Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Majątek Smogulec

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1786-1939
- brak danych - 1786 - 1939
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - polski
łaciński
niemiecki
włoski
angielski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
inwentarz kartkowy Yes kartografia: 30 j.a.
Dobra smoguleckie i gołanieckie od XVIII wieki pozostawały w ręku rodziny Mielżyńskich. Odziedziczyła je córka Stanisława Eleonora I-mo voto Karolowa Czarnecka, II-do voto Józefowa Czapska. Józef Napoleon Czapski jedyny syn Józefa Grzegorza Czapskiego generała majora koronnych i Kornelii Pławińskiej w 1850 roku ożenił się z Eleonorą z Mielżyńskich Czarnecką, I-mo voto Czarnecką, a w 1852 roku umarł pozostawiając syna Bogdana. Bogdan Hutten-Czapski (1851-1937) otrzymał wychowanie kosmopolityczne i prowadził ruchliwą działalność polityczną i dyplomatyczną na usługach Państwa Pruskiego. Od 1918 roku przebywał w Smogulcu. Dobra smoguleckie dzięki staraniom matki Bogdana Eleonory Czapskiej od 1861 roku stanowiły ordynację. Bogdan Czapski umarł bezpotomnie, adoptował jednak przed śmiercią Emeryka Czapskiego z litewskiej linii Czapskich. Emeryk nie miał jednak dziedziczyć całej spuścizny Bogdana Czapskiego. Dobra smoguleckie według testamentu Bogdana przeznaczone zostały na fundację dla popierania nauki polskiej. Fundacja imienia Czapskich przeznaczona była dla Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Fundacja utworzona w 1924 roku a zatwierdzona przez władze państwowe w 1930 roku miała zacząć działać dopiero po śmierci ofiarodawcy oraz po oczyszczeniu majątku z długów. Wykonawcą testamentu Bogdana Czapskiego był jego daleki kuzyn Józef Czapski z Modrza. Brat Józefa, ksiądz Stanisław Czapski, sekretarz Związku Rodziny Czapskich zajmował się na mocy testamentu Bogdana Czapskiego przekazaniem akt rodzinnych ze Smogulca do Muzeum Czapskich w Krakowie. [Na podst. wstępu do inwentarza K. Górskiej-Gołaskiej] Zespół zawiera akta prawno-majątkowe (recesy regulacyjne, akta procesowe), dotyczące innych dóbr, administracyjno-gospodarcze i rodzinne. Ponadto w zespole znajdują się materiały ulotne i mapy. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Spisy akt 5 1848-1939 0
2 Akta dotyczące tytułów prawnych 0 0
2.1 Akta dotyczące Smogulca - kupno i sprzedaż gruntów 52 1783-1914 0
2.2 Akta dotyczące Smogulca - działy majątkowe 13 1805-1874 0
2.3 Akta dotyczące Smogulca - granice 10 1755-1920 0
2.4 Akta dotyczące Smogulca - inwentarze i taksy 7 1715-1912 0
2.5 Akta dotyczące Smogulca - wpisy do ksiąg wieczystych 15 1854-1943 0
2.6 Akta dotyczące Smogulca - opisy i pomiary dóbr 17 1825-1929 0
2.7 Akta dotyczące Smogulca - nadania i przywileje ludności wiejskiej 5 1693-1882 0
2.8 Akta dotyczące Smogulca - opieka nad małoletnimi 2 1891-1929 0
2.9 Akta dotyczące Smogulca - sekwestracja 2 1833-1891 0
2.10 Akta dotyczące Smogulca - fideikomis 4 1861-1922 0
2.11 Akta dotyczące Smogulca - dzierżawy 47 1841-1934 0
2.12 Akta dotyczące Smogulca - hipoteka 44 1682-1939 0
2.13 Akta dotyczące Smogulca - zadłużenie ludności wiejskiej i mieszczan w stosunku do dominium 83 1775-1875 0
2.14 Akta dotyczące Smogulca - sprawy regulacji 76 1692-1921 0
2.15 Akta dotyczące Smogulca - korespondencja w sprawach majątkowych 15 1777-1939 0
2.16 Akta dotyczące Smogulca - procesy w sprawach majątkowych 52 1778-1939 0
2.17 Akta dotyczące Smogulca - procesy w sprawach regulacji 44 1811-1910 0
2.18 Akta dotyczące Smogulca - procesy z miastem Gołańczą 35 1728-1891 0
2.19 Akta dotyczące Smogulca - procesy z byłym dyrektorem dóbr Blümel 22 1892-1911 0
2.20 Akta dotyczące Smogulca - procesy z pracownikami dworskimi 14 1810-1915 0
2.21 Akta dotyczące Smogulca - procesy z młynarzem Bochel 22 1810-1853 0
2.22 Akta dotyczące Smogulca - procesy z młynarzem Mańskim 16 1722-1834 0
2.23 Akta dotyczące Smogulca - procesy z propinatorem Loose 16 1841-1859 0
2.24 Akta dotyczące Smogulca - procesy w sprawach kościoła, szkoły i szpitala 11 1781-1894 0
2.25 Akta dotyczące Smogulca - procesy w różnych sprawach 52 1810-1939 0
2.26 Akta dotyczące innych dóbr 2 1763-1911 0
3 Akta administracyjno - gospodarcze 0 0
3.1 Korespondencja gospodarcza 51 1781-1930 0
3.2 Korespondencja w sprawach fundacji 4 1937-1939 0
3.3 Korespondencja z firmami i bankami 130 1794-1939 0
3.4 Korespondencja z urzędami 31 1789-1939 0
3.5 Sprawy policyjne 21 1835-1925 0
3.6 Korespondencja podatkowe 21 1786-1939 0
3.7 Kontrakty usług i urzędników 20 1790-1939 0
3.8 Wykazy wypłat i świadczenia 78 1887-1941 0
3.9 Sprawy ubezpieczeniowe pracowników 14 1886-1928 0
3.10 Sprawy ubogich i inwalidów 11 1854-1924 0
3.11 Inwentarz żywy 16 1887-1940 0
3.12 Raporty zbożowe 10 1891-1941 0
3.13 Zestawienia i rachunki 35 1748-1939 0
3.14 Kasa 140 1786-1943 0
3.15 Cukrownie, mleczarnie 17 1894-1941 0
3.16 Gorzelnie 13 1876-1939 0
3.17 Maszyny, młyny, cegielnie 9 1827-1926 0
3.18 Węgiel kamienny 2 1834-1896 0
3.19 Drogi 13 1835-1930 0
3.20 Melioracja 22 1834-1930 0
3.21 Sprawy budowlane 64 1847-1930 0
3.22 Ubezpieczenie budynków 86 1808-1948 0
3.23 Sprawy budowy kolei i poczty 7 1882-1920 0
3.24 Akta dotyczące szkół 34 1801-1928 0
3.25 Akta dotyczące kościołów 17 1830-1944 0
3.26 Akta dotyczące lasów 58 1800-1940 0
4 Akta rodzinne 4 1807-1932 0
5 Zbiory 18 1787-1945 0
6 Dodatek 0 0
6.1 Akta odziedziczone przez Stanisława i Józefa Czapskich po rodzicach (dotyczące Kuchar) 3 1806-1904 0
6.2 Spuścizna księdza Stanisława Czapskiego - notatki genealogiczne i akta personalne 2 1909-1954 0
6.3 Spuścizna księdza Stanisława Czapskiego - akta dotyczące likwidacji zbiorów w Smogulcu 2 1937-1939 0
6.4 Spuścizna księdza Stanisława Czapskiego - akta Związku Rodziny Czapskich 10 1922-1939 0
6.5 Spuścizna Józefa Czapskiego z Modrza 4 1928-1938 0
Akta rodzinne pochodzące ze Smogulca 20 1658-1938 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.6 Akta rodzinne pochodzące ze Smogulca
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/959/0/6.6/1632 Wypisy archiwalne i notatki genealogiczne dotyczace rodziny Czapskich b.d. 0
53/959/0/6.6/1633 Ekstrakty z ksiąg sądowych pomorskich dotyczących rodziny Czapskich 1691-1730 0
53/959/0/6.6/1634 Hutternsche Familienpapiere (wypisy źródłowe, notatki, korespondencja) 1725-1910 0
53/959/0/6.6/1635 Józef Napoleon Czapski- papiery osobiste, paszporty, zaświadczenia wolnomularskie 1817-1844 0
53/959/0/6.6/1636 Listy Eleonory z Mielżyńskich Czapskiej a) do syna Bogdana, b) do pana Ludwika Koenigk (wychowawcy Bogdana Cz.) 1859 0
53/959/0/6.6/1637 Korespondencja z Głównym Archiwum Królestwa Polskiego- Sumariusz dokumentów dotyczacych familii Czapskich 1873 0
53/959/0/6.6/1638 Bogdan Hutten- Czapski- odznaczenia, uroczystości, jubileusze 1926-1931 0
53/959/0/6.6/1639 Wycinki z gazet dotyczących działalnosci i śmierci Bogdana Hutten- Czapskiego 1930-1937 0
53/959/0/6.6/1641 Korespondencja 1821-1833 0
53/959/0/6.6/1670 Ekstrakty z ksiąg ławniczych starogardzkich, skarszewskich, chełmińskich, zadwornych (curia regia) warszawskich, grodzkich przemyskich i trybunalskich piotrkowskich, wpisów z lat 1659-1759 oraz oryginalne akta w sprawach różnych członków rodziny Czapskich: manifestacje, kontrakt sprzedaży Chwarzcienka (Chwarzenko), sumariusz, oblaty, dekrety II poł. XVII w. - XVIII w. 0
53/959/0/6.6/1671 Ekstrakty z ksiąg ławniczych nowskich, ziemskich tczewskich i kościerskich, wojewodzińskich pomorskich, grodzkich pyzdrskich, kowalewskich, skarszewskich, przemyskich, wpisów z lat 1658-1786 oraz oryginalne akta w sprawach różnych członków rodziny Czapskich: relacje, zobowiązanie do dotrzymania przyrzeczenia małżeńskiego, kopia przywileju na Polaszki Nowe, taksacja Płochocina, pokwitowanie, rezygnacja z dóbr ziemskich Topolno, ugoda, zapis sumy, kupno Karsina, dekret w sprawie sukcesji. II poł. XVII w. - XVIII w. 0
53/959/0/6.6/1672 Korespondencja Bogdana Czapskiego z Hugonem von Reischach i jego żoną Margarethe 1930-1934 0
53/959/0/6.6/1673 Korespondencja wpływająca do Józefa Czapskiego z Kuchar (syna Anastazego) od J. Gorzeńskiego, Władysława Kaczorowskiego, Sylwestra Błociszewskiego, Marii Potworowskiej i Alojzego Grabskiego i innych niezidentyfikowanych osób 1856-1867 0
53/959/0/6.6/1674 Ośmdziesięciolecie Dr. Bogdana Hutten-Czapskiego [broszura wydana z okazji potrójnej uroczystości, która odbyła się w Smogulcu 13 V 1931 r.: osiemdziesiątych urodzin Bogdana Czapskiego, przekazania aktu własności Fundacji Smoguleckiej i przyjęcia doktoratu honoris causa Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego] 1931 0
53/959/0/6.6/1675 Fotografie ze zjazdów rodzinnych rodziny Czapskich w Smogulcu, Bardzie, Modrzu i Poznaniu 1926-1936 0
1 2

Amount of archival material

1713

1713

0

27.53

27.53

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -