Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Previous archive Next archive
1545.76 - brak danych -
645.0 8
- brak danych - - brak danych -

Oddział zamiejscowy bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Utworzone w 1950 r. archiwum państwowe w Koninie sformalizowaną nazwę Powiatowe Archiwum Państwowe (PAP) w Koninie otrzymało dopiero w 1951 r., po wejściu w życie Dekretu z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych. PAP w Koninie podlegało Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu (WAP) w Poznaniu (w latach 1957-1976 Archiwum Państwowemu Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego). Zasięg terytorialny PAP w Koninie obejmował początkowo powiaty: koniński, gnieźnieński i wrzesiński. W 1952 r., w związku z likwidacją PAP w Kole i utworzeniem PAP w Gnieźnie, w zasięg działania PAP w Koninie włączono powiaty kolski i turecki, a wyłączono powiaty gnieźnieński i wrzesiński. Natomiast w 1956 r., po utworzeniu z części powiatów konińskiego i wrzesińskiego powiatu słupeckiego, w zasięg działania PAP w Koninie włączono również teren nowo utworzonego powiatu.
Cechą charakterystyczną funkcjonowania PAP w Koninie w pierwszych latach, podobnie jak wszystkich pozostałych archiwów powiatowych, był jego „przepływowy” charakter, tzn. z założenia nie miało posiadać własnego, stałego zasobu archiwalnego, a jedynie krótkookresowo przechowywać materiały o wartości historycznej, a następnie przekazywać je do archiwum wojewódzkiego w Poznaniu. Status powiatowych archiwów państwowych, w tym PAP w Koninie, uległ zmianie w 1957 r., kiedy uzyskały prawo przechowywania stałego zasobu archiwalnego.
Po reorganizacji sieci archiwów państwowych dokonanej w związku z wprowadzeniem zmian w podziale administracyjnym państwa, w lutym 1976 r. PAP w Koninie przekształcone zostało w oddział terenowy WAP w Poznaniu, natomiast w 1984 r., po wejściu w życie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w oddział (zamiejscowy) Archiwum Państwowego (AP) w Poznaniu. Koniński oddział WAP w Poznaniu, a następnie AP w Poznaniu obejmował teren utworzonego w 1975 r. województwa konińskiego.
Pomimo likwidacji województwa konińskiego w 1998 r., zasięg działania Archiwum Państwowego w Poznaniu. Oddział w Koninie nie zmienił się i nadal obejmuje teren byłego województwa konińskiego, w tym powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki oraz pojedyncze gminy z powiatów: gnieźnieńskiego (Witkowo) i wrzesińskiego (Pyzdry) w województwie wielkopolskim oraz łęczyckiego (Grabów, Świnice Warckie) i poddębickiego (Uniejów) w województwie łódzkim.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
54/371/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilamowie (pow. Poddębice) - w 2017 r. przekazany do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0
54/341/0 vacat - Podstawowe Organizacje Partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie konińskim (reprezentatywne) - w 2009 r. podzielony na zespoły proste pojedynczych organizacji partyjnych 0
54/342/0 vacat - Podstawowe Organizacje Partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie konińskim (niereprezentatywne) - w 2009 r. podzielony na zespoły proste pojedynczych organizacji partyjnych 0
54/372/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Orzeszkowie (pow.: Poddębice, Turek) - w 2017 r. przekazany do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0
54/344/0 vacat - Dokumentacja Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koninie - w 1997 r. włączony do zespołu 54/267/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koninie 0
54/466/0 vacat - Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Koninie - Wybory do Sejmu i Senatu - materiały archiwalne przesunięte w 2018 r. do zespołu archiwalnego 452/0 Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Koninie 0
54/584/0 vacat - Wojewódzka Komisja Wyborcza w Koninie - wybory Prezydenta RP - materiały archiwalne przesunięte w 2018 r. do zespołu archiwalnego 452/0 Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Koninie 0
54/211/0 vacat - Szczątki zespołów w AP/ Oddział Konin - w 2004 r. zlikwidowany i włączony do zespołów archiwalnych: 54/599/0, 54/684/0, 54/685/0, 54/686/0, 54/687/0 0
54/484/0 vacat - Krajowe Biuro Wyborcze. Delegatura Wojewódzka w Koninie - wybory do rad gmin - materiały archiwalne przesunięte w 2018 r. do zespołu archiwalnego 452/0 Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Koninie 0
54/211/2 vacat - Wykaz hipoteczny Dóbr Ziemskich Brzeźno z przyległościami, powiat koniński - w 2004 r. przesunięty do zespołu archiwalnego 54/599/0 Księgi i akta hipoteczne sądów w Koninie 0
54/343/0 vacat - Rejony Ewidencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie konińskim (Konin, Koło, Słupca, Turek) - w 2005 r. włączony do zespołu 54/267/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koninie 0
54/762/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kawnice (pow. koniński) 1632-1930 2325
54/863/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej Żychlin (pow. koniński) 1634-1938 2221
54/758/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Izbica Kujawska (pow. kolski) 1710-1865 7534
54/759/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Janiszew (pow. turecki) 1714-1938 4762
1 2 3 4 ... 83 84
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.