Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Turecki Zarząd Powiatowy

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - [1865] 1867-1917
Turekskoe Uezdnoe Uprawlenie 1865 - 1917
Турекское Уездное Управленіе tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe rosyjski
inwentarz książkowy Yes cz. 1 - sygn. 1-3, cz. 2 - sygn. 4-52
Z początkiem 1867 r. , na podstawie ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach Królestwa Polskiego, wprowadzono na terenie Królestwa Polskiego nowy podział administracyjny oraz reorganizację władz administracyjnych. Powołano 10 nowych guberni oraz 85 powiatów, w tym gubernię kaliską i wchodzący w jej skład powiat turecki obejmujący miasta: Turek, Dobra, Uniejów, Warta (wszystkie miasta z wyjątkiem Turku w 1870 r. utraciły prawa miejskie i zostały przekształcone w osady) oraz gminy wiejskie: Bartochów, Biernacie, Goszczanów, Grzybki, Kościenica, Kowale Pańskie, Lubola, Malanów, Niemysłów, Niewiesz, Ostrów Warcki, Pęcherzew, Piekary, Piętno, Skarżyn, Skotniki, Strzałków, Tokary, Wichertów, Wola Świnicka, Zelgoszcz. Powiatem tureckim zarządzał, podległy bezpośrednio gubernatorowi kaliskiemu i rządowi gubernialnemu w Kaliszu, Naczelnik Powiatu Tureckiego wraz z Zarządem Powiatowym Tureckim. Siedziba urzędowa Naczelnika i Zarządu znajdowała się w mieście Turek.
Do zadań Naczelnika należało: dbanie o zachowanie ogólnego porządku, bezpieczeństwa i spokoju, czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i należytym załatwianiem spraw w urzędach i zakładach pozostających pod jego nadzorem, rewizja magistratów, urzędów gminnych i zakładów publicznych. Naczelnikowi podlegała również straż ziemska w powiecie. Do pomocy Naczelnikowi ustanowiono dwóch pomocników - jeden do spraw administracyjnych, drugi do spraw policyjnych, będący równocześnie naczelnikiem straży ziemskiej.
W skład Zarządu wchodził Naczelnik (jako jego przewodniczący) dwaj jego pomocnicy, lekarz powiatowy i architekt (lub inżynier) powiatowy. Do zadań Zarządu należały sprawy o charakterze administracyjno-policyjnym, niezastrzeżone do osobistej decyzji Naczelnika.
Obsługę kancelaryjną Naczelnika i Zarządu zapewniało Biuro Zarządu Powiatowego składające się z: Oddziału Ogólnego, Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego (Administracyjnego) oraz Oddziału Wojskowo-Policyjnego. Oddziałem Ogólnym kierował sekretarz Zarządu, Oddziałem Administracyjnym pomocnik Naczelnika ds. administracyjnych natomiast Oddziałem Wojskowo-Policyjnym pomocnik Naczelnika ds. policyjnych. Do Oddziału Ogólnego należały sprawy ogólnego zarządu, w szczególności: ogłaszania praw, powoływania, odwoływanie i pociągania do odpowiedzialności urzędników, zmiany granic powiatu, wyżywienia ludności, sprawozdawczości, wykonania wyroków sądów, zarządu gminnego. Oddział Administracyjny załatwiał sprawy dotyczące administracji i gospodarki powiatu, w szczególności: przemysłu, handlu i rzemiosła, zarządu miejskiego, zarządu ubezpieczeń, drogowe, skarbowe, wydawania koncesji na prowadzenie przemysłu, handlu i rzemiosła. Natomiast Oddział Wojskowo-Policyjny załatwiał sprawy: dostarczania podwód i kwater dla wojska, udzielania pomocy materialnej dymisjonowanym wojskowym i ich rodzinom, poboru do wojska, tajne, nadzoru nad prowadzeniem ksiąg ludności, zarządu nad więzieniami i aresztami, lekarsko-policyjne, celne i graniczne.
W czasie pierwszej wojny światowej, przed zajęciem powiatu tureckiego przez wojska niemieckie, Naczelnik i Zarząd zostali ewakuowani w głąb Rosji, gdzie zakończyli działalność.
[Opracowano na podstawie: wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1968 oraz notatki informacyjnej do inwentarza, oprac. M.Janik, Łódź 2006]
Część 1, sygn. 1-3.
Okólniki i zarządzenia własne, sprawy podatkowe, budowa rzeźni w Turku.
Część 2, sygn. 4-53:
Wydział Administracyjny: opinie o ziemianach, deklaracje o jakości ziemi i wielkości gospodarstw ziemiańskich oraz spisy osad włościańskich wraz z wykazami ilości i jakości gruntów folwarcznych prowadzone odrębnie dla każdej gminy, zarządzenia władz zwierzchnich głównie w kwestiach podatkowych, budżetowych i ubezpieczeniowych, rejestry podatków podymnego i gruntowego oraz budżety Zarządu.
Wydział Wojskowo-Policyjny: raport dotyczący rozboju, wykaz lasów stanowiących własność chłopską, zarządzenia i raporty w sprawie mobilizacji, księgi ludności stałej poszczególnych wsi wchodzących w skład gminy Goszczanów (1876-1879): Borek, Broniawy, Ciepielew, Gawłowice, Moskurnia, Poniatówek, Poradzew, Poprężniki, Rzężawy, Sulmów, Trzebienie.
[Opracowano na podstawie: wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1968 oraz notatki informacyjnej do inwentarza, oprac. M.Janik, Łódź 2006]
Inwentarz książkowy, cz. 1 oprac. J.Bobińska, Konin 1968, cz. 2 oprac. AP Łódź (przed 1973 r.)..
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/4/0/-/49 Kniga nepostojannogo narodonaselenija Kalisskoj gubernii, uezd Turekskij, gmina Goscanov, derevnja Trzebine 1876-1879 0
54/4/0/-/53 Kniga nepostojannogo narodonaselenija Kalisskoj gubernii uezd Turekskij, gmina Goscanov, derevnja Cepelev 1876-1879 0
54/4/0/-/50 Kniga nepostojannogo narodonaselenija Kalisskoj gubernii, uezd Turekskij, gmina Goscanov derevnja Borek i Bronjary 1876-1879 0
54/4/0/-/45 Kniga nepostojannogo narodonaselenija Kalisskoj gubernii, uezd Tureksij, gmina Goscanov, derevnja Ponjatovek 1876-1879 0
54/4/0/-/52 Kniga nepostojannogo narodonaselenija Kalisskoj gubernii, uezda Turekskogo, gmina Goscanov derevnja Maskurnja 1876-1879 0
54/4/0/-/8 Deklaracji o kacostve i kolicestve dvorskich zemel' i spiski krest'janskich usad'b gminy Vola Svinicka 1865-1911 0
54/4/0/-/6 Deklaracji o kacostve i kolicestve dvorsich zemel' i spiski krest'janskich usad'b gminy Biernacice 1865-1903 0
54/4/0/-/21 Deklaracji o kacestwe i kolicestwe dvorskich zemel' i spiski krest'janskich usad'b gminy Pekary 1865-1868 0
54/4/0/-/11 Deklaracji o kacestwe i kolicestve dvorskich zemel' i spiski krest'janskich usad'b v gmine Zel'gosc 1865-1907 0
54/4/0/-/16 Deklaracji o kacestve, kolicestve dvorskich zemel' i spiski krest'janskich usad'b gminy Neves 1865-1911 0
54/4/0/-/10 Deklaracji o kacestve i kolicestve dvorskich zemel' i spiski krest'janskich usad'b v gmine Grzibki 1865-1908 0
54/4/0/-/25 Deklaracji o kacestve i kolicestve dvorskich zemel' i spiski krest'janskich usad'b gminy Tokary 1865-1908 0
54/4/0/-/24 Deklaracji o kacestve i kolicestve dvorskich zemel' i spiski krest'janskich usad'b gminy Strzalkov 1865-1908 0
54/4/0/-/23 Deklaracji o kacestve i kolicestve dvorskich zemel' i spiski krest'janskich usad'b gminy Skotniki 1865-1906 0
54/4/0/-/22 Deklaracji o kacestve i kolicestve dvorskich zemel' i spiski krest'janskich usad'b gminy Skarzin 1865-1901 0
1 2 3 4

Amount of archival material

53

53

0

1.25

1.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.