Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Biankowo

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile
- brak danych - 1874 - 1908
Standesamt Waldmühle 1874 - 1908
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No dla wtóropisów
Urząd Stanu Cywilnego Biankowo rozpoczął swą działalność 1 października 1874 roku, kiedy to na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw wprowadzono w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów. Sprawy te powierzono urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w usc, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego księgi prowadzone były w języku niemieckim.
Urząd istniał do 31 grudnia 1908 roku.
Księgi urodzeń z lat 1874-1908; 35 j.a.
Księgi małżeństw z lat 1874-1908; 35 j.a.
Księgi zgonów z lat 1874-1908; 35 j.a.
Skorowidz z lat 1874-1889; 1j.a.
Wtóropisy z lat 1874-1908; 84 j.a.
Inwentarz w bazie IZA

Amount of archival material

190

190

0

2.82

2.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.