Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Rychwał

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1824 - 1950
- brak danych - 1824 - 1860
1825 - 1939
1930 - 1939
1932 - 1939
1936 - 1939
1939 - 1942
1945 - 1950
Magistrat der Stadt Reichwald-**-Magistrat miasta Rychwał-**-Zarząd Miejski w Rychwale tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miasto Rychwał było początkowo własnością prywatną, należało do kolejnych właścicieli dóbr rychwalskich. W 1870 r. w wyniku reformy administracyjnej Rychwał stracił prawa miejskie i ze statusem osady wszedł w skład gminy Dąbroszyn. Najprawdopodobniej pod koniec I wojny światowej Rychwał ponownie uzyskał prawa miejskie. W przedmiotowym okresie Rychwał należał do jednostki administracyjnej szczebla powiatowego w Koninie (powiatu i obwodu konińskiego). W zależności od sytuacji geopolitycznej zmieniała się także przynależność państwowa Rychwała. Wraz z powiatem konińskim leżał w granicach Księstwa Warszawskiego (departament kaliski), następnie na obszarze zaboru rosyjskiego (od 1815 r. na terenie tzw. Królestwa Polskiego - województwo kaliskie w latach 1815-1837, gubernia kaliska w latach 1837-1844, gubernia warszawska 1844-1866 i ponownie gubernia kaliska w latach 1867-1914). W czasie I wojny światowej Kleczew znajdował się pod okupacją niemiecką. W latach 1918-1939 i 1945-1950 znalazł się w granicach państwowości polskiej (do 1938 r. w województwie łódzkim, następnie poznańskim). W okresie II wojny światowej znajdował się pod okupacją hitlerowską na terenie tzw. Kraju Warty. Nazwa oraz kompetencje władz i urzędu stojącego na czele miasta ulegały wielokrotnie zmianom. Kształtowały się one w zależności od zmian przynależności państwowej, zmian ustrojowych i organizacyjnych, np. Urząd Municypalny Miasta Rychwał, Magistrat Miasta Rychwał, Zarząd Miejski w Rychwale, Magistrat der Stadt Reichwald. Do 1950 r. na czele urzędu zarządzającego miastem stał burmistrz (za wyjątkiem lat 1870-ok.1917, gdy Rychwał nie posiadał praw miejskich oraz czasów okupacji hitlerowskiej, gdzie władze niemieckie w 1940 r. z terenu miasta Rychwał i gminy Dąbroszyn utworzyły jedną jednostkę administracyjną), mianowany w czasach silniejszych presji zaborców, wybierany w czasach niepodległości i większych swobód politycznych. Podobnie było z udziałem czynnika społecznego we władzach miejskich. Organem uchwałodawczym pozostawała rada miejska, natomiast organem zarządzającym i wykonawczym w zależności od obowiązujących nazw magistrat lub zarząd miejski.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1964]
1. Magistrat Miasta Rychwała (Wydział Oświecenia), daty: 1824-1860, sygn. 1-3, 1a: dozór bożnicy i ubiory żydowskie (korespondencja i rachunki).
2. Zarząd Miejski w Rychwale, daty: 1825-1939, sygn. 4-17, 147-150: protokoły, budżet, podatki, opieka społeczna, bezrobocie, ruch ludności, rejestr karno-egzekucyjny, zakłady przemysłowe, rolnictwo, podatek gruntowy, rejestry mieszkańców.
3. Magistrat der Stadt Reichwald, daty: [1936] 1939-1942, sygn. 18-23, 23a, 135-143: zakłady przemysłowe, rolnictwo, podatek gruntowy.
4. Zarząd Miejski w Rychwale, daty: [1930] 1945-1950:
1) Miejska Rada Narodowa, daty: 1947-1950, sygn. 24-33: organizacja, sprawozdawczość;
2) Dział Ogólno-Organizacyjny, daty: [1930] 1945-1950, sygn. 34-56: zmiana granic, charakterystyka gospodarcza, protokoły posiedzeń Zarządu;
3) Dział Finansowo-Księgowy, daty: [1937-1939] 1945-1950, sygn. 57-82: budżet, podatek gruntowy (księgi biercze), majątek miejski.
4) Dział Gospodarki Gminnej, daty: 1945-1950, sygn. 83-111: oświata, kultura i sztuka, opieka społeczna, rolnictwo, gospodarstwa poniemieckie, spisy rolne, statystyka gospodarcza;
5) Dział Administracji Społecznej, daty: [1933-1939] 1945-1950, sygn. 112-134: służba zdrowia, sprawy narodowościowe, spis powszechny, ruch ludności, szkody wojenne, przesiedlenia, kościoły i związki wyznaniowe, gospodarka mieszkaniowa, rejestry wniosków karnych i egzekucyjnych.
1 j.a. Z lat 1606-1799 w zasobie Archiwum państwowego w Poznaniu

Amount of archival material

152

152

0

1.82

1.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.