Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kłodawa

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1861 - 1950
- brak danych - 1861 - 1862
1872 - 1931
1919 - 1939
1928 - 1944
1939 - 1942
1940 - 1940
1945 - 1950
Der Amtskommisar in Tonningen-**-Magistrat Miasta Kłodawy-**-Zarząd Miejski w Kłodawie tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Kłodawa w latach 1850-1966 wchodziła w skład powiatu łęczyckiego, od 1867 r. powiatu kolskiego. W 1870 r. utraciła prawa miejskie, które odzyskała ok. 1918 r. Po 1922 r. po raz kolejny je utraciła, a następnie w 1925 r. ponownie uznana została za gminę miejska. W okresie I i II wojny światowej Kłodawa znalazła się pod okupacja niemiecka. W latach 1918-39 oraz 1945-1950 leżała w granicach terytorialnych państwowości polskiej (do 1938 r. województwo łódzkie, a następnie także po zakończeniu II wojny województwo poznańskie. Nazwa oraz kompetencje urzędu miejskiego w Kłodawie ulegały wielokrotnie zmianom, wynikającym z kolejnych zmian przynależności państwowej, zmian ustrojowych i organizacyjnych. np. Magistrat Miasta Kłodawa (XIX w.), Zarząd Miejski w Kłodawie (1919-1939), Der Amtskommissar in Tonningen (1939-1944).W zależności od okresu historycznego władze miejskie były jednostkami administracji państwowej lub samorządowej. Do 1950 r. na czele urzędu zarządzającego miastem stal burmistrz, mianowany w czasach silniejszych presji zaborców, wybierany w czasach niepodległości i większych swobód politycznych. Podobnie było z udziałem czynnika społecznego we władzach miejskich. Organem uchwałodawczym pozostawała rada miejska, natomiast organem zarządzającym i wykonawczym w zależności od obowiązującej nazwy magistrat lub zarząd miejski.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1967-1968]
I. Magistrat Miasta Kłodawy, daty skrajne: 1861-1862, sygn. 1, zawartość: stan wojenny i zaburzenia krajowe
II. Zarząd Miejski w Kłodawie, daty skrajne: 1919-1939 [1940], sygn. 1a, 1b, 1c , 2-33, 129-133, zawartość: wybory do rady miejskiej, komisje magistrackie, finanse, elektryfikacja, bezrobocie, sprawy wojskowe, budownictwo, zadłużenie miasta, ewidencja ludności- księgi ludności stałej,
III. Der Amtskommissar in Tonningen, daty skrajne: 1939-1942, sygn. 34-39, 39a, 39b, 39c, zawartość: zarządzenia władz powiatowych, ruch ludności, spis gruntów, podatek gruntowy, finanse ,
IV. Zarząd Miejski w Kłodawie, daty skrajne: [1928] 1945-1950, sygn. 40-128, zawartość: organizacja władz miejskich, urzędnicy, organa samorządowe, posiedzenia: rady miejskiej, komisji rady, majątek komunalny , budżet, sprawozdania finansowe, plany gospodarcze, podatki, ulice i place, rolnictwo, rzemiosło, handel, oświata, opieka społeczna, gospodarka mieszkaniowa, majątek poniemiecki, głosowanie ludowe, statystyka gospodarcza, inwestycje, sprawy wojskowe.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/18/0/1/1 Stan wojenny i różne zaburzenia krajowe 1861-1862 0
54/18/0/1/1a Nadzór ekonomiczny dóbr gminy Kłodawa 1836-1842 0
54/18/0/1/1b Ekonomia Kłodawa wykaz płatników 1822-1829 0
54/18/0/2.1/1c Główna Komisja Wyborcza do Rady Miejskiej w Kłodawie [organizacja wyborów, wykazy kandydatów, wyniki wyborów] 1931 0
54/18/0/2.1/2 Spis wyborców do Rady Miejskiej miasta Kłodawy, obwód głosowania Nr 1 1931 0
54/18/0/2.1/3 Spis wyborców do Rady Miejskiej miasta Kłodawy, obwód głosowania nr 2 1931 0
54/18/0/2.1/4 Akta wyborcze Komisji Wyborczej I Okręgu do Rady Miejskiej m. Kłodawy - wybory w dniu 27 maja [organizacja, wyniki, obwieszczenia] 1934 0
54/18/0/2.1/5 Akta wyborcze do Rady Miejskiej [wykazy kandydatów na radnych, protokoły posiedzeń Komisji Wyborczej, spis wyborców] 1934 0
54/18/0/2.1/6 Akta przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Nr I dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej [Organizacja] 1939 0
54/18/0/2.1/7 Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborze radnych miejskich i ich zastępców w mieście Kłodawie [okręgu nr I] 1939 0
54/18/0/2.1/8 Akta przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej nr II dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 26 lutego [Organizacja, wyniki] 0
54/18/0/2.1/9 Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborze radnych miejskich i ich zastępców w mieście Kłodawie - Okręgu nr II 1939 0
54/18/0/2.1/10 Akta przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej nr III dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 26 lutego 1939 0
54/18/0/2.1/11 Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborze radnych miejskich i ich zastępców w mieście Kłodawa [Okręgu nr III] 1939 0
54/18/0/2.1/12 Akta o wyborach do Sejmu i Senatu [organizacja] 1935 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

139

139

0

1.57

1.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.