^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 112
- brak danych -
1901

1901 - 1901
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
- brak danych - 96
220x340 Tak
brak mikrofilmu
Indeksy urodzeń, małżeństw i zgonów za 1901 rok. Karty niezapisane: 63-64
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -