Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Kole

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1918-1939
- brak danych - 1918 - 1939
Starostwo Powiatowe w Kole tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes sygn. 1-19
spis roboczy Yes sygn. 20
W listopadzie 1918 r. na terenie dawnego powiatu kolskiego z okresu zaboru rosyjskiego powstała nowa jednostka administracyjna odrodzonego państwa polskiego z siedzibą w Kole. Zakres organizacji i kompetencji powiatowych urzędów administracji szczegółowo regulowały Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego oraz Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (ogłoszone ponownie w 1936 r.). Na podstawie wyżej wymienionych normatywów zachowano dawny rosyjski podział na powiaty. Powiatową władzę administracyjną nazwano starostwem. Na jego czele jako przedstawiciel władzy państwowej i wykonawca zleceń wojewody (do czasu wprowadzenia województw wykonawca zleceń poszczególnych ministerstw) stał starosta. Do zakresu działalności starosty należały wszelkie sprawy administracji państwowej z wyjątkiem spraw przekazanych administracji specjalnej (wojskowej, skarbowej, sądowej, szkolnej itp.). Starostwa były także władzami przełożonymi zarządów miast i gmin w zakresie administracji państwowej. Powiat kolski do 1 kwietnia 1938 r. należał do województwa łódzkiego, a następnie wszedł w skład województwa poznańskiego. Swoja działalność starostwo kolskie zakończyło we wrześniu 1939 r. w wyniku okupacji państwa polskiego przez hitlerowskie Niemcy.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1968]
Zarządzenia, rozporządzenia i ogłoszenia władz powiatowych; partie polityczne i stowarzyszenia; sprawy wodne: melioracja i rybołówstwo; rolnictwo: scalanie gruntów, parcelacja majątków ziemskich. Inwentarz książkowy: oprac. J.Bobińska, Konin 1968.

Amount of archival material

20

19

0

0.13

0.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.