^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 102
- brak danych -
1900

1900 - 1900
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
- brak danych - 88
215x340 Tak
brak mikrofilmu
Indeksy alfabetyczne urodzeń, małżeństw i zgonów za 1900 rok. Karty niezapisane: 40-46
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -