^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga akt urodzenia, małżenstwa, zgonu parafia Młodojewo [za] 1911 rok

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 138
- brak danych -
1911

1911 - 1911
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
139 - brak danych -
230x355 [mm] Tak
brak mikrofilmu
skorowidze do aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -