Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Previous archive Next archive
1545.76 - brak danych -
645.0 8
- brak danych - - brak danych -

Oddział zamiejscowy bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Utworzone w 1950 r. archiwum państwowe w Koninie sformalizowaną nazwę Powiatowe Archiwum Państwowe (PAP) w Koninie otrzymało dopiero w 1951 r., po wejściu w życie Dekretu z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych. PAP w Koninie podlegało Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu (WAP) w Poznaniu (w latach 1957-1976 Archiwum Państwowemu Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego). Zasięg terytorialny PAP w Koninie obejmował początkowo powiaty: koniński, gnieźnieński i wrzesiński. W 1952 r., w związku z likwidacją PAP w Kole i utworzeniem PAP w Gnieźnie, w zasięg działania PAP w Koninie włączono powiaty kolski i turecki, a wyłączono powiaty gnieźnieński i wrzesiński. Natomiast w 1956 r., po utworzeniu z części powiatów konińskiego i wrzesińskiego powiatu słupeckiego, w zasięg działania PAP w Koninie włączono również teren nowo utworzonego powiatu.
Cechą charakterystyczną funkcjonowania PAP w Koninie w pierwszych latach, podobnie jak wszystkich pozostałych archiwów powiatowych, był jego „przepływowy” charakter, tzn. z założenia nie miało posiadać własnego, stałego zasobu archiwalnego, a jedynie krótkookresowo przechowywać materiały o wartości historycznej, a następnie przekazywać je do archiwum wojewódzkiego w Poznaniu. Status powiatowych archiwów państwowych, w tym PAP w Koninie, uległ zmianie w 1957 r., kiedy uzyskały prawo przechowywania stałego zasobu archiwalnego.
Po reorganizacji sieci archiwów państwowych dokonanej w związku z wprowadzeniem zmian w podziale administracyjnym państwa, w lutym 1976 r. PAP w Koninie przekształcone zostało w oddział terenowy WAP w Poznaniu, natomiast w 1984 r., po wejściu w życie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w oddział (zamiejscowy) Archiwum Państwowego (AP) w Poznaniu. Koniński oddział WAP w Poznaniu, a następnie AP w Poznaniu obejmował teren utworzonego w 1975 r. województwa konińskiego.
Pomimo likwidacji województwa konińskiego w 1998 r., zasięg działania Archiwum Państwowego w Poznaniu. Oddział w Koninie nie zmienił się i nadal obejmuje teren byłego województwa konińskiego, w tym powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki oraz pojedyncze gminy z powiatów: gnieźnieńskiego (Witkowo) i wrzesińskiego (Pyzdry) w województwie wielkopolskim oraz łęczyckiego (Grabów, Świnice Warckie) i poddębickiego (Uniejów) w województwie łódzkim.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
54/728/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Błenna (pow. kolski) 1726-1865 1030
54/751/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Goszczanów (pow. turecki) 1727-1936 [1963-1979] 13762
54/769/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kościelec (pow. kolski) 1754-1917 [1974-1990] 7977
54/801/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Rusocice (pow. turecki) 1755-1938 5010
54/744/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dobrosołowo (pow. koniński) 1764-1935 [1960-1975] 2660
54/814/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Stare Miasto (pow. koniński) 1767-1917 2817
54/745/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dobrów (pow. kolski) 1769-1917 [1972-1976] 5051
54/772/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kramsk (pow. koniński) 1770-1929 [1962-1975] 8715
54/861/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Władysławów (pow. turecki) 1776-1940 4511
54/851/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Babiak (pow. kolski) 1780-1927 3636
54/734/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Brudzew (pow. koniński) 1791-1938 5042
54/748/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuchów (pow. turecki) 1795-1914 [1988] 2287
54/20/0 Akta miasta Konina 1795-1950 1980
54/13/0 Akta miasta Dąbia 1798-1950 2209
54/767/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Konin 1800-1917 17912
1 2 3 4 5 ... 83 84
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.