodarstwa przemysłowego 0 0
2.10.1 Gorzelnia 8 1899-1939 0
2.10.2 Młyn 13 1878-1944 0
2.10.3 Tartak 6 1910-1944 0
2.11 Bilanse kasowe 24 1878-1951 0
2.12 Akta dot. kontroli kasy 1 1930-1940 0
2.13 Akta dot. utrzymania dróg i mostów 5 1839-1916 0
2.14 Akta dot. budowli 24 1905-1944 0
2.15 Akta dot. ubezpieczeń 6 1896-1942 0
2.16 Akta dot. podatków 15 1913-1940 0
2.17 Akta dot. utrzymania kościoła i szkoły 8 1909-1936 0
2.18 Akta dot. pałacu i ogrodu 11 1801-1939 0
2.19 Rachunki pałacu 2 1923-1936 0
2.20 Akta dot. procesów sądowych gospodarczych 4 1789-1934 0
3 III. Akta osobiste i rodowe 0 0
3.1 Akta osobiste 5 1846-1965 0
3.2 Korespondencja Turnów 15 1782-1913 0
3.3 Korespondencja Kwileckich 1 1780-1820 0
3.4 Korespondencja S. Trębickiej 1 1817-1818 0
3.5 Korespondencja Anieli Węgorzewskiej 2 1803-1820 0
3.6 Korespondencja różna 5 1733-1933 0
3.7 Akta dot. opieki nad małoletnimi Skórzewskimi 1 1882-1882 0
4 IV. Zbiory 14 1798-1939 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/951/0/1/336 Przejęcie Hotelu Continental w Poznaniu, ul. Św. Marcin 67 1950-1951 0
53/951/0/1/358 Konfiskata majątku Stanisława Turno przez Niemców 1939-1940 0
53/951/0/1.1/1 Akta dot. sprzedaży gospodarstwa chłopskiego w Nieczajnie dziedzicowi tej wsi, Hipolitowi Turno 1849-1896 0
53/951/0/1.1/2 Akta dot. kupna gospodarstwa Nieczajna Nr 3 1899-1896 0
53/951/0/1.1/3 Kontrakt o kupno gruntu w Słopianowie przez dziedzica w tej wsi, Gotarda Turno 1905 0
53/951/0/1.1/4 Kupno gospodarstwa Wargowo od Jakuba Nowickiego 1912-1921 0
53/951/0/1.1/5 Kupno gospodarstwa od Emila i Agnieszki Will, -Kiszewko-Kiszewo 1915-1934 0
53/951/0/1.1/6 Sprzedaż chłopom gruntów należących do majątku Objezierze 1864-1920 0
53/951/0/1.1/7 Sprzedaż Hałasowi parceli na Wymysłowie 1913 0
53/951/0/1.1/8 Subhastation der den Geschwistern von Turno gehörigen Güter: a) Dobrzyca, b) Koryta, c) Strzyżewo 1838 0
53/951/0/1.1/9 Kontrakt, na mocy którego dziedzic majątku Objezierze zastrzega sobie prawo pierwokupu gospodarstwa chłopskiego w zamian na pożyczkę 1905 0
53/951/0/1.1/346 Przejęcie b. Mleczarni Szwajcarskiej, Poznań, ul. Kolejowa 57 1945-1952 0
53/951/0/1.2/10 Akta dot. dzierżawy majątku Nieczajna 1931 0
53/951/0/1.2/11 Akta dot. dzierżawy majątku Nieczajna 1931-1939 0
53/951/0/1.2/12 Dzierżawa młyna i tartaku w Kiszewku przez p. Czech 1935-1939 0
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 23 24 25 26

Amount of archival material

387

387

0

3.27

3.27

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -