^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za] 1915 rok

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 142
- brak danych -
1915

1915 - 1915
polski
rosyjski
- brak danych -
1915 - brak danych -
księga rękopis
dobry
101 - brak danych -
220x340 [mm] Tak
brak mikrofilmu
skorowidze do aktów: urodzeń, małżeństw, zgonów
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -