^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1910

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 137
- brak danych -
1993

1993 - 1993
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
wiązane druk maszynopis
dobry
2 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -