Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gołańcz - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile
- brak danych - 1875 - 1888, 1945
Standesamt Gollantsch Stadtbezirk 1875 - 1888
1945 - 1945
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No dla wtóropisów
Urząd Stanu Cywilnego Gołańcz - obwód miejski rozpoczął swą działalność 1 października 1874 roku, kiedy to na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw wprowadzono w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów. Sprawy te powierzono urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w usc, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego księgi prowadzone były w języku niemieckim.
Urząd istniał do 31 grudnia 1888 roku, kiedy to od 1889 roku zaprowadzono wspólną rejestrację dla obwodu miejskiego i wiejskiego. W 1945 roku przywrócono osobną rejestrację, ale już w grudniu tego roku doszło do prawnej likwidacji urzędu.
Księgi urodzeń z lat 1875-1888; 14 j.a.
Księgi małżeństw z lat 1875-1888; 14 j.a.
Księgi zgonów z lat 1875-1888; 14 j.a.
Skorowidz z lat 1875-1888; 1 j.a.
Wtóropisy z lat 1875-1888 i 1945; 19 j.a.
Inwentarz w bazie ZoSIA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
55/545/0/2/41 Księga małżeństw 1888 8
55/545/0/1/40 Księga urodzeń 1888 12
55/545/0/3/42 Księga zgonów 1888 7
55/545/0/3/39 Księga zgonów 1887 27
55/545/0/2/38 Księga małżeństw 1887 9
55/545/0/1/37 Księga urodzeń 1887 26
55/545/0/2/35 Księga małżeństw 1886 6
55/545/0/3/36 Księga zgonów 1886 23
55/545/0/1/34 Księga urodzeń 1886 25
55/545/0/1/31 Księga urodzeń 1885 28
55/545/0/3/33 Księga zgonów 1885 16
55/545/0/2/32 Księga małżeństw 1885 13
55/545/0/3/30 Księga zgonów 1884 23
55/545/0/1/28 Księga urodzeń 1884 23
55/545/0/2/29 Księga małżeństw 1884 12
55/545/0/1/25 Księga urodzeń 1883 32
55/545/0/3/27 Księga zgonów 1883 22
55/545/0/2/26 Księga małżeństw 1883 14
55/545/0/1/22 Księga urodzeń 1882 22
55/545/0/3/24 Księga zgonów 1882 19
55/545/0/2/23 Księga małżeństw 1882 11
55/545/0/2/20 Księga małżeństw 1881 9
55/545/0/3/21 Księga zgonów 1881 20
55/545/0/1/19 Księga urodzeń 1881 28
55/545/0/3/18 Księga zgonów 1880 22
55/545/0/2/17 Księga małżeństw 1880 12
55/545/0/1/16 Księga urodzeń 1880 23
55/545/0/3/15 Księga zgonów 1879 28
55/545/0/1/13 Księga urodzeń 1879 36
55/545/0/2/14 Księga małżeństw 1879 11
55/545/0/3/12 Księga zgonów 1878 25
55/545/0/1/10 Księga urodzeń 1878 21
55/545/0/2/11 Księga małżeństw 1878 20
55/545/0/1/7 Księga urodzeń 1877 28
55/545/0/2/8 Księga małżeństw 1877 14
55/545/0/3/9 Księga zgonów 1877 25
55/545/0/1/4 Księga urodzeń 1876 29
55/545/0/2/5 Księga małżeństw 1876 12
55/545/0/3/6 Księga zgonów 1876 21
55/545/0/4/43 Skorowidz alfabetyczny do księgi małżeństw, urodzeń i zgonów 1875-1888 100
55/545/0/2/2 Księga małżeństw 1875 16
55/545/0/3/3 Księga zgonów 1875 19
55/545/0/1/1 Księga urodzeń 1875 31

Amount of archival material

62

62

0

0.76

0.76

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.