Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gołańcz - obwód wiejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile
- brak danych - 1875 - 1945
Standesamt Gollantsch Landbezirk 1875 - 1928
1930 - 1940
1945 - 1945
Urząd Stanu Cywilnego Gołańcz tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No dla wtóropisów
Urząd Stanu Cywilnego Gołańcz - obwód wiejski rozpoczął swą działalność 1 października 1874 roku, kiedy to na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw wprowadzono w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów. Sprawy te powierzono urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w usc, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku (dla terenów, które po traktacie wersalskim przypadły Polsce). Od stycznia 1889 roku w urzędzie prowadzono wspólną rejestrację dla dotychczasowych obwodów miejskiego i wiejskiego.
Urzędy stanu cywilnego z terenu byłego zaboru pruskiego, działające na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w późniejszym okresie przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, funkcjonowały do końca 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku zostały one zastąpione przez urzędy stanu cywilnego działające na podstawie dekretu z 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, który ujednolicił rejestrację stanu cywilnego na terenie całej Polski.
Urząd istniał do 31 grudnia 1945 roku.
Księgi urodzeń z lat 1875-1917; 41 j.a.
Księgi małżeństw z lat 1875-1928; 53 j.a.
Księgi zgonów z lat 1875-1923; 49 j.a.
Skorowidze z lat 1875-1906; 2 j.a.
Wtóropisy z lat 1875-1940 i 1945; 72 j.a.
Inwentarz w bazie ZoSIA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
55/546/0/1/1 Księga urodzeń 1875 0
55/546/0/1/4 Księga urodzeń 1876 0
55/546/0/1/7 Księga urodzeń 1877 87
55/546/0/1/10 Księga urodzeń 1878 0
55/546/0/1/13 Księga urodzeń 1879 0
55/546/0/1/16 Księga urodzeń 1880 0
55/546/0/1/19 Księga urodzeń 1881 0
55/546/0/1/22 Księga urodzeń 1882 0
55/546/0/1/25 Księga urodzeń 1883 0
55/546/0/1/28 Księga urodzeń 1884 0
55/546/0/1/31 Księga urodzeń 1885 0
55/546/0/1/34 Księga urodzeń 1886 0
55/546/0/1/37 Księga urodzeń 1887 0
55/546/0/1/40 Księga urodzeń 1888 0
55/546/0/1/43 Księga urodzeń 1889 73
55/546/0/1/46 Księga urodzeń 1890 76
55/546/0/1/49 Księga urodzeń 1891 73
55/546/0/1/52 Księga urodzeń 1892 54
55/546/0/1/55 Księga urodzeń 1893 66
55/546/0/1/58 Księga urodzeń 1894 76
55/546/0/1/61 Księga urodzeń 1895 72
55/546/0/1/64 Księga urodzeń 1896 67
55/546/0/1/67 Księga urodzeń 1897 78
55/546/0/1/70 Księga urodzeń 1898 81
55/546/0/1/73 Księga urodzeń 1899 85
55/546/0/1/76 Księga urodzeń 1900 87
55/546/0/1/79 Księga urodzeń 1901 70
55/546/0/1/82 Księga urodzeń 1902 86
55/546/0/1/85 Księga urodzeń 1903 76
55/546/0/1/88 Księga urodzeń 1904 82
55/546/0/1/92 Księga urodzeń 1905-1905 68
55/546/0/1/95 Księga urodzeń 1906-1906 84
55/546/0/1/98 Księga urodzeń 1907-1907 72
55/546/0/1/101 Księga urodzeń 1908-1908 0
55/546/0/1/105 Księga urodzeń 1909 0
55/546/0/1/108 Księga urodzeń 1910-1910 0
55/546/0/1/111 Księga urodzeń 1911-1911 0
55/546/0/1/114 Księga urodzeń 1912-1912 0
55/546/0/1/117 Księga urodzeń 1913-1913 0
55/546/0/1/120 Księga urodzeń 1914-1914 0
55/546/0/2/2 Księga małżeństw 1875 33
55/546/0/2/5 Księga małżeństw 1876 34
55/546/0/2/8 Księga małżeństw 1877 38
55/546/0/2/11 Księga małżeństw 1878 32
55/546/0/2/14 Księga małżeństw 1879 41
55/546/0/2/17 Księga małżeństw 1880 34
55/546/0/2/20 Księga małżeństw 1881 42
55/546/0/2/23 Księga małżeństw 1882 40
55/546/0/2/26 Księga małżeństw 1883 43
55/546/0/2/29 Księga małżeństw 1884 34
55/546/0/2/32 Księga małżeństw 1885 31
55/546/0/2/35 Księga małżeństw 1886 47
55/546/0/2/38 Księga małżeństw 1887 31
55/546/0/2/41 Księga małżeństw 1888 48
55/546/0/2/44 Księga małżeństw 1889 26
55/546/0/2/47 Księga małżeństw 1890 29
55/546/0/2/50 Księga małżeństw 1891 19
55/546/0/2/53 Księga małżeństw 1892 30
55/546/0/2/56 Księga małżeństw 1893 24
55/546/0/2/59 Księga małżeństw 1894 31
55/546/0/2/62 Księga małżeństw 1895 36
55/546/0/2/65 Księga małżeństw 1896 32
55/546/0/2/68 Księga małżeństw 1897 31
55/546/0/2/71 Księga małżeństw 1898 31
55/546/0/2/74 Księga małżeństw 1899 35
55/546/0/2/77 Księga małżeństw 1900 33
55/546/0/2/80 Księga małżeństw 1901 34
55/546/0/2/83 Księga małżeństw 1902 33
55/546/0/2/86 Księga małżeństw 1903 24
55/546/0/2/89 Księga małżeństw 1904 26
55/546/0/2/93 Księga małżeństw 1905-1905 29
55/546/0/2/96 Księga małżeństw 1906-1906 29
55/546/0/2/99 Księga małżeństw 1907-1907 33
55/546/0/2/102 Księga małżeństw 1908-1908 21
55/546/0/2/106 Księga małżeństw 1909 33
55/546/0/2/109 Księga małżeństw 1910-1910 33
55/546/0/2/112 Księga małżeństw 1911-1911 40
55/546/0/2/115 Księga małżeństw 1912-1912 43
55/546/0/2/118 Księga małżeństw 1913-1913 30
55/546/0/2/121 Księga małżeństw 1914-1914 28
55/546/0/2/123 Księga małżeństw 1915-1915 8
55/546/0/2/125 Księga małżeństw 1916-1916 17
55/546/0/2/127 Księga małżeństw 1917-1917 15
55/546/0/2/129 Księga małżeństw 1918-1918 24
55/546/0/2/131 Księga małżeństw 1919-1919 32
55/546/0/2/133 Księga małżeństw 1920-1920 49
55/546/0/2/135 Księga małżeństw 1921-1921 45
55/546/0/2/137 Księga małżeństw 1922-1922 54
55/546/0/2/140 Księga małżeństw 1923-1924 56
55/546/0/3/3 Księga zgonów 1875 42
55/546/0/3/6 Księga zgonów 1876 46
55/546/0/3/9 Księga zgonów 1877 64
55/546/0/3/12 Księga zgonów 1878 61
55/546/0/3/15 Księga zgonów 1879 53
55/546/0/3/18 Księga zgonów 1880 53
55/546/0/3/21 Księga zgonów 1881 48
55/546/0/3/24 Księga zgonów 1882 50
55/546/0/3/27 Księga zgonów 1883 56
55/546/0/3/30 Księga zgonów 1884 81
55/546/0/3/33 Księga zgonów 1885 68
1 2

Amount of archival material

217

217

0

3.32

3.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.