^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za] 1913 rok

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 140
- brak danych -
1913

1913 - 1913
rosyjski
- brak danych -
1913 - brak danych -
księga rękopis
dobry
139 - brak danych -
225x370 [mm] Tak
brak mikrofilmu
skorowidze do aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -