^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
dokumentacja aktowa 109
- brak danych -
1880

1880 - 1880
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
mikrofilm nr O-58631
Number of scans per page
1 2 3 4
...
23 24 25 26 27
...
29 30 31 32

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -