Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Previous archive Next archive
1545.76 - brak danych -
645.0 8
- brak danych - - brak danych -

Oddział zamiejscowy bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Utworzone w 1950 r. archiwum państwowe w Koninie sformalizowaną nazwę Powiatowe Archiwum Państwowe (PAP) w Koninie otrzymało dopiero w 1951 r., po wejściu w życie Dekretu z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych. PAP w Koninie podlegało Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu (WAP) w Poznaniu (w latach 1957-1976 Archiwum Państwowemu Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego). Zasięg terytorialny PAP w Koninie obejmował początkowo powiaty: koniński, gnieźnieński i wrzesiński. W 1952 r., w związku z likwidacją PAP w Kole i utworzeniem PAP w Gnieźnie, w zasięg działania PAP w Koninie włączono powiaty kolski i turecki, a wyłączono powiaty gnieźnieński i wrzesiński. Natomiast w 1956 r., po utworzeniu z części powiatów konińskiego i wrzesińskiego powiatu słupeckiego, w zasięg działania PAP w Koninie włączono również teren nowo utworzonego powiatu.
Cechą charakterystyczną funkcjonowania PAP w Koninie w pierwszych latach, podobnie jak wszystkich pozostałych archiwów powiatowych, był jego „przepływowy” charakter, tzn. z założenia nie miało posiadać własnego, stałego zasobu archiwalnego, a jedynie krótkookresowo przechowywać materiały o wartości historycznej, a następnie przekazywać je do archiwum wojewódzkiego w Poznaniu. Status powiatowych archiwów państwowych, w tym PAP w Koninie, uległ zmianie w 1957 r., kiedy uzyskały prawo przechowywania stałego zasobu archiwalnego.
Po reorganizacji sieci archiwów państwowych dokonanej w związku z wprowadzeniem zmian w podziale administracyjnym państwa, w lutym 1976 r. PAP w Koninie przekształcone zostało w oddział terenowy WAP w Poznaniu, natomiast w 1984 r., po wejściu w życie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w oddział (zamiejscowy) Archiwum Państwowego (AP) w Poznaniu. Koniński oddział WAP w Poznaniu, a następnie AP w Poznaniu obejmował teren utworzonego w 1975 r. województwa konińskiego.
Pomimo likwidacji województwa konińskiego w 1998 r., zasięg działania Archiwum Państwowego w Poznaniu. Oddział w Koninie nie zmienił się i nadal obejmuje teren byłego województwa konińskiego, w tym powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki oraz pojedyncze gminy z powiatów: gnieźnieńskiego (Witkowo) i wrzesińskiego (Pyzdry) w województwie wielkopolskim oraz łęczyckiego (Grabów, Świnice Warckie) i poddębickiego (Uniejów) w województwie łódzkim.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
54/1176/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ostrowie (gmina Witkowo) 1979 0
54/1177/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnej Spółdzielni "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" w Witkowie Filii w Powidzu 1978-1979 0
54/1178/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej w Powidzu 1977-1988 0
54/1179/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Tartaku w Powidzu 1977-1986 0
54/1180/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ruchocinie 1978-1979 0
54/1181/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ruchocinku 1976-1987 0
54/1182/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Skorzęcinie 1971-1986 0
54/1183/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sokołowie 1977-1986 0
54/1184/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wiekowie 1977-1988 0
54/1185/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Banku Spółdzielczym w Witkowie 1978-1986 0
54/1186/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnej Spółdzielni "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" w Witkowie 1977-1989 0
54/1187/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Posterunku Milicji Obywatelskiej w Witkowie 1977-1986 0
54/1188/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Witkowie 1979-1986 0
54/1189/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Witkowie 1978-1986 0
54/1190/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Mleczarskim w Witkowie 1979-1986 0
1 ... 80 81 82 83 84
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.