^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 70
- brak danych -
1868-1877

1868 - 1877
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
mikrofilm nr O-40752
Number of scans per page
1 2 3 4
...
15 16 17 18 19
...
23 24 25 26

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -