Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Dąbia

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1798-1950
- brak danych - 1798 - 1939
1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
hiszpański
angielski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 4002 2209
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/13/0/-/3688 Dział Administracyjny. Sprawy Pouroczne. Sprawy polityczne, karne i aresztowania /miesięczne zestawienia aresztowaniach/. 1926 0
54/13/0/-/3684 Dział Administracyjny. Sprawy Pouroczne. Sprawy polityczne /wykaz kosztów utrzymania posterunku P.P., informacja o żywiołach obcych, korespondencja w sprawach aresztowanych/. 1919 0
54/13/0/-/3733 Dział Administracyjny. Sprawy Pouroczne. /Sprawy/ rekwizycyjne /obwieszczenia władz powiatowych, okólniki, korespondencja w sprawach rekwizycji/. 1919 0
54/13/0/-/3752 Dział Administracyjny. Sprawy Pouroczne. Sprawy sądowe, sądowo - karne, cywilne i inne oraz z zakresu administracji sądownictwa /i starania o przywrócenie w Dąbiu sesji objazdowych Sądu Grodzkiego w Kole, likwidacja stacji kolejki wąskotorowej/. 1937 0
54/13/0/-/3751 Dział Administracyjny. Sprawy Pouroczne. Sprawy sądowe /wykaz doręczonych wezwań Sądu Grodzkiego w Kole w sprawach cywilnych/. 1935 0
54/13/0/-/3705 Dział Administracyjny. Sprawy Pouroczne. Sprawy wojskowe: ludzi, koni, środków przewozowych /m.in. wykaz przedpoborowych analfabetów/. 1934-1938 0
54/13/0/-/3702 Dział Administracyjny. Sprawy Pouroczne. Sprawy wojskowe /poboru, wykaz Polaków byłych wojskowych rosyjskich internowanych do Niemiec, wykaz podatków na POW Oddział w Dąbiu. 1919 0
54/13/0/-/3680 Dział Administracyjny. Sprawy Pouroczne. Sprawy związane z rejestracją cudzoziemców /korespondencja/. 1936 0
54/13/0/-/3681 Dział Administracyjny. Sprawy Pouroczne. Sprawy związane z rejestracją cudzoziemców /korespondencja z władzami/. 1937-1938 0
54/13/0/-/3700 Dział Administracyjny. Sprawy Pouroczne. Starania o przedłożenie godzin obsługi telefonicznej na poczcie. 1930 0
54/13/0/-/3763 Dział Administracyjny. Sprawy Pouroczne. Statystyka /cenniki artykułów pierwszej potrzeby, statystyka zbiorów, produkcji rolnej, wykaz zakładów przerabiających płody rolne/. 1928 0
54/13/0/-/3759 Dział Administracyjny. Sprawy Pouroczne. Statystyka /różnego rodzaju zestawienia statystyczne i korespondencja/. 1925 0
54/13/0/-/3760 Dział Administracyjny. Sprawy Pouroczne. Statystyka /różnorodne zestawienia/. 1926 0
54/13/0/-/3768 Dział Administracyjny. Sprawy Pouroczne. Statystyka /różnorodne zestawienia/. 1934 0
54/13/0/-/3756 Dział Administracyjny. Sprawy Pouroczne. Statystyka /różnorodne zestawienia i wykazy statystyczne, korespondencja/. 1922 0
1 2 3 4 ... 133 134 135 136 137 ... 264 265 266 267

Amount of archival material

4002

3984

0

29.66

29.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.