Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Dąbia

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1798-1950
- brak danych - 1798 - 1939
1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
hiszpański
angielski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/13/0/-/3948 Dział Administracji Społecznej. Wnioski o włączenie do planu inwestycyjnego. 1949 0
54/13/0/-/3841 Dział Finansowo - Budżetowy. Preliminarz budżetowy Domu Starców i Kalek Fundacji im. Dunina w Dąbiu na rok 1949 /odmienny/. Preliminarz budżetowy Zarządu Nieruchomości pozostających w administracji Zarządu Miejskiego na rok 1949. 1949 0
54/13/0/-/3840 Dział Finansowo - Budżetowy. Preliminarz budżetowy Domu Starców i Kalek Fundacji im. Dunina w Dąbiu na rok 1949. Preliminarz budżetowy Zarządu nieruchomości opuszczonych i porzuconych w Dąbiu na rok 1949. 1949 0
54/13/0/-/3955 Dział Administracji Społecznej. Narodowy Spis Powszechny. Spis nieruchomości. 1949 0
54/13/0/-/3956 Dział Administracji Społecznej. Protokół o zniszczeniu archiwum zapisów ludnościowych. 1949 0
54/13/0/-/3961 Dział Administracji Społecznej. Bezpieczeństwo i porządek publiczny /akcja przeciwpowodziowa/. 1949 0
54/13/0/-/3791 Dział Ogólno - Organizacyjny. Spis pracowników miejskich, członków Zarządu Miejskiego, Miejskiej Rady Narodowej, Prezydium oraz Komisji: Sanitarnej, Mieszkaniowej, Leśnej i Budowlanej. 1949 0
54/13/0/-/3792 Dział Ogólno - Organizacyjny. Spis pracowników miejskich, Członków Kolegium Zarządu Miejskiego, Miejskiej Rady Narodowej i jej Prezydium oraz Komisji: Kontroli, Leśnej, Budowlanej, Oświatowej, Rolniczej, Finansowo - Budżetowej, Oświatowo - Rolnej, Przeciwpożarowej i Zdrowia. 1949 0
54/13/0/-/3800 Dział Ogólno - Organizacyjny. Księga protokołów Kolegium Zarządu Miejskiego m. Dąbia. 1949 72
54/13/0/-/3856 Dział Finansowo - Budżetowy. Roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1949. 1949 0
54/13/0/-/3801 Dział Ogólno - Organizacyjny. Sprawy związane ze zwołaniem i odbywaniem posiedzeń Rady Miejskiej i jej organów /sprawozdania z działalności: miesięczne i roczne, protokoły kontroli Rady z ramienia Rady, zwoływanie posiedzeń/. 1949 0
54/13/0/-/3802 Dział Ogólno - Organizacyjny. Protokoły przewodniczących komisji Rady Narodowej w Dąbiu. 1949 0
54/13/0/-/3803 Dział Ogólno - Organizacyjny. Komisje radzieckie: wytyczne działalności. 1949 0
54/13/0/-/3917 Dział Gospodarki Gminnej. Przemysł i handel: akta opisowo - inwentaryzacyjny przejęcia zakładu Energetycznego przez Centralny Zarząd Energetyki, wykaz młynów i wiatraków, regulamin targów wielkich. 1949 0
54/13/0/-/3809 Dział Ogólno - Organizacyjny. Komisja Rolna w Dąbiu /protokoł kontroli terenowej w sprawie rowu polnego - odpływowego/. 1949 0
1 2 3 4 ... 263 264 265 266 267

Amount of archival material

4002

3984

0

29.66

29.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.