^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, wybór radnych, wybór i zatwierdz. członków Zarządu, sołtysów, komisji, sprawy etetów, statutu służbowego, dyscyplinarne, emerytalne i inne dot. pracowników gminy...

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1939

1939 - 1939
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 123
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
...[m.in.wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Ślesinie i w województwie]
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.