Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kleczew

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1807 - 1950
- brak danych - 1807 - 1944
1945 - 1950
Magistrat Goroda Kleczeva-**-Magistrat Miasta Kleczewa-**-Stadtverwaltung Lehmstädt (Kleczew). Stadt. und Land- Zarząd Miejski Kleczewa-**-Zarząd Miejski w Kleczewie tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miasto Kleczew było początkowo własnością prywatną, należało do kolejnych właścicieli dóbr kleczewskich. W 1870 r. w wyniku reformy administracyjnej straciło prawa miejskie i ze statusem osady weszło w skład gminy Kleczew. W 1917 r. Kleczew odzyskał prawa miejskie. W latach 1807-1867 należał do powiatu konińskiego, od 1867 do 1932 r. do powiatu słupeckiego, a od 1932 r. po zlikwidowaniu powiatu słupeckiego ponownie wszedł w skład powiatu konińskiego. W zależności od sytuacji geopolitycznej zmieniała się także przynależność państwowa Kleczewa. Wraz z powiatem konińskim (później także słupeckim) leżał w granicach Księstwa Warszawskiego (departament kaliski), następnie na obszarze zaboru rosyjskiego (od 1815 r. na terenie tzw. Królestwa Polskiego - województwo kaliskie w latach 1815-1837, gubernia kaliska w latach 1837-1844, gubernia warszawska 1844-1866 i ponownie gubernia kaliska w latach 1867-1914). W czasie I wojny światowej Kleczew znajdował się pod okupacją niemiecką. W latach 1918-1939 i 1945-1950 znalazł się w granicach państwowości polskiej (do 1938 r. w województwie łódzkim, następnie poznańskim). W okresie II wojny światowej znajdował się pod okupacją hitlerowską na terenie tzw. Kraju Warty. Nazwa oraz kompetencje władz i urzędu stojącego na czele miasta ulegały wielokrotnie zmianom. Kształtowały się one w zależności od zmian przynależności państwowej, zmian ustrojowych i organizacyjnych, np. w latach 1807-1866 były to kolejno Urząd Municypalny Miasta Kleczewa i Magistrat Miasta Kleczewa (z językiem urzędowym polskim), w latach 1866-1870 Magistrat Goroda Kleczewa (z językiem urzędowym rosyjskim), w latach 1917-1939 były to kolejno Magistrat Miasta Kleczewa i Zarząd Miejski w Kleczewie, w latach 1940-1944 Stadtverwaltung Lehmstadt /Kleczew/. Stadt und Land (z językiem urzędowym niemieckim), w latach 1945-1950 Zarząd Miejski w Kleczewie. Do 1950 r. na czele urzędu zarządzającego miastem stał burmistrz (za wyjątkiem lat 1870-1917, gdy Kleczew nie posiadał praw miejskich oraz czasów okupacji hitlerowskiej, gdzie władze niemieckie z terenu miasta i gminy Kleczew utworzyły jedną jednostkę administracyjną z amtskommissarem na czele), mianowany w czasach silniejszych presji zaborców, wybierany w czasach niepodległości i większych swobód politycznych. Podobnie było z udziałem czynnika społecznego we władzach miejskich. Organem uchwałodawczym pozostawała rada miejska, natomiast organem zarządzającym i wykonawczym w zależności od obowiązujących nazw magistrat lub zarząd miejski.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1967]
1. Magistrat miasta Kleczewa, daty skrajne: 1807-1866 [1868], sygn. 1-278, zawartość: cenzura, szkolnictwo, sprawy kościelne, Żydzi, akta stanu cywilnego - nadzór, urzędnicy miejscy, budownictwo, handel, rzemiosło, podatki, kasa miejska i finanse, cło, przemysł, sprawy wojskowe, ochrona zdrowia, ruch ludności, więziennictwo.
2. Magistrat Goroda Kleczewa., daty skrajne: [1866] 1867-1870, sygn. 279-348, zawartość: handel, urzędnicy, gospodarka miejska, budownictwo, opieka społeczna, statystyka gospodarcza, cudzoziemcy, rzemiosło, kasa miejska, podatki, ubezpieczenia ogniowe, szkolnictwo.
3. Magistrat Miasta Kleczewa, daty skrajne: 1945-1918, sygn. 349-355, zawartość: przywrócenie praw miejskich, szkolnictwo, podatki, sprawy, wojskowe.
4. Magistrat Miasta Kleczewa., daty skrajne: [1879] 1948-1939, sygn. 356-524, zawartość: szkolnictwo, komunikacja, dochody miasta, podatki, budżet, bezrobocie, posiedzenie magistratu, sądownictwo, radiofonizacja, opieka społeczna, higiena wybory do Sejmu i Senatu, rzemiosło, hodowla, przemysł, statystyka, stowarzyszenia, sprawy kościelne.
5. Stadtverwaltung Lehmstädt /Kleczew/. Stadt und Land - Zarząd Miejski Kleczewa., daty skrajne: 1940-1944, sygn. 525-529, 529a, 530, zawartość: niemiecka lista narodowa, ruch ludności, sprawozdania finansowe, wykaz polskich gospodarstw, szkoła w Złotkowie.
6. Zarząd Miejski w Kleczewie., daty skrajne: 1945-1950, sygn. 531-539, zawartość: budżet, sprawy finansowe, posiedzenia Komitetu Opieki Społecznej, książki protokołów Zarządu Miejskiego, protokoły sesji MRN.
13 j.a. z lat 1594 - 1975 w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/17/0/1.1/1 Zawieszanie sznurków przez ulice. Vol. I 1816-1865 0
54/17/0/1.1/2 Nie dozwalanie sprzedawania książek przez cenzurę nie przeszłych i innych zakazanych pism. Vol. I 1824-1868 0
54/17/0/1.1/3 Ogólne urządzenia co do zaprowadzenia szkół miejskich i wiejskich oraz wykładania nauk. Vol. I 1816-1865 0
54/17/0/1.1/4 Instalowanie nauczycieli szkoły elementarnej. Vol. I 1816-1868 0
54/17/0/1.1/5 Zwinienie dozorów szkolnych i ustanowienie opiekuna dla szkół elementarnych. Vol. I 1817-1865 0
54/17/0/1.1/6 Budowa i reperacja zabudowań szkolnych oraz opłacanie podatków z tychże zabudowań 1818-1868 0
54/17/0/1.1/7 Windykacja kapitałów instytutowych. duchownych i szkoły elementarnej 1815-1865 0
54/17/0/1.1/8 Podawanie rozkładów na różne potrzeby szkolne oraz formowanie ksiąg kwitariuszowych do poboru. Vol. I 1826-1866 0
54/17/0/1.1/9 Dozór kościoła miasta Kleczewa: mianowicie na komendarzy i proboszczów parafii tudzież pretensje roszczone do tychże 1825-1859 0
54/17/0/1.1/10 /Dozór kościelny, dzierżawy probostw/ 1866-1968 0
54/17/0/1.1/11 Spis inwentarza kościoła parafialnego w Kleczewie i instalacja proboszcza. Vol. I 1810-1867 0
54/17/0/1.1/12 /Wykaz kosztów na remont kościoła parafialnego/ 1866 0
54/17/0/1.1/13 Budowa i reperacja kościoła i zabudowań kościelnych oraz oparkanienie cmentarzy. Vol. I 1865-1873 0
54/17/0/1.1/14 /Skargi przeciwko proboszczowi parafii Kleczew/ 1825-1865 0
54/17/0/1.1/15 Organizacja parafii ewangelickich, poborów. składek i składanie ofiar. Vol. I 1823-1867 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 ... 33 34 35 36

Amount of archival material

540

540

0

5.40

5.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.