Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Dąbia

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1798-1950
- brak danych - 1798 - 1939
1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
hiszpański
angielski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/13/0/-/3819 Dział Ogólno - Organizacyjny. Protokół techniczno - pożarowy - obiekt: Magistrat. 1949 0
54/13/0/-/3967 Dział Administracji Społecznej. Sprawy budowlane i odbudowy /kwartalne sprawozdania o ruchu budowlanym, dane do Planu 6-letniego, mosty w miastach, ulice i place, podania o zezwolenia na budowę z planami, korespondencja/. 1949 0
54/13/0/-/3790 Dział Ogólno - Organizacyjny. Sprawy osobowe, uposażeniowe, szkoleniowe /wykazy członków Rady Miejskiej i komisji, sprawozdania z akcji redukcji personelu, podania o pracę, korespondencja z władzami/. 1949 0
54/13/0/-/3785 Dział Ogólno - Organizacyjny. Sprawy ustrojowe gminy i organizacji biura /plan pracy na rok 1951, korespondencja w sprawach prowadzenia akt, statów itp./. 1950 0
54/13/0/-/3810 Dział Ogólno - Organizacyjny. Komisja Rolna /protokoły posiedzeń i kontroli/. 1950 0
54/13/0/-/3899 Dział Gospodarki Gminnej. Drogi i place publiczne /dane dotyczące mostów, ulic i planów, sprawozdania z wykonania robót szarwarkowych za rok 1949, korespondencja z władzami/. 1950 0
54/13/0/-/3968 Dział Administracji Społecznej. Budowa i odbudowa /kwartalne sprawozdania o ruchu budowlanym, wieloletnie sprawozdania o ruchu budowlanym /pion prywatny/, korespondencja z władzami, wnioski o zezwolenia na budowę z planami/. 1950 0
54/13/0/-/3838 Dział Finansowo - Budżetowy. Budżet na rok 1950 /rękopis z poprawkami/. 1950 0
54/13/0/-/3949 Dział Administracji Społecznej. Sprawy do Planu Inwestycyjnego na rok 1950 /korespondencja związana z projektami budowli miasta/. 1950 0
54/13/0/-/3839 Dział Finansowo - Budżetowy. Budżet dodatkowy na rok 1950. 1950 0
54/13/0/-/3931 Dział Administracji Społecznej. Oświata, kultura i sztuka /opieka nad szkołami i przedszkolami, korespondencja w sprawach bibliotek/. 1950 0
54/13/0/-/3877 Dział Finansowo - Budżetowy. Księga biercza podatku gruntowego. 1950 0
54/13/0/-/3909 Dział Gospodarki Gminnej. Rolnictwo /różnorodne zestawienia statystyczne/. 1950 0
54/13/0/-/3844 Dział Finansowo - Budżetowy. Budżet Zarządu Nieruchomości administrowanych przez Zarząd Miejski na rok 1950. 1950 0
54/13/0/-/3945 Dział Administracji Społecznej. Odbudowa i remonty z Zarządu Nieruchomości i Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej /projekt planu gospodarki mieszkaniowej w Planie Sześcioletnim/. 1950 0
1 2 3 4 ... 131 132 133 134 135 ... 264 265 266 267

Amount of archival material

4002

3984

0

29.66

29.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.