Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Konina

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1795-1950
- brak danych - 1795 - 1950
Magistrat goroda Konina-**-Magistrat Miasta Konina-**-Polizei Magistrat zu Konin-**-Stadtverwaltung Konin-**-Urząd Municypalny Miasta Konina-**-Zarząd Miejski w Koninie tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
spis roboczy Yes sygn. 871
inne pomoce No Katalog planów i rysunków architektonicznych
inwentarz książkowy Yes sygn. 1-870
Przed rozbiorami Konin był miastem królewskim. W wyniku drugiego zaboru znalazł się w zaborze pruskim, następnie jako miasto narodowe w Księstwie Warszawskim /departament kaliski/. Od 1815 r. Konin ze statusem miasta rządowego wchodził w skład Królestwa Polskiego /w latach 1815-1837 województwo kaliskie, w latach 1837-1844 gubernia kaliska, 1844-1866 gubernia warszawska, 1867-1914 ponownie gubernia kaliska/. W okresie I i II wojny światowej miasto znalazło się pod okupacją niemiecką. W latach 1918-39 oraz 1945-1950 Konin leżał w granicach terytorialnych państwowości polskiej /w okresie II Rzeczpospolitej do 1938 r. województwo łódzkie, a następnie także po zakończeniu II wojny województwo poznańskie/. Od XIV w. miasto Konin było siedzibą powiatu /w latach 1816-1837 ponadto siedzibą obwodu/. Nazwa oraz kompetencje urzędu miejskiego w Koninie ulegały wielokrotnie zmianom np. w okresie 1795-1950 były to Polizei-Magistrat zu Konin, Urząd Municypalny Miasta Konina, Magistrat Miasta Konina, Magistrat Uezdnego Goroda Konina, Zarząd Miejski w Koninie, Stadverwaltug Konin itp. Wynikało to przeważnie z kolejnych zmian przynależności państwowej, zmian ustrojowych i organizacyjnych. W zależności od okresu historycznego władze miejskie były jednostkami administracji państwowej lub samorządowej. Aż do 1950 r. na czele urzędu zarządzającego miastem stał burmistrz, mianowany w czasach silniejszych presji zaborców, wybierany w czasach niepodległości i większych swobód politycznych. Podobnie było z udziałem czynnika społecznego we władzach miejskich. Organem uchwałodawczym pozostawała rada miejska, natomiast organem zarządzającym i wykonawczym w zależności od obowiązującej nazwy urząd municypalny, magistrat lub zarząd miejski. Od 1795 do 1806 językiem urzędowym był niemiecki. W latach 1807-1866 językiem urzędowym pozostawał język polski. W 1866 wprowadzono język rosyjski. W okresie pierwszej wojny światowej posługiwano się językiem polskim i niemieckim jednocześnie. W latach funkcjonowania państwowości polskiej tj. w okresie istnienia II Rzeczpospolitej i w latach 1945-1950 językiem urzędowym obowiązującym w kancelarii miejskiej był oczywiście polski, natomiast w okresie okupacji hitlerowskiej język niemiecki.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1968]
1. Magistrat Policji w Koninie /Polizei Magistrat zu Konin/, daty skrajne: 1795-1806, sygn. 1, zawartość: produkcja i sprzedaż piwa.
2. Urząd municypalny miasta Konina, daty skrajne: /1800/ 1807-1866, sygn. 2-497, 850-857, zawartość: repertorium akt, sejmiki szlacheckie, cenzura , biblioteki, sprawy kościelne, szkolnictwo, budownictwo, dzierżawy, kasa miejska, poczta, rzemiosło, Towarzystwo Ogniowe, regulacja hipotek koncesja, ruch ludności, sprawy wojsk., cło, podatki., opieka zdrowotna, lekarze, porządek publiczny, epidemia cholery, szpital, więzienie, włóczęgostwo, sprawy cudzoziemców.
3. Magistrat Miasta Konin /Magistrat goroda Konina/, daty skrajne: /1818/ 1867-1914, sygn. 498-513, zawartość: zarządzenia policyjne, ceny zboża, księgi ludności miasta, sprawy budowlane.
4. Magistrat Miasta Konina i Zarząd Miejski w Koninie, daty skrajne: /1915/1918-1939, sygn. 514-588, zawartość: regulaminy i przepisy władz miejskich, mapa miasta z 1914 r., budownictwo, protokoły posiedzeń władz miejskich, wodociągi, szkolnictwo, budżet, podatki, sprawy wojskowe i OPL, rejestry domów oraz książki meldunkowe.
5. Zarząd Miejski w Koninie /Stadtverwaltung Konin/, daty skrajne: 1939-1944, sygn. 589-682, zawartość: zarządzenia landrata, gospodarka miasta, kasa miejska, listy transportowe więźniów i jeńców, szkolnictwo, sprawy kulturalno-oświatowe, rolnictwo i hodowla, budownictwo, przemysł i handel, rzemiosło, opieka społeczna, elektryfikacja, zarząd cmentarzem.
6. Zarząd Miejski w Koninie, daty skrajne: /1936/ 1945 – 1950:
1) Miejska Rada Narodowa, sygn. 683-707, zawartość: zarządzenia i przepisy organizacyjne, ustrój miejski.
2) Referat Organizacyjny, sygn. 708-741, zawartość: sprawozdania, protokoły posiedzeń, majątek miejski, ruch ludności, statystyka gospodarcza.
3) Referat Finansowo-Budżetowy, sygn. 742-786, zawartość: budżet miejski, sprawozdania finansowe.
4) Referat Administracyjny, sygn. 787-814, zawartość: szkody wojenne, głosowanie ludowe, wybory do Sejmu, oświata, kultura i sztuka, opieka społeczna i zdrowotna.
5) Referat Techniczny, sygn. 815-849, zawartość: gospodarka mieszkaniowa i komunalna, drogi i place publiczne, budownictwo
7. Akta ewidencji ludności, daty skrajne: /1893/ 1934-1949, sygn. 858-870, zawartość: domowe książki meldunkowe.
Akta miasta Konina z lat 1552-1791 ( 21 j.a.) w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu. Numer zespołu 4301.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/20/0/1/1 Die Verarbeitung der natürlichen Produkten in den Brau- und Brennereianstalten, Schanken und Krüge 1795-1806 0
54/20/0/2.1/2 Repertorium akt 1835-1865 0
54/20/0/2.2/3 Specialia [Sesje Urzędu Municypalnego i Rady Municypalnej w Koninie: dwa protokoły sesji] 1831 0
54/20/0/2.2/4 Specialia [Zwoływanie sejmików szlacheckich i zgromadzeń gminnych] 1823-1831 0
54/20/0/2.2/5 Specialia [Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej w Koninie] 1862-1864 0
54/20/0/2.3/6 Generalia Cenzura [i biblioteka] Biblioteki [okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych], v. I 1819 0
54/20/0/2.3/7 Generalia Cenzura [i biblioteki] Akta w przedmiocie dostrzegania, aby dzieła i pisma przez cenzus rządowy przechodziły [okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych], v. I 1824-1844 0
54/20/0/2.3/8 Generalia Cenzura [i biblioteki] Akta w przedmiocie książek stemplem cenzury zaopatrzonych, v. I [okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych] 1832-1854 0
54/20/0/2.3/9 Generalia [Duchowieństwo] [Ogólne zarządzenia odnośnie misjonarzy angielskich nawracających Żydów na chrześcijaństwo] 1830-1836 0
54/20/0/2.3/10 Generalia [Fundusze kościelne] [Dziesięciny kościelne: okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych] 1817-1855 0
54/20/0/2.3/11 Generalia [Fundusze kościelne] [Założenie skrzynek dochodów dozorów kościelnych: okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych] 1819-1863 0
54/20/0/2.3/12 Generalia [Fundusze kościelne] [Opłaty od dozorów bóżniczych: okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych] 1824-1841 0
54/20/0/2.3/13 Generalia [Kościoły, cmentarze i parafie] Ogólne urządzenia [odnośnie utworzenia i kompetencji dozorów kościelnych] 1818-1863 0
54/20/0/2.3/14 Generalia [Kościoły, cmentarze i parafie] [Wypłacanie dozorom kościelnym bonifikat za spalone kościoły itp., okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych] 1820 0
54/20/0/2.3/15 Generalia [Kościoły, cmentarze i parafie] Ogólne zarządzenia uwalniające parafian od utrzymania kościołów nieparafialnych 1820 0
1 2 3 4 ... 27 28 29 30 31 ... 55 56 57 58

Amount of archival material

871

870

0

11.03

11.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.