^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw i zejścia

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 21
- brak danych -
1823

1823 - 1823
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Mikrofilm nr 0-14688
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -