Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Cesarski Niemiecki Zarząd Cywilny w Koninie

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Zarząd Cywilny w Koninie 1915 - 1918
Kaiserliche Deutsche Zivilverwaltung Konin (Slupca) 1915 - 1918
Kaiserliche Deutsche Zivilverwaltung Konin (Slupca) tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Utworzony w 1915 r. urząd administracji cywilnej w niemieckiej strefie okupacyjnej, podporządkowany generał-gubernatorstwu warszawskiemu. Jego siedziba znajdowała się w Koninie. Składał się z dwóch obwodów pokrywającymi się z powiatami; konińskim i słupeckim w granicach sprzed 1914 r. Zarządem cywilnym kierował szef powiatu (Kreisschef), a jego zastępcami urzędującymi w poszczególnych powiatach byli landraci. W Słupcy było oddzielne biuro powiatowe.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1968]
1. Okólniki i zarządzenia władz powiatowych i nadrzędnych, daty: 1915-1918, sygn. 1-2.
2. Akta dotyczące różnej działalności urzędu, daty: 1915-1918, sygn. 3-15: ordynacja miast, nadzór nad gminami, handel, zaopatrzenie, budownictwo, konserwacja, utrzymanie dróg i placów, opieka społeczna.
3. Sprawy dotyczące gmin wyznaniowych żydowskich, daty: 1916-1918, sygn. 16-20.
4. Sprawy dotyczące szkół w powiecie, daty: 1915-1918, sygn. 21-45: szkoły prywatne: żydowskie, ewangelickie, akta organizacyjne gminnych szkół elementarnych.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 45 0

Amount of archival material

45

45

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.