Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Dąbia

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1798-1950
- brak danych - 1798 - 1939
1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
hiszpański
angielski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/13/0/-/3890 Dział Finansowo - Budżetowy. Dziennik - Główna. 1950 0
54/13/0/-/3891 Dział Finansowo - Budżetowy. Dziennik - Główna. 1945 0
54/13/0/-/3892 Dział Finansowo - Budżetowy. Księga inwentarzowa m. Dąbia /ruchomości i nieruchomości/. 1949 0
54/13/0/-/3893 Dział Finansowo - Budżetowy. Długofalowy plan oszczędności. 1949 0
54/13/0/-/3894 Dział Gospodarki Gminnej. Drogi i place /naprawa, uruchomienie komunikacji/. 1945 0
54/13/0/-/3895 Dział Gospodarki Gminnej. Drogi i place publiczne /sprawozdania o stanie zieleni/. 1946 0
54/13/0/-/3896 Dział Gospodarki Gminnej. Drogi i place publiczne /rejestracja dokumentów pomiarowych miasta, plan świadczeń w naturze, odśnieżanie, szarwarki, brukowanie ulic, korespondencja z władzami/. 1947 0
54/13/0/-/3897 Dział Gospodarki Gminnej. Drogi i place publiczne /odśnieżanie, sprawy szarwarków, korespondencja z władzami, kosztorysy naprawy ulic i oczyszczania rowów, plan świadczeń w naturze na rok 1948/./. 1948 0
54/13/0/-/3898 Dział Gospodarki Gminnej. Drogi i place publiczne /plan prac szarwarkowych na rok 1950, plan świadczeń w naturze na rok 1949, preliminarz budżetowy rob szarwarkowych na rok 1949, korespondencja, odśnieżanie/. 1949 0
54/13/0/-/3899 Dział Gospodarki Gminnej. Drogi i place publiczne /dane dotyczące mostów, ulic i planów, sprawozdania z wykonania robót szarwarkowych za rok 1949, korespondencja z władzami/. 1950 0
54/13/0/-/3900 Dział Gospodarki Gminnej. Rolnictwo; Majątek poniemiecki /spis majątków poniemieckich w Dąbiu, przydzielanie w użytkowanie, korespondencja/. 1945 0
54/13/0/-/3901 Dział Gospodarki Gminnej. Rolnictwo /gospodarstwa poniemieckie, przeciętne plonów, statystyka produkcji rolnej/. 1948 0
54/13/0/-/3902 Dział Gospodarki Gminnej. Rolnictwo: sprawy leśne i związane z przebudową rolnictwa, statystyka rolna i różnorodne zestawienia statystyczne z zakresu leśnictwa, ogrodnictwa, pszczelarstwa itp./. 1945 0
54/13/0/-/3903 Dział Gospodarki Gminnej. Rolnictwo: majątki poniemieckie /rejestracja, przydzielanie w użytkowanie /oświata rolnicza, sprawy rolne, leśne, rybne, łowieckie, związane z przebudową ustroju rolnego /wykazy gospodarstw bez inwentarza, zestawienie przeciętnych zbiorów, wykazy drzew owocowych, korespondencja/. 1946 0
54/13/0/-/3904 Dział Gospodarki Gminnej. Rolnictwo /spis powierzchni użytków, zasiewów i zwierząt domowych, zalesienie, sprawozdanie o stanach zakłócenia w stanie posiadania gospodarstw rolnych w czasie okupacji, sprawozdania o stanie łąk i zasiewów/. 1947 0
1 2 3 4 ... 259 260 261 262 263 ... 264 265 266 267

Amount of archival material

4002

3984

0

29.66

29.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.