^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzenia

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 7
- brak danych -
1811-1812

1811 - 1812
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Mikrofilm nr 0-10994
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -