Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Gołańcz - obwód wiejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile
- brak danych - 1875 - 1945
Standesamt Gollantsch Landbezirk 1875 - 1928
1930 - 1940
1945 - 1945
Urząd Stanu Cywilnego Gołańcz tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No dla wtóropisów
Urząd Stanu Cywilnego Gołańcz - obwód wiejski rozpoczął swą działalność 1 października 1874 roku, kiedy to na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw wprowadzono w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów. Sprawy te powierzono urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w usc, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku (dla terenów, które po traktacie wersalskim przypadły Polsce). Od stycznia 1889 roku w urzędzie prowadzono wspólną rejestrację dla dotychczasowych obwodów miejskiego i wiejskiego.
Urzędy stanu cywilnego z terenu byłego zaboru pruskiego, działające na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w późniejszym okresie przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, funkcjonowały do końca 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku zostały one zastąpione przez urzędy stanu cywilnego działające na podstawie dekretu z 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, który ujednolicił rejestrację stanu cywilnego na terenie całej Polski.
Urząd istniał do 31 grudnia 1945 roku.
Księgi urodzeń z lat 1875-1917; 41 j.a.
Księgi małżeństw z lat 1875-1928; 53 j.a.
Księgi zgonów z lat 1875-1923; 49 j.a.
Skorowidze z lat 1875-1906; 2 j.a.
Wtóropisy z lat 1875-1940 i 1945; 72 j.a.
Inwentarz w bazie ZoSIA

Amount of archival material

217

217

0

3.32

3.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.