^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Różnorodne zestawienia statystyczne]

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 10
- brak danych -
1939

1939 - 1939
polski
niemiecki
Wykazy i zestawienia ilościowe: lekarzy medycyny, lekarzy weterynarii, dentystów, aptek i szpitali; posiadaczy koni; mieszkańców; banków, kas oszczędnościowych, pożyczkowych itp.; kocy; nauczycieli; złożonego umundurowania przez jeńców armii polskiej; nazw ulic; odbiorników radiowych; osób wyznania mojżeszowego; uczniów opuszczających szkoły; pracowników do Niemiec; osób przybyłych do miasta po 1 września 1939 r.; żydowskich zakładów handlowych i rzemieślniczych; zbiorów ziemniaków
- brak danych - 3
wiązane maszynopis rękopis
dobry
20 - brak danych -
245x355 [mm] Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.