^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dodatek do akt urodzeń

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 58
- brak danych -
1836

1836 - 1836
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Mikrofilm nr 0-24274
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -